Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
XVII zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
Numer kadencji:
VI
Data sesji:
2012-03-26 11:00


Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Wręczenie tytułu Pioniera Miasta Szczecina.
3. Zatwierdzenie protokołu z XVI zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 20 lutego 2012 r.
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 28 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 29
4. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  ­- 134/12 (komentarzy: 0) – zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Szczecin na lata 2010-2015,
Projekt odesłany do projektodawcy
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 13 Głosujących PRZECIW: 12 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 26
  ­- 133/12 (komentarzy: 1) – określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin i warunków udzielania bonifikat,
Projekt odesłany do projektodawcy
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 12 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 28
  ­- 127/12 (komentarzy: 0) – zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Szczecin,
Projekt odesłany do projektodawcy
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 12 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 27
  ­- 115/12 (komentarzy: 0) – wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Hrubieszowskiej 17, 19, 21, 23, 25, 27 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
  ­- 116/12 (komentarzy: 0) – sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnych nieruchomości gruntowych położonych w rejonie ul. Szosa Polska w Szczecinie na rzecz Spółki Akcyjnej Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 25
  ­- 117/12 (komentarzy: 0) – bezprzetargowego wydzierżawienia na okres piętnastu lat nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Szczecin z przeznaczeniem na cele infrastruktury i obiektów związanych z transportem tramwajowym,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 26
  ­- 118/12 (komentarzy: 0) – wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Bałtyckiej w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
  ­- 119/12 (komentarzy: 0) – bezprzetargowego wydzierżawienia na okres 9 lat nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Twardowskiego 18, stanowiącej część działki 5/3 z obrębu 2090 Szczecin Pogodno 90,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 23
  ­- 125/12 (komentarzy: 0) – wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Mierniczej 5, 6, 7, 8, 9, ul. Anieli Krzywoń 6, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego będącego spółdzielnią mieszkaniową,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 25
  ­- 137/12 (komentarzy: 0) – wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargów ustnych nieograniczonych terenu inwestycyjnego składającego się z nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie przy ul. Łąkowej 1, ul. Łąkowej 3 i ul. Pomorskiej 103 oraz terenu inwestycyjnego składającego się z nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie przy ul. Łąkowej 5, ul. Łąkowej 7 i ul. Pomorskiej 107,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 24
  ­- 131/12 (komentarzy: 0) – wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej art. 1 ust. 1 i ust. 3 oraz art. 4 ust. 9 i ust. 13 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2012 r. poz. 83), w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 187, poz. 1110),
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 13 Głosujących PRZECIW: 10 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 27
  ­- 114/12 (komentarzy: 0) – przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Dąbie-Nurkowa" w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 21
  ­- 120/12 (komentarzy: 0) – uchylenia uchwały Rady Miasta Szczecina w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Klucz - Południe" w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 24
  ­- 121/12 (komentarzy: 0) – uchylenia uchwały Rady Miasta Szczecina w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Klucz - Żydowce" w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 27
  ­- 122/12 (komentarzy: 0) – przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Klucz - Południe" w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
  ­- 132/12 (komentarzy: 0) – przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Bolinko - Niemierzyńska 2" w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 27 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 29
  ­- 21/12 (komentarzy: 0) – uchwalenia zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczecin,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 21
  ­- 124/12 (komentarzy: 0) – ogłoszenia Uchwały Nr LI/1318/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 września 2010 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Gumieńce-Harnasiów 2" w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
  ­- 129/12 (komentarzy: 0) – zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie zadań inwestycyjnych Miasta Szczecin w latach 2009-2013,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 Obecnych : 24
  ­- 130/12 (komentarzy: 0) – zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2012 rok,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 24
  ­- 128/12 (komentarzy: 0) – zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 23
  ­- 123/12 (komentarzy: 0) – ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 25
  ­- 138/12 (komentarzy: 0) – przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Szczecinie w 2012 roku,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 26
  ­- 139/12 (komentarzy: 0) – „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków”,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 24
  ­- 113/12 (komentarzy: 0) – ustanowienia pomnika przyrody,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 25
  ­- 374/11 (komentarzy: 3) – (projekt po autopoprawkach) zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Szczecin, w sprawach ważnych dla Gminy, w których przeprowadzenie konsultacji nie jest wprost przewidziane zapisami ustawy,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 6 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 26
  ­- 135/12 (komentarzy: 0) – powołania Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej - Ośrodku Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
  ­- 140/12 (komentarzy: 0) – zmiany uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Dziale Wsparcia Dziennego przy ul. Potulickiej 40 i przy ul. Łukasiewicza 6 w Domu Pomocy Społecznej „Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej” przy ul. Romera 21-29, Dziale Pomocy Półstacjonarnej dla Osób z Chorobą Alzheimera w Domu Pomocy Społecznej „Domu Kombatanta im. Gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza" przy ul. Kruczej 17, Ośrodku Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych przy ul. Jakuba Wujka 6,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 21
  ­- 136/12 (komentarzy: 0) – ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Szczecin,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 21
  ­- 126/12 (komentarzy: 0) – odwołania z funkcji ławnika Sądu Okręgowego w Szczecinie,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
  ­- 141/12 (komentarzy: 0) – zmiany uchwały o utworzeniu w mieście Szczecin dzielnic i osiedli,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 19
  ­- 143/12 (komentarzy: 0) – kontroli na wniosek radnej Małgorzaty Jacyny-Witt,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 25
  - 142/12 - skargi pani Katarzyny Siemiątkowskiej,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 26
  - 144/12 - skargi pana Jana Masłowskiego,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 24
  - 145/12 (komentarzy: 0) - skargi Państwa Bożeny i Tadeusza Skupieniów,
Projekt odesłany do projektodawcy
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 26
  - 146/12 (komentarzy: 0) - skargi Pani Elżbiety Bolesty-Zimnoch,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 21
  - 147/12 (komentarzy: 0) - skargi Pani Mirosławy Blok,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 24
  - 148/12 (komentarzy: 0) - nadania nazw urzędowych ulicom,
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 18
  - 149/12 (komentarzy: 0) - ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% (z wyjatkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Szczecin oraz miejsc, w których sprzedaż napojów alkoholowych jest zakazana.
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 26
7. Stanowisko Rady Miasta Szczecin w sprawie Strategii Grupy PGE na lata 2012-2035.
palec naciskający przycisk do głosowaniapalec naciskający przycisk do głosowaniaGłosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 7 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 24
8. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin.
9. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z udzielonych ulg i umorzeń w 2011 r.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11. Sprawozdanie z działalności:
  ­- Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta Szczecin,
  ­- Prezydenta Miasta Szczecin.
12. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
13. Zamknięcie obrad.

Pliki do pobrania

Protokół z XVII zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin