Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Interpelacje i zapytania radnych

Dot. przyszłości toru gokartowego przy al. Wojska Polskiego

Numer: 3517
Skierowano do: Prezydent Miasta
Rodzaj: Interpelacja
Data wpływu: 2022/01/17

Szanowny Panie Prezydencie,

   Tor kartingowy przy al. Wojska Polskiego 237A  funkcjonuje w naszym mieście od ponad 40 lat. Ten obiekt zna każdy szczecinian, czy to z praktyki, czy też tradycji i wieloletniej historii działalności. Zarządca obiektu poczynił wiele inwestycji, m.in. cztery lata temu została wymieniona nawierzchnia toru, wyremontowane zostało ogrodzenie, a także stale prowadzone były działania w zakresie wyposażania obiektu w nowoczesne, certyfikowane pojazdy dla użytkowników toru. W tym miejscu swoje sukcesy odnosił również znany wszystkim Robert Kubica. Wychowały się tu pokolenia osób związanych ze sportami motorowo-kartingowymi, dla których była to część życia, a sami mówili o sobie, że mają „paliwo we krwi”.  Korzystają z niego nie tylko lokalni miłośnicy motoryzacji, ale również turyści. Zabieranie mieszkańcom obiektu, gdzie mogli realizować swoje pasje i rozwijać umiejętności to porażka dla władz miasta.

    W związku z ogłoszeniem Prezydenta Miasta Szczecina o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Zachód, Osiedle Zawadzkiego – Klonowica, rozpoczęła się dyskusja na temat przyszłości toru gokartowego. Zmiany dotyczą zapisów odnoszących się do funkcji terenu, która według planów będzie ograniczała się do „zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej intensywności z zielenią wysoką”.

    Oznacza to, że tor kartingowy zostanie zlikwidowany, a w jego miejscu powstanie kolejne osiedle deweloperskie. Jednocześnie należy wspomnieć, że lokalizacja toru kartingowego w aktualnym położeniu jest zgodna z obowiązującym prawem miejscowym. Właściciel toru, infrastruktury, jak i obiektów towarzyszących posiada tytuły prawne do gruntu oraz naniesień.

    W pobliżu znajdują się również inne obiekty rekreacyjno – sportowe tj. kąpielisko Arkonka, stadion piłkarski przy ul. Arkońskiej, czy też stadion lekkoatletyczny. Jednak niekorzystne zmiany przewidziane w Studium dotkną wyłącznie toru gokartowego. Dlatego tłumaczenia miasta o kierowaniu się „filozofią wyhamowania rozlewania się miasta, budowania miasta zwartego, 15-minutowego, kompaktowego” w wyniku, czego teren przy al. Wojska Polskiego zostanie przeznaczony pod zabudowę wielorodzinną, jest co najmniej wydumany.

     W związku z powyższym, wnioskujemy o:

- Wykreślenie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin dla dzielnicy Zachód – Osiedle Zawadzkiego – Klonowica zapisu dot. funkcji dominującej tj. zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna niskiej intensywności z zielenią wysoką”. Wprowadzenie zapisu odnoszącego się do funkcji dominującej na tym terenie tj. usługi sportowo – rekreacyjne, turystyczne, gastronomiczne. Zmiana powyższa będzie równoznaczna z zachowaniem obecnej lokalizacji toru gokartowego, w konsekwencji zapobiegnie jego likwidacji i będzie stanowiła możliwość dla rozwoju obiektu.

 Interpelujący Radni:


Odpowiedzi na interpelacje/zapytania:

udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2022/01/17, odpowiedzialny/a: Ewa Peryt, wprowadził/a: Ewa Peryt, dnia: 2022/01/17 09:42:56
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Peryt 2022/01/17 09:42:56 nowa pozycja