Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Wybory Prezydenta RP - maj

W dniu 7 maja 2020 r. Państwowa Komisja Wyborcza wydała komunikat dotyczący wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej zaplanowanych na dzień 10 maja br.

Treść komunikatu: 

Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że podjęła wszystkie czynności związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych przez Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 10 maja 2020 r., do których była zobowiązana przepisami prawa.

W dniu 16 kwietnia 2020 r. została jednak uchwalona ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U poz. 695). Na mocy art. 102 tej ustawy zawieszone zostały obowiązki informacyjne wynikające z przepisów Kodeksu wyborczego, nałożone na wójtów i komisarzy wyborczych, ponadto przepisy dotyczące wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania, głosowania korespondencyjnego oraz głosowania przez pełnomocnika.

Zawieszone zostały przede wszystkim kompetencje Państwowej Komisji Wyborczej w zakresie ustalenia wzoru karty do głosowania i zarządzenia druku kart. Pozbawienie Państwowej Komisji Wyborczej prawnych możliwości drukowania kart do głosowania sprawiło, że głosowanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2020 r. jest niemożliwe. Karty wyborcze są bowiem warunkiem koniecznym do przeprowadzenia głosowania.

Obowiązująca regulacja prawna pozbawiła Państwową Komisję Wyborczą instrumentów koniecznych do wykonywania jej obowiązków. W związku z powyższym Państwowa Komisja Wyborcza, informuje wyborców, komitety wyborcze, kandydatów, administrację wyborczą oraz jednostki samorządu terytorialnego, że głosowanie w dniu 10 maja 2020 r. nie może się odbyć.

Jednocześnie w konsekwencji powyższego nie mogą mieć zastosowania także inne przepisy Kodeksu wyborczego związane z głosowaniem, w tym:

1)      wójtowie oraz konsulowie nie przygotowują spisów wyborców;

2)    nie będzie obowiązywać tzw. cisza wyborcza, tj. zakaz prowadzenia agitacji wyborczej i podawania do wiadomości publicznej wyników sondaży dotyczących  przewidywanych zachowań wyborczych;

3)     lokale wyborcze pozostaną zamknięte.

Państwowa Komisja Wyborcza w składzie:

Przewodniczący Sylwester Marciniak

Zastępca Przewodniczącego Zbigniew Cieślak

Zastępca Przewodniczącego Wojciech Sych

                                Członkowie:

Ryszard Balicki

Liwiusz Laska

Dariusz Lasocki

Maciej Miłosz

Arkadiusz Pikulik

Konrad Składowski

 

Urzędnicy wyborczy na terenie Szczecina:

Pozostałe sprawy związane z wyborami:

Rejestr wyborców, spisy wyborców, głosowanie przez pełnomocnika:

Informacje nt. głosowania korespondencyjnego:

  • Jacek Szreder Komisarz Wyborczy w Szczecinie I - ul. Matejki 6b Szczecin; e-mail: szc-sekretariat@kbw.gov.pl; tel. 91 43 37 530.

AKTY PRAWNE i KOMUNIKATY:

Obwieszczenie Pańtwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień10 maja 2020 r.

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Kalendarz wyborczy dla wyborów Prezydenta RP w dniu 10 maja 2020 r.

Postanowienie Nr 30/2020 Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 23 marca 2020 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta Szczecin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Postanowienie Nr 29/2020 Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Szczecin w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta o informacji Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 10 kwietnia 2020 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Zarządzenie nr 114/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie trybu zgłaszania kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych

Informacja Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 14 kwietnia 2020 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w Szczecinie

Komunikat w sprawie sprawdzenia spisu wyborców:

udostępnił: BRM, wytworzono: 2020/02/06, odpowiedzialny/a: Marta Czapiewska, wprowadził/a: Marta Czapiewska, dnia: 2022/12/14 12:05:07
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Czapiewska 2022/12/14 12:05:07 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2022/12/14 11:58:55 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2022/12/14 11:51:59 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2020/06/10 08:45:29 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2020/05/08 12:06:20 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2020/05/08 12:05:26 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2020/05/08 12:03:07 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2020/05/04 10:23:53 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2020/05/04 09:41:47 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2020/05/04 09:24:34 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2020/05/04 09:18:54 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2020/04/27 15:02:52 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2020/04/21 12:05:02 modyfikacja wartości
Rafał Miszczuk 2020/04/20 15:51:09 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2020/04/17 09:53:13 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2020/04/17 09:52:55 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2020/04/14 15:15:27 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2020/04/10 15:14:48 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2020/04/10 15:11:19 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2020/04/10 15:04:44 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2020/04/09 09:27:54 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2020/03/30 08:09:46 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2020/03/26 12:12:25 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2020/03/26 11:58:58 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2020/03/26 11:42:52 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2020/03/25 14:20:07 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2020/03/25 13:25:05 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2020/03/23 15:10:25 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2020/03/12 14:32:23 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2020/03/12 14:12:38 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2020/03/12 13:49:06 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2020/03/12 13:48:38 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2020/03/12 13:47:42 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2020/03/12 13:47:13 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2020/03/12 13:46:27 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2020/03/12 13:46:11 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2020/03/06 11:36:44 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2020/02/06 13:40:05 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2020/02/06 08:41:01 nowa pozycja