Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Wybory Prezydenta RP - maj

W dniu 7 maja 2020 r. Państwowa Komisja Wyborcza wydała komunikat dotyczący wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej zaplanowanych na dzień 10 maja br.

Treść komunikatu: 

Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że podjęła wszystkie czynności związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych przez Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 10 maja 2020 r., do których była zobowiązana przepisami prawa.

W dniu 16 kwietnia 2020 r. została jednak uchwalona ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U poz. 695). Na mocy art. 102 tej ustawy zawieszone zostały obowiązki informacyjne wynikające z przepisów Kodeksu wyborczego, nałożone na wójtów i komisarzy wyborczych, ponadto przepisy dotyczące wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania, głosowania korespondencyjnego oraz głosowania przez pełnomocnika.

Zawieszone zostały przede wszystkim kompetencje Państwowej Komisji Wyborczej w zakresie ustalenia wzoru karty do głosowania i zarządzenia druku kart. Pozbawienie Państwowej Komisji Wyborczej prawnych możliwości drukowania kart do głosowania sprawiło, że głosowanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2020 r. jest niemożliwe. Karty wyborcze są bowiem warunkiem koniecznym do przeprowadzenia głosowania.

Obowiązująca regulacja prawna pozbawiła Państwową Komisję Wyborczą instrumentów koniecznych do wykonywania jej obowiązków. W związku z powyższym Państwowa Komisja Wyborcza, informuje wyborców, komitety wyborcze, kandydatów, administrację wyborczą oraz jednostki samorządu terytorialnego, że głosowanie w dniu 10 maja 2020 r. nie może się odbyć.

Jednocześnie w konsekwencji powyższego nie mogą mieć zastosowania także inne przepisy Kodeksu wyborczego związane z głosowaniem, w tym:

1)      wójtowie oraz konsulowie nie przygotowują spisów wyborców;

2)    nie będzie obowiązywać tzw. cisza wyborcza, tj. zakaz prowadzenia agitacji wyborczej i podawania do wiadomości publicznej wyników sondaży dotyczących  przewidywanych zachowań wyborczych;

3)     lokale wyborcze pozostaną zamknięte.

Państwowa Komisja Wyborcza w składzie:

Przewodniczący Sylwester Marciniak

Zastępca Przewodniczącego Zbigniew Cieślak

Zastępca Przewodniczącego Wojciech Sych

                                Członkowie:

Ryszard Balicki

Liwiusz Laska

Dariusz Lasocki

Maciej Miłosz

Arkadiusz Pikulik

Konrad Składowski

 

Urzędnicy wyborczy na terenie Szczecina:

Pozostałe sprawy związane z wyborami:

Rejestr wyborców, spisy wyborców, głosowanie przez pełnomocnika:

Informacje nt. głosowania korespondencyjnego:

  • Jacek Szreder Komisarz Wyborczy w Szczecinie I - ul. Matejki 6b Szczecin; e-mail: szc-sekretariat@kbw.gov.pl; tel. 91 43 37 530.

AKTY PRAWNE i KOMUNIKATY:

Obwieszczenie Pańtwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień10 maja 2020 r.

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Kalendarz wyborczy dla wyborów Prezydenta RP w dniu 10 maja 2020 r.

Postanowienie Nr 30/2020 Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 23 marca 2020 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta Szczecin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Postanowienie Nr 29/2020 Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Szczecin w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta o informacji Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 10 kwietnia 2020 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Zarządzenie nr 114/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie trybu zgłaszania kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych

Informacja Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 14 kwietnia 2020 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w Szczecinie

Komunikat w sprawie sprawdzenia spisu wyborców:

Załączniki:

udostępnił: BRM, wytworzono: 2020/02/06, odpowiedzialny/a: Marta Czapiewska, wprowadził/a: Marta Czapiewska, dnia: 2022/12/14 12:05:07
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Czapiewska 2022/12/14 12:05:07 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2022/12/14 11:58:55 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2022/12/14 11:51:59 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2020/06/10 08:45:29 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2020/05/08 12:06:20 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2020/05/08 12:05:26 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2020/05/08 12:03:07 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2020/05/04 10:23:53 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2020/05/04 09:41:47 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2020/05/04 09:24:34 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2020/05/04 09:18:54 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2020/04/27 15:02:52 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2020/04/21 12:05:02 modyfikacja wartości
Rafał Miszczuk 2020/04/20 15:51:09 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2020/04/17 09:53:13 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2020/04/17 09:52:55 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2020/04/14 15:15:27 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2020/04/10 15:14:48 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2020/04/10 15:11:19 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2020/04/10 15:04:44 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2020/04/09 09:27:54 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2020/03/30 08:09:46 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2020/03/26 12:12:25 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2020/03/26 11:58:58 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2020/03/26 11:42:52 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2020/03/25 14:20:07 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2020/03/25 13:25:05 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2020/03/23 15:10:25 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2020/03/12 14:32:23 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2020/03/12 14:12:38 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2020/03/12 13:49:06 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2020/03/12 13:48:38 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2020/03/12 13:47:42 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2020/03/12 13:47:13 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2020/03/12 13:46:27 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2020/03/12 13:46:11 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2020/03/06 11:36:44 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2020/02/06 13:40:05 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2020/02/06 08:41:01 nowa pozycja