Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Interpelacje i zapytania radnych

Dot. działań na rzecz ograniczenia sprzedaży alkoholu w Centrum Szczecina

Numer: 303
Skierowano do: Prezydent Miasta
Rodzaj: Interpelacja
Data wpływu: 2019/02/06

Kompleksowa strategia przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom w Szczecinie to nie tylko wdrażanie programów profilaktycznych, informacyjno – edukacyjnych, ale przede wszystkim realne, konsekwentne działania. Celem głównym Gminnego Programu jest ograniczanie szkód zdrowotnych, społecznych oraz zaburzeń życia rodzinnego. W rezultacie zakłada się poprawę jakości życia mieszkańców oraz zrównoważony rozwój w sferze społecznej. Ponadto oczekuje się zintensyfikowania aktywności środowisk lokalnych, aby prowadzić szeroką debatę w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi. Z możliwości tej skorzystali mieszkańcy ulicy Monte Cassino, którzy niejednokrotnie zwracali się do mnie jako Radnej Rady Miasta chociażby o ograniczenie sprzedaży napojów alkoholowych w nocy w obrębie zamieszkałej przez nich ulicy. W swoich argumentach przedstawiają sytuacje zakłócania porządku i ładu publicznego. Poza istniejącymi sklepami na wskazanym odcinku ulicy (od Placu Odrodzenia do ul. Jagiellońskiej mieszczą się sklepy m.in. pod następującymi adresami: Monte Cassino nr 3, 4, 5, 6, 38), zwracają również uwagę na bliskie położenie klubu Hormon, który również może prowadzić do pewnych uciążliwości. Dodatkowo podkreślam, że jest to obszar Centrum, który według danych Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Szczecin na lata 2017 – 2023 jest najbardziej zdegradowanym osiedlem w całym mieście i przoduje pod względem liczby osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej, liczby osób bezrobotnych (także długotrwale), liczby stwierdzonych przestępstw (w tym bójki, pobicia, kradzieże, włamania). Dla porównania liczba stwierdzonych przestępstw dla osiedla Centrum wynosiła 816, a osiedla Turzyn (zajmującego drugie miejsce) jedynie na poziomie 504 przypadków. Władze miasta mówiąc o rewitalizacji Śródmieścia stwierdzały, że istotą tego procesu jest też odwrócenie trendu uciekania z centrum. Jednak nie jest to możliwe bez pracy u podstaw w miejscu, gdzie problem nadużywania alkoholu jest na porządku dziennym, a jednocześnie tak duża dostępność sprzedaży napojów alkoholowych. Mieszkańcy zgłaszający trudną sytuację podkreślają, że chcą spokojniejszego i bezpiecznego życia, a jest to bardzo trudne przez zakłócanie porządku publicznego spowodowanego awanturami, krzykami, nagabywaniem przechodniów przez klientów ww. lokalów. W związku z powyższym proszę o informację, ile patroli Straży Miejskiej w 2018 roku odbyło się w obrębie ulicy Monte Cassino oraz ile wezwań/interwencji zostało przeprowadzonych od 2015 roku. Kieruję prośbę o rozpatrzenie problemu mieszkańców ul. Monte Cassino i ograniczenie sprzedaży alkoholu w nocy.Interpelujący Radni:


Odpowiedzi na interpelacje/zapytania:

udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2019/02/06, odpowiedzialny/a: Marzena Arciszewska, wprowadził/a: Marzena Arciszewska, dnia: 2019/02/06 09:08:33
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marzena Arciszewska 2019/02/06 09:08:33 nowa pozycja