Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Interpelacje i zapytania radnych

Dot. działań Gminy Miasto Szczecin w walce z drugą falą pandemii koronawirusa w zakresie pomocy przedsiębiorcom

Numer: 1937
Skierowano do: Prezydent Miasta
Rodzaj: Interpelacja
Data wpływu: 2020/11/10

Szanowny Panie Prezydencie,

Polska, My Wszyscy, stoimy obecnie przed niezwykle trudnym wyzwaniem jakim jest walka z epidemią COVID-19. W pierwszym etapie pojawienia się choroby, na wiosnę 2020 roku, rząd wraz z władzami jednostek samorządów terytorialnych wprowadzał szereg działań mających na celu złagodzenie skutków szerzącej się choroby, które pozwoliły zniwelować negatywne skutki gospodarcze, ale przede wszystkim ochronić zdrowie Polaków. Należy przy tym podkreślić, że Szczecin otrzymał 93,5 miliona złotych (tyle, co m.in. Warszawa) rządowej subwencji w związku ze stratami spowodowanymi epidemią koronawirusa. To była jedna z najwyższych kwot w kraju i konkretne wsparcie na inwestycje z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Od kilku tygodni zmagamy się z drugą falą zachorowań na COVID – 19. Skala ta jest nieporównywalnie większa niż przed kilkoma miesiącami. Rząd wprowadził szereg obostrzeń i zaleceń, ale również programy pomocowe m.in. dla przedsiębiorców, nauczycieli, medyków. Strategia walki z koronawirusem na poziomie rządowym wymaga także zastosowania rozwiązań dostosowanych do lokalnej specyfiki. Niektóre z miast już dziś wprowadzają konkretne decyzje np. w sprawie zniżek i ulg dla przedsiębiorców, które będą obowiązywały przez kolejny, cały rok. Oczekujemy, że również w Szczecinie wypracowane rozwiązania dot. walki z koronawirusem będą funkcjonowały w szerszej perspektywie, niżeli do końca 2020 roku.
Doceniamy zaangażowanie samorządu przy w walce z pandemią podczas pierwszych miesięcy pojawienia się koronawirusa w Polsce. Jednak dziś, należy podjąć równie zdecydowane działania, które bezpośrednio pomogą naszym mieszkańcom. W związku z powyższym, prosimy o przedstawienie aktualnego stanu, a także ustosunkowanie się do poniższych propozycji we wskazanych obszarach:
1. W okresie pierwszej fali pandemii miasto wprowadziło możliwość otrzymania zniżek za czynsze w lokalach komunalnych, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, a ze względu na koronawirusa była ona zawieszona. Wówczas przedsiębiorcy mieli opłatę 1 zł/ m2 w okresie od połowy marca do końca czerwca. Czy takie rozwiązanie zostanie wprowadzone w ciągu najbliższych dni w naszym mieście? Jeśli tak, to na jakich warunkach i na jaki okres czasu. Prosimy również o informację, ile podmiotów skorzystało w okresie wiosennym z tej formy pomocy, a także w jakim zakresie (umorzenia, rozłożenia na raty itp.).
2. W lipcu i sierpniu bieżącego roku gastronomicy otrzymali 50% zniżki za czynsz w związku z trudną sytuacją ekonomiczną tej branży. W związku z podjętymi decyzjami rządowymi, które spowodowały częściowe ograniczenie działalności gastronomicznej, czy władze Szczecina wprowadzą ulgi w zakresie czynszów dla tej grupy przedsiębiorców, jeśli tak, to w jakiej formie. Prosimy również o informację, czy ulgi w obszarze ogródków gastronomicznych będą przedłużone w kolejnym roku tj. 2021. W związku z brakiem możliwości przyjmowania klientów w lokalach zasadne byłoby określenie preferencyjnych warunków w tym zakresie na cały następny rok.
3. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 200/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie szczególnej formy pobierania czynszu za dzierżawę targowisk i hal targowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w związku z ograniczeniem prowadzenia działalności i ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, wprowadzona została nowa regulacja czynszu dzierżawnego. W jej wyniku od dnia 01 kwietnia 2020 r. do dnia 30 września 2020r. miesięczny czynsz dzierżawny dla targowisk i hal targowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą ustalono na poziomie 1 zł (bez uwzględnienia podatku VAT). Propozycja ta niewątpliwie zasługuje na aprobatę, jednak wielu handlowców zwracało uwagę, że otrzymali bonifikatę jedynie 25% od dzierżawy. Rozumiemy również, że kupcy prowadzący działalność na targowiskach zobowiązani są do ponoszenia innych stałych kosztów związanych z użyciem mediów, ochrony, sprzątania, itp., a opłaty te nie podlegają zwolnieniu przez Gminę. Apelujemy, aby wprowadzić ulgi na targowiskach, jak to miało w wyżej opisanym przypadku, ale również o ujednolicenie i jasność tych propozycji w wyniku czego nie będzie dochodziło do nieporozumień w kwestii ustalanych bonifikat. Zależy nam, aby objęto pomocą, jak największą liczbę lokalnych, drobnych przedsiębiorców, którzy nierzadko prowadzą na targowiskach interesy rodzinne. Prosimy o informację, czy miasto wprowadzi ulgi na targowiskach, jeśli tak to, w jakiej formie i na jaki okres czasu.
4. W marcu 2020 roku, władze miasta ogłosiły o przekazaniu 10 milionów złotych z budżetu miasta na dokapitalizowanie funduszu pożyczkowego. Środki te miały być przeznaczone np. na pożyczki dla przedsiębiorców i najmniejszych firm. Czy władze miasta planują podjąć podobne działania w związku z obecną kryzysową sytuacją, jeśli tak, to jakiej będą wysokości te środki?

 Interpelujący Radni:


Odpowiedzi na interpelacje/zapytania:

udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2020/11/10, odpowiedzialny/a: Ewa Peryt, wprowadził/a: Ewa Peryt, dnia: 2020/11/10 11:48:58
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Peryt 2020/11/10 11:48:58 nowa pozycja