Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Interpelacje i zapytania radnych

Dot. podjętej uchwały w sprawie przystąpienia przez Gminę Miasto Szczecin do spółki New Cogen i działań Szczecińskiej Energetyki Cieplnej

Numer: 2107
Skierowano do: Prezydent Miasta
Rodzaj: Interpelacja
Data wpływu: 2021/01/04

Szanowny Panie Prezydencie,
24 listopada 2020 roku została podjęta uchwała przez radnych Bezpartyjnych i Koalicji Obywatelskiej w sprawie przystąpienia przez Gminę Miasto Szczecin do spółki New Cogen sp. z o.o.. Decyzja ta wywołała szeroką dyskusję, a także znaczący sprzeciw mieszkańców, jak i pracowników PGE GiEK S.A. Elektrowni Dolna Odra i "Solidarności" Pomorza Zachodniego.
Wiele zasadniczych kwestii nie zostało wyjaśnionych wystarczająco, a także rzetelnie przeanalizowanych. Głos w tej sprawie zabrali przedstawiciele Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" Pomorze Zachodnie. Z informacji, które otrzymali wynika, że Szczecińska Energetyka Cieplna systematycznie obniża moc zamówioną z Elektrociepłowni Pomorzany i Elektrociepłowni Szczecin. W systemie funkcjonuje również ciepłownia Dąbska produkująca ciepło drożej oraz z nieodnawialnych źródeł, a co za tym idzie, ze szkodą dla mieszkańców. Należy przy tym zwrócić uwagę, że produkcja ciepła w tej ciepłowni generuje wysokie emisje szkodliwych substancji do środowiska. Natomiast Szczecińska Energetyka Cieplna zamiast źródła kogeneracyjnego biomasowego, które jest w stanie dostarczyć Elektrociepłownia Szczecin, wykorzystuje stare kotły węglowe po wyższej cenie, ze szkodą dla interesu społecznego i środowiska.
W związku z powyższym kierujemy prośbę o przekazanie informacji na temat pozyskiwanych źródeł ciepła oraz ich kolejności w odniesieniu do Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku i warunków technicznych zakupu ciepła z odnawialnych źródeł energii oraz warunków przyłączenia instalacji do sieci. Informacje o uwarunkowaniach i parametrach pracy sieci ciepłowniczej na przestrzeni ostatnich dwóch lat oraz o sposobie ustalania kolejności przywoływania źródeł ciepła będą pomocne, aby zachować transparentność działalności Szczecińskiej Energetyki Cieplnej, a także przejrzyste i uczciwe standardy obciążania oraz eksploatacji sieci ciepłowniczej. Jako, że Gmina Miasto Szczecin jest mniejszościowym udziałowcem SEC, ma możliwość pozyskania wszelkich informacji w zakresie funkcjonowania tej spółki. Zachodzi poważna obawa, że spółka New Cogen zdominuje rynek produkcji ciepła w Szczecinie i w efekcie nastąpi drastyczny wzrost cen ogrzewania wszelkich lokali. W związku z licznymi wątpliwościami wobec podjętej ww. uchwały, a także dotychczasowej działalności SEC, widzimy konieczność dogłębnej analizy, a także wyjaśnienia sprawy, której zakres dotyczy wielu podmiotów, a przede wszystkim mieszkańców Szczecina.
 Interpelujący Radni:


Odpowiedzi na interpelacje/zapytania:

udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2021/01/04, odpowiedzialny/a: Marzena Arciszewska, wprowadził/a: Marzena Arciszewska, dnia: 2021/01/04 12:56:12
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marzena Arciszewska 2021/01/04 12:56:12 nowa pozycja