Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Interpelacje i zapytania radnych

Dot. działań Gminy Miasto Szczecin w walce z drugą falą pandemii koronawirusa w zakresie pomocy społecznej

Numer: 1939
Skierowano do: Prezydent Miasta
Rodzaj: Interpelacja
Data wpływu: 2020/11/10

Szanowny Panie Prezydencie,
Zważając na złożoność problematyki związanej z walką z pandemią koronawirusa, oczekujemy, że miasto podejmie najlepsze decyzje z myślą o mieszkańcach Szczecina, a szczególnie o Tych najbardziej potrzebujących. Prosimy o odpowiedzi i ustosunkowanie się do poniższych pytań, jak i postulatów. Jednocześnie chcielibyśmy poznać inne rozwiązania na ten trudny czas pandemii w obszarze pomocy społecznej, które są wypracowywane przez nasz samorząd.

1. Czy będzie kontynuowana pomoc dla osób zamieszkujących mieszkania komunalne? W pierwszych miesiącach pandemii, mieszkańcy mogli zgłaszać wnioski w przypadku zmniejszenia przychodów spowodowanych wprowadzeniem stanu epidemii, kiedy zapłata czynszu, długu lub jego części może zagrozić jego egzystencji lub osób będących na jego utrzymaniu. Prosimy również o informację, ile osób dotychczas skorzystało z takiej pomocy? Czy osoby były całkowicie zwalniane z uiszczania czynszów, czy rozkładano zapłatę na raty?
2. Prosimy o przedstawienie wprowadzonych rozwiązań w Domach Pomocy Społecznej w związku z drugą falą zakażeń koronawirusem. Czy zostały przydzielone dodatki do wynagrodzeń dla pracowników, jeśli tak, to w jakiej wysokości oraz czy obejmują każdą z osób zatrudnionych (bez względu na rodzaj umowy)? Jeśli nie, wnioskujemy o jak najszybsze wdrożenie wyższych wynagrodzeń (szczególnie w okresie pandemii). Od wybuchu pandemii z rezerwy celowej budżetu państwa do samorządów na wsparcie w prowadzeniu domów pomocy społecznej trafiło już 50 mln zł. W lipcu rząd deklarował 326 milionów złotych na wsparcie DPS-ów w całej Polsce. Środki te miały były dystrybuowane przez ROPS w formie grantów dla domów pomocy społecznej. Placówki mogły wnioskować o nie bezpośrednio do Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej. Poprzez te projekty zapewnione miało zostać przede wszystkim dodatkowe wynagrodzenie dla pracowników DPS, którzy pracują bezpośrednio z mieszkańcami placówek. Prosimy o informacje, ile środków miasto pozyskało na Domy Pomocy Społecznej z wyżej opisanych programów, jak DPS zostały wyposażone w niezbędny sprzęt i środki higieniczne, aby zapewnić, jak najwyższy poziom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
3. Na sesji Rady Miasta 9 kwietnia 2020 roku przyjęto stanowisko ws. zapewnienia mieszkańcom maseczek ochronnych. Czy mieszkańcy nadal mogą skorzystać z możliwości odebrania bezpłatnie maseczki ochronnej z miasta, jeśli tak, to gdzie są one dostępne (prosimy o wskazanie instytucji i adresu). Wnioskujemy również o zaopatrzenie miasta w środki ochronne i higieniczne, które będą przeznaczone dla mieszkańców miasta, szczególnie seniorów (60+, osoby w trudnej sytuacji materialnej), którzy mogliby telefonicznie zgłosić takie zapotrzebowanie. Dystrybucja odbywałaby się poprzez służby miejskie.
4. Prosimy również o informację, jak zostanie usprawniona obsługa interesantów w Urzędzie Miasta (zgłaszane problemy szczególnie ws. działania systemu elektronicznego umawiania wizyt).Interpelujący Radni:


Odpowiedzi na interpelacje/zapytania:

udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2020/11/10, odpowiedzialny/a: Ewa Peryt, wprowadził/a: Ewa Peryt, dnia: 2020/11/10 12:01:20
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Peryt 2020/11/10 12:01:20 nowa pozycja