Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Tytuł Data publikacji
Dostawa galanterii i papieru z możliwością składania ofert częściowych 2022/03/25
Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących 2022/02/28
Dostawa materiałów biurowych 2022/02/24
Dostawa artykułów biurowych 2022/02/07
Dostawa artykułów higienicznych 2022/01/25
Zapytanie ofertowe na dostawę i odbiór energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji 2021/11/26
Najem powierzchni użytkowej 2021/10/27
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie Urzędu Miasta Szczecin oraz wyposażenie Urzędu Miasta Szczecin w pojemniki na odpady komunalne zmieszane i segregowane 2021/10/20
Dostawa sprzętu komputerowego dla Biura Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie 2021/10/14
Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru należących do Gminy Miasto Szczecin, jej jednostek organizacyjnych, instytucji kultury oraz Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie 2021/09/06
Dostawa sprzętu komputerowego dla Biura Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie 2021/09/02
Ogłoszenie o wyniku przetargu na wynajem powierzchni użytkowej w budynku szkoły na postawienie automatów z napojami i przekąskami 2021/08/31
Przetarg ustny nieograniczony na najem powierzchni użytkowej 2021/08/18
Świadczenie usług telekomunikacyjnych 2021/08/17
Ogłoszenie o przetargu na wynajem powierzchni na postawienie automatów z napojami i przekąskami 2021/07/26
Przetarg na najem sali gimnastycznej 2021/06/14
Sukcesywna dostawa artykułów higienicznych 2021/04/08
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 2021/01/18
Modernizacja korytarzy na I piętrze w prawym skrzydle gmachu Urzędu Miasta Szczecin – etap IV i Vb 2020/12/30
Sukcesywna dostawa artykułów higienicznych 2020/12/29
Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących w 2021 r. 2020/12/29
Dostawa fabrycznie nowych mebli biurowych, mebli Sali Sesyjnej, krzeseł, wyposażenia dodatkowego, sof oraz siedzisk na korytarze 2020/12/28
Świadczenie usług polegających na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych powstających na terenie Urzędu Miasta Szczecin wraz z udostępnieniem Zamawiającemu pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych 2020/12/07
Dostawa papieru, kartonu oraz galanterii biurowej w 2021 r. 2020/12/04
Dostawa żywności do Zespołu Szkół Nr 6 im. M. Reja w Szczecinie na 2021 rok 2020/12/02
ZAKUP I DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH 2020/11/25
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego dla dostaw 2020/11/16
Zakup i dostawa sprzętu sportowego, wyposażenia meblowego, elektrycznego i elektronicznego do nowo budowanej sali gimnastycznej Zespołu Szkół Elektryczno – Elektronicznych 2020/11/09
Zakup energii elektrycznej dla Gminy Miasto Szczecin i jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury 2020/08/19
Ogłoszenie o przetargu na najem pomieszczeń bufetu szkolnego 2020/08/05
Utrzymanie czystości w budynku Urzędu Miasta Szczecin, jego agendach oraz terenach zewnętrznych w okresie od zawarcia umowy do 31.08.2022 r 2020/07/08
Dostawa papieru, kartonu oraz galanterii biurowej w 2020 r. 2020/03/24
Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących w 2020r. 2020/03/16
Dostawa Żywności do Zespołu Szkół Nr 6 im.M.Reja 2019/12/30
Świadczenie usług pralniczych dla Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin 2019/12/20
Świadczenie usług pralniczych dla Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin 2019/12/12
Przetarg pisemny na wynajem: 3 pomieszczeń znajdujących się w budynku przedszkola 2019/12/11
Dostawy warzyw i owoców do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin 2019/12/04
Dostawy mięsa i produktów mięsno-wędliniarskich do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin 2019/12/04
Dostawy różnych artykułów spożywczych do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin 2019/12/04
Dostawa Żywności do Zespołu Szkół Nr 6 im.M.Reja w Szczeci 2019/11/27
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego dla dostaw 2019/11/15
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego dla dostaw 2019/10/18
Świadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz Urzędu Miasta Szczecin 2019/10/15
Modernizacja korytarzy na I piętrze w prawym skrzydle gmachu Urzędu Miasta Szczecin – etap I, II i III 2019/10/15
Remont pomieszczeń sanitarnych w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera 21 – 29 w Szczecinie etap III i IV 2019/10/02
Modernizacja korytarzy na I piętrze w prawym skrzydle gmachu Urzędu Miasta Szczecin – etap I, II i III 2019/09/25
Zakup energii elektrycznej dla Gminy Miasto Szczecin i jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury 2019/09/10
„Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót pn.:Przebudowa pomieszczeń po byłej filharmonii na Salę sesyjną wraz z budową instalacji rozgłaszania dźwiękowego etap I w gmachu Urzędu Miasta Szczecin" 2019/09/09
Przebudowa pomieszczeń po byłej filharmonii na Salę sesyjną wraz z budową instalacji rozgłaszania dźwiękowego etap I w gmachu Urzędu Miasta Szczecin 2019/07/31
Remont korytarzy na parterze w środkowym skrzydle gmachu Urzędu Miasta Szczecin przy pl. Armii Krajowej 1 – strona prawa 2019/07/09
Remont pomieszczeń sanitarnych w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera 21 – 29 w Szczecinie etap I i II 2019/06/28
Wykonanie klimatyzacji precyzyjnej pomieszczeń archiwum w gmachu Urzędu Miasta Szczecin 2019/06/07
Dostawa odzieży roboczej w projekcie: "Czas na zawodowców – wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół" 2019/06/05
Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót pn.: Przebudowa pomieszczeń po byłej filharmonii na Salę sesyjną wraz z budową instalacji rozgłaszania dźwiękowego etap I w gmachu Urzędu Miasta Szczecin 2019/06/04
Przebudowa pomieszczeń po byłej filharmonii na Salę sesyjną wraz z budową instalacji rozgłaszania dźwiękowego etap I w gmachu Urzędu Miasta Szczecin 2019/05/29
Dostawa odzieży roboczej w projekcie: Czas na zawodowców- wzrost jakosci kształcenia zawodowego szczecińskich szkół 2019/05/17
Remont pomieszczeń sanitarnych w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera 21 – 29 w Szczecinie 2019/05/15
roboty budowlane polegające na remoncie pracowni 06 i 07 wraz z zapleczem i magazynem w budynku głównym Zespołu Szkół Elektryczno – Elektronicznych w Szczecinie ul. Racibora 60/61 2019/05/13
Wykonanie klimatyzacji precyzyjnej pomieszczeń archiwum w gmachu Urzędu Miasta Szczecin 2019/04/30
Najem pomieszczeń kuchni w celu prowadzenia żywienia zbiorowego uczniów 2019/04/23
Najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na bufet 2019/04/16
Przetarg na wynajem pomieszczenia na gabinet stomatologiczny 2019/04/02
Przetarg na wynajem pomieszczenia garażowego o pow. 54,75 m2 2019/03/13
Roboty remontowe w gmachu Urzędu Miasta Szczecin i jego agendach w roku 2019 2019/03/01
Dostawa kartonu, papieru oraz galanterii biurowej na 2019 r. 2019/02/25
Dostawy środków chemii gospodarczej i profesjonalnej oraz artykułów gospodarczych do Domów Pomocy Społecznej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczecinie będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin 2019/02/19
Wynajem w 2019 r. pomieszczeń 2019/02/15
Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących w 2019r. 2019/02/11
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego dla dostaw 2019/01/09
Dostawy mięsa i produktów mięsno-wędliniarskich do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin 2018/12/04
Dostawy różnych art. spożywczych do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin, z podziałem na cztery części 2018/12/04
Dostawy warzyw i owoców do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin 2018/12/04
Zakup i dostawa artykułów spożywczych w gr. III – warzywa, owoce, kiszonki 2018/12/03
Dostawa fabrycznie nowych krzeseł obrotowych 2018/12/03
Dostawa żywności do Zespołu Szkół Nr 6 im.M.Reja w Szczecinie na 2019 rok 2018/11/30
Zakup i dostawa artykułów spożywczych w gr. II – mięso, drób i przetwory 2018/11/30
Najem pomieszczenia - pracowni żywienia znajdującej się w budynku „B” Zespołu Szkół Nr 2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności edukacyjnej 2018/11/16
Dostawy artykułów spożywczych dla Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie - w podziale na części. 2018/11/08
Dostawa fabrycznie nowych krzeseł obrotowych 2018/10/26
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego dla dostaw 2018/10/18
Utrzymanie czystości w budynku Urzędu Miasta Szczecin, jego agendach oraz terenach posesji w okresie od podpisania umowy do 30.06.2020 r. 2018/10/15
Remont korytarza na II piętrze wraz z klatką schodową w środkowym skrzydle gmachu Urzędu Miasta Szczecin przy pl. Armii Krajowej 1 2018/09/25
Budowa instalacji rozgłaszania dźwiękowego w gmachu Urzędu Miasta Szczecin przy pl. Armii Krajowej 1 w Szczecinie – etap III 2018/09/14
Remont korytarza na II piętrze wraz z klatką schodową w środkowym skrzydle gmachu Urzędu Miasta Szczecin przy pl. Armii Krajowej 1 2018/09/05
Przetarg na wynajem pomieszczeń 2018/08/29
Zakup energii elektrycznej dla Gminy Miasto Szczecin i jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury 2018/08/23
Cyfryzacja materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgromadzonego w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie 2018/08/22
Przebudowa fragmentu parteru z kuchnią oraz przyległych pomieszczeń w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego 4/6 w Szczecinie 2018/08/01
Dostawy artykułów spożywczych dla Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie - w podziale na części. 2018/06/12
Przetarg na wynajem pomieszczeń szkolnych i pomieszczenia gospodarczego. 2018/06/11
Dostawa odzieży roboczej w projekcie : "Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół" 2018/05/30
Dostawa fabrycznie nowych mebli biurowych, krzeseł oraz wieszaków 2018/05/24
Przebudowa fragmentu parteru z kuchnią oraz przyległych pomieszczeń w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego 4/6 w Szczecinie 2018/05/23
Przebudowa fragmentu parteru z kuchnią oraz przyległych pomieszczeń w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego 4/6 w Szczecinie 2018/04/19
Przetarg na wynajem pomieszczenia szkolnego 2018/04/19
Wymiana windy osobowej na klatce schodowej od strony ul. Odrowąża w gmachu Urzędu Miasta Szczecin przy pl. Armii Krajowej 1 2018/03/08
„Modernizacja zewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej przy ul. Władysława Broniewskiego 16 w Szczecinie. Obiekt wpisany do rejestru zabytków jako część zespołu urbanistycznego „Kűckenműhle” pod nr 1035 decyzją WKZ w Szczecinie Kl.III-5340/4/84 z dnia 10.04.1984 r.” 2018/02/28
"Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących w 2018 r." 2018/02/20
Wynajem powierzchni użytkowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 2018/02/02
Dostawa kartonu, papieru oraz galanterii biurowej na 2018r 2018/01/17
Przetarg na wynajem pomieszczenia garażowego o pow. 88,91 m2 2018/01/16
Roboty remontowe w gmachu Urzędu Miasta Szczecin i jego agendach w roku 2018 2018/01/16
Przetarg SP14 na wynajem w 2018 r. pomieszczeń 2018/01/15
Dostawa żywności do Szkoły Poddstawowej Nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie na 2018 rok 2018/01/02
Dostawy mięsa i przetworów mięsnych dla Szkoły Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II 2017/12/07
Dostawy artykułów spożywczych dla Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie - w podziale na części. 2017/12/07
Dostawy różnych art. spożywczych do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin, z podziałem na cztery części 2017/12/05
Dostawy warzyw i owoców do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin 2017/12/05
Dostawa żywności do Zespołu Szkół Nr 6 im. M.Reja w Szczecinie na 2018 rok 2017/12/04
Dostawy mięsa i produktów mięsno-wędliniarskich do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin 2017/12/04
Świadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz Urzędu Miasta Szczecin 2017/11/08
Świadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz Urzędu Miasta Szczecin 2017/10/18
Utrzymanie czystości w budynku Urzędu Miasta Szczecin, jego agendach oraz terenach posesji w okresie od podpisania umowy do 31.12.2018 r. 2017/10/04
DOSTAWA OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO DLA BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA W SZCZECINIE 2017/09/04
Budowa instalacji rozgłaszania dźwiękowego w gmachu Urzędu Miasta Szczecin przy pl. Armii Krajowej 1 w Szczecinie – etap IV 2017/09/01
Przebudowa obiektu polegająca na wykonaniu szybu windowego w budynku Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych w obiekcie przy placu Jakuba Wujka 6, 71-322 Szczecin z zakupem i montażem platformy do transportu osób niepełnosprawnych 2017/08/28
Zakup energii elektrycznej dla Gminy Miasto Szczecin i jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury 2017/08/11
Najem długoterminowy trzech nowych samochodów osobowych na potrzeby Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej w Szczecinie 2017/08/02
Remont korytarzy na I piętrze, holu wejściowego, przedsionka na parterze i klatki schodowej części środkowej gmachu Urzędu Miasta Szczecin wraz z wykonaniem instalacji rozgłaszania dźwiękowego etap II i III (etap III objęty prawem opcji) 2017/07/27
"Dostawa wyposażenia do zespołu przedszkolnego i sal szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie 2017/07/06
Roboty remontowe w gmachu Urzędu Miasta Szczecin i jego agendach w roku 2017 2017/07/06
Wykonanie klimatyzacji w sześciu pomieszczeniach I p. gmachu Urzędu Miasta Szczecin 2017/07/04
Najem długoterminowy trzech nowych samochodów osobowych na potrzeby Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej w Szczecinie 2017/06/28
Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi części medycznej jednostki dla SP ZOZ Szkół Wyższych w Szczecinie wraz z dostawą sprzętu PN2 2017/06/26
Informacja o uniewanieniu postępowania 2017/06/26
Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi części medycznej jednostki dla SP ZOZ Szkół Wyższych w Szczecinie wraz z dostawą sprzętu 2017/05/30
Dostawa mięsa i przetworów mięsnych 2017/05/23
Remont korytarzy na I piętrze, holu wejściowego, przedsionka na parterze i klatki schodowej części środkowej gmachu Urzędu Miasta Szczecin wraz z wykonaniem instalacji rozgłaszania dźwiękowego etap II i III (etap III objęty prawem opcji) 2017/05/19
Wykonanie systemu klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach III piętra gmachu Urzędu Miasta Szczecin 2017/05/09
Przetarg na wynajem w 2017 r. pomieszczenia 2017/05/05
Remont korytarzy na I piętrze, holu wejściowego i przedsionka na parterze części środkowej gmachu Urzędu Miasta Szczecin wraz z wykonaniem instalacji rozgłaszania dźwiękowego etap II i III (etap III objęty prawem opcji) 2017/04/14
Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. E. Romera 21 – 29 w Szczecinie 2017/04/12
Dostawy art. spożywczych do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin 2017/03/14
Dostawy mięsa i produktów mięsno-wędliniarskich do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin 2017/03/14
Roboty remontowe w gmachu Urzędu Miasta Szczecin i jego agendach w roku 2017 2017/03/08
Zakup i dostawa autobusu szkolnego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo, zadanie pod nazwą NASZ AUTOBUS 2017/03/06
Wynajem pomieszczenia garażowego 2017/03/02
Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących w 2017 r. 2017/02/01
Dostawy art. spożywczych do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin 2017/01/27
Dostawa kartonu, papieru oraz galanterii biurowej na 2017 r. 2017/01/13
Wynajem pomieszczenia garażowego 2017/01/11
Termomodernizacja budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej przy ul. Broniewskiego 16 w Szczecinie 2017/01/09
Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących w 2017 r. 2017/01/04
Roboty remontowe w gmachu Urzędu Miasta Szczecin i jego agendach w roku 2017 2016/12/30
Termomodernizacja budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej przy ul. Broniewskiego 16 w Szczecinie 2016/12/07
Zakup i dostawa artykułów żywnościowych dla Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9, 70-774 Szczecin 2016/12/06
Wynajem pomieszczeń szkolnych na rok 2017 2016/12/01
Dostawy różnych art. spożywczych do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin 2016/11/30
Dostawa żywności do Zespołu Szkół Nr 6 im. M.Reja w Szczecinie na 2017 rok 2016/11/30
Dostawy mięsa i produktów mięsno-wędliniarskich do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin 2016/11/30
Dostawy warzyw i owoców do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin 2016/11/30
Zakup i dostawa artykułów spożywczych w gr. II – mięso, drób i przetwory do Szkoły Podstawowej nr 42 Szczecinie 2016/11/21
Zakup i dostawa artykułów spożywczych w gr. I – różne artykuły spożywcze do Szkoły Podstawowej nr 42 Szczecinie 2016/11/21
Zakup i dostawa artykułów spożywczych w gr. V – przetwory nabiałowe do Szkoły Podstawowej nr 42 Szczecinie 2016/11/21
Zakup i dostawa artykułów spożywczych w gr. IV – mrożonki do Szkoły Podstawowej nr 42 2016/11/21
Zakup i dostawa artykułów spożywczych w gr. VII – pieczywo do Szkoły Podstawowej nr 42 Szczecinie 2016/11/21
Zakup i dostawa artykułów spożywczych w gr. VI – garmażerka świeża do Szkoły Podstawowej nr 42 Szczecinie 2016/11/21
Zakup i dostawa artykułów spożywczych w gr. III – warzywa, owoce, kiszonki do Szkoły Podstawowej nr 42 Szczecinie 2016/11/21
Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej 2016/09/28
Utrzymanie czystości w budynku Urzędu Miasta Szczecin, jego agendach oraz terenach posesji w okresie od podpisania umowy do 31.12.2017. 2016/09/28
Zakup energii elektrycznej dla 547 punktów poboru Gminy Miasto Szczecin i jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury na okres do dnia 31 grudnia 2016 r. 2016/07/29
Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Miasto Szczecin i jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury 2016/07/27
Remont i przebudowa pomieszczeń po filharmonii z prawem opcji w zakresie budowy instalacji rozgłaszania dźwiękowego etap I i II w gmachu Urzędu Miasta Szczecin 2016/07/27
Remont tarasów wraz z wykonaniem nowej izolacji pionowej ścian piwnic oraz ociepleniem ścian zewnętrznych w części budynku Przedszkola Publicznego Nr 72 przy ul. Felczaka 14 w Szczecinie 2016/07/26
REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 61 im. Michała Kmiecika w Szczecinie, ul. 3-go Maja 4-7, 70-214 Szczecin 2016/07/26
Dostosowanie budynku Przedszkola Publicznego Nr 64, przy ul. Księcia Barmina III Wielkiego 26 w Szczecinie do wymogów bezpieczeństwa pożarowego 2016/07/20
Remont pomieszczeń internatu na I piętrze oraz przebudowa sanitariatów etap I 2016/07/19
Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w Szkole Podstawowej Nr 56 przy ul. Malczewskiego 22 w Szczecinie- ETAP II 2016/07/19
Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II przy ulicy Świętoborzyców nr 40 w Szczecinie, etap 2 - pomieszczenia sanitarne w budynku C nr 6, 7, 8 na parterze i nr 22 na I piętrze 2016/07/14
Dostosowanie budynku do wymogów bezpieczeństwa pożarowego, remont i ocieplenie dachu oraz wykonanie platformy dla osób niepełnosprawnych w budynku szkoły: ETAP II- wykonanie podjazdu dla wózków i drzwi dostosowanych dla osób niepełnosprawnych, ETAP III- remont dachu w Zespole Szkół Specjalnych nr 9, ul. Letniskowa 1, 70-763 Szczecin 2016/07/14
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń do drukowania oraz licencji oprogramowania 2016/07/08
REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 61 im. Michała Kmiecika w Szczecinie 2016/07/05
Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku Zespołu Szkół nr 15 (Gimnazjum Nr 15) przy ulicy Floriana Szarego nr 12 w Szczecinie 2016/07/01
REMONT TOALET BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 im. Leonida Teligi w Szczecinie, ul. Kazimierza Królewicza 63, 71-551 Szczecin 2016/06/23
Przebudowa fragmentu budynku Przedszkola Publicznego Nr 35 w Szczecinie w zakresie dostosowania do obowiązujących przepisów p.poż. wraz z instalacją SAP-1 etap 2016/06/22
Przebudowa części internatu B w Zespole Szkół nr 6 im. M. Reja w Szczecinie- toalety. 2016/06/14
Dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa pożarowego budynku Przedszkola Publicznego Nr 59 w Szczecinie przy ul. Księżnej Zofii 3 2016/06/09
Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku Zespołu Szkół nr 15 (Gimnazjum Nr 15) przy ulicy Floriana Szarego nr 12 w Szczecinie 2016/06/08
REMONT TOALET BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 im. Leonida Teligi w Szczecinie, ul. Kazimierza Królewicza 63, 71-551 Szczecin 2016/06/03
Remont i przebudowa części budynku filii Urzędu Miasta Szczecin przy ul. Rydla 39-40 w Szczecinie 2016/05/25
Dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa pożarowego budynku 2016/05/24
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane 2016/05/12
Zakup elementów środowiska sprzętowo-programowego do cyfrowej archiwizacji części analogowej dokumentacji powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 2016/05/06
Remont i przebudowa części budynku filii Urzędu Miasta Szczecin przy ul. Rydla 39-40 w Szczecinie 2016/05/06
Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót: Remont elewacji zabytkowego budynku Urzędu Miasta przy Placu Armii Krajowej 1 w Szczecinie - skrzydło wschodnie od strony ul. Odrowąża 2016/04/29
Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę dla zadania inwestycyjnego pn.:” Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej DKiPZS 2016/04/28
Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót: „Remont elewacji zabytkowego budynku Urzędu Miasta przy Placu Armii Krajowej 1 w Szczecinie - skrzydło wschodnie od strony ul. Odrowąża 2016/04/19
Dostawa mięsa i przetworów mięsnych 2016/04/14
Zakup i dostawa artykułów spożywczych dla Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie 2016/03/24
Remont elewacji zabytkowego budynku Urzędu Miasta przy Placu Armii Krajowej 1 w Szczecinie - skrzydło wschodnie od strony ul. Odrowąża 2016/03/07
Zakup i dostawa fabrycznie nowej kolorowej drukarki atramentowej A3 2016/02/18
Roboty remontowe w gmachu Urzędu Miasta Szczecin i jego Agendach w roku 2016 2016/02/05
Dostawa kartonu, papieru oraz galanterii biurowej na 2016 r. 2015/12/30
Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących w 2016 r. 2015/12/30
Roboty remontowe w gmachu Urzędu Miasta Szczecin i jego Agendach w roku 2016 2015/12/18
ZAKUP I DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 6 IM. M. REJA W SZCZECINIE 2015/12/02
Remont pokrycia dachu budynku oraz remont pomieszczeń 1.214-1.216 poddasza Gimnazjum Nr 10 przy ul. Siemiradzkiego 2 w Szczecinie 2015/11/27
Dostawy owoców do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin 2015/11/26
Dostawy mleka i nabiału do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin 2015/11/26
Dostawy warzyw do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin 2015/11/25
Dostawy art. spożywczych do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin 2015/11/25
Dostawy mięsa i wędlin do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin 2015/11/16
Świadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz Urzędu Miasta Szczecin 2015/11/10
Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w Szkole Podstawowej Nr 56 przy ul. Malczewskiego 22 w Szczecinie-ETAP I 2015/11/03
Przebudowa pomieszczeń sanitarnych dla dzieci najmłodszych w Szkole Podstawowej Nr 18 im. gen. Józefa Bema przy ul. Komuny Paryskiej 20 w Szczecinie - ETAP G i H 2015/11/03
Przebudowa kuchni z zapleczem na parterze w budynku Zespołu Szkół nr 12 przy ul. Kablowej 14 w Szczecinie 2015/10/26
Remont i przebudowa budynku Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I Stopnia przy ul. Bolesława Śmiałego 42-43 w Szczecinie-ETAP II 2015/10/16
Remont toalet i pomieszczeń natrysków oraz przystosowanie pomieszczenia na toalety dla dziewcząt oraz pomieszczenie na toalety dla pracowników kuchni 2015/10/15
Utrzymanie czystości w budynku Urzędu Miasta Szczecin, jego agendach oraz terenach posesji w okresie od podpisania umowy do 31.12.2016 r. 2015/09/23
Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w Szkole Podstawowej Nr 56 przy ul. Malczewskiego 22 w Szczecinie-ETAP I 2015/09/22
Przebudowa pomieszczeń sanitarnych dla dzieci najmłodszych 2015/09/16
Dostawa mięsa, drobiu i wędlin 2015/09/14
Dostawa samochodu osobowego typu mikrobus, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, wraz z windą do transportu osób na wózkach inwalidzkich dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej 2015/09/10
Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w Szkole Podstawowej Nr 56 przy ul. Malczewskiego 22 w Szczecinie- ETAP I 2015/08/13
ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA PRZEBUDOWIE KLATEK SCHODOWYCH ORAZ WYKONANIE WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI HYDRANTOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCACYCH NR 4 PRZY UL. ROMERA 2 W SZCZECINIE 2015/08/12
Przebudowa kuchni z zapleczem na parterze w budynku Zespołu Szkół nr 12 przy 2015/07/24
ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA PRZEBUDOWIE KLATEK SCHODOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 69 W SZCZECINIE, UL. ZAMOYSKIEGO 2 2015/07/16
Zakup energii elektrycznej dla 518 punktów poboru Gminy Miasto Szczecin i jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury 2015/07/04
ZAPYTANIE OFERTOWE Na dostawę pieczywa, świeżych wyrobów piekarskich oraz wyrobów cukierniczych i ciastkarskich dla Przedszkola Publicznego nr 32 w Szczecinie, określonych opisem przedmiotu zamówienia 2015/07/02
ZAPYTANIE OFERTOWE Na dostawę ryb mrożonych, filetów rybnych i pozostałego mięsa rybnego dla Przedszkola Publicznego nr 32 w Szczecinie, określonych opisem przedmiotu zamówienia 2015/07/02
ZAPYTANIE OFERTOWE Na dostawę owoców, warzyw dla Przedszkola Publicznego nr 32 w Szczecinie, określonych opisem przedmiotu zamówienia 2015/07/02
ZAPYTANIE OFERTOWE Na dostawę produktów mleczarskich dla Przedszkola Publicznego nr 32 w Szczecinie, określonych opisem przedmiotu zamówienia 2015/07/02
ZAPYTANIE OFERTOWE Na dostawę warzyw mrożonych oraz owoców przetworzonych dla Przedszkola Publicznego nr 32 w Szczecinie, określonych opisem przedmiotu zamówienia 2015/07/02
ZAPYTANIE OFERTOWE Na dostawę różnych produktów spożywczych dla Przedszkola Publicznego nr 32 w Szczecinie, określonych opisem przedmiotu zamówienia 2015/07/02
ZAPYTANIE OFERTOWE Na dostawę produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych, drobiu i produktów drobiowych oraz produktów mięsno-wędliniarskich dla Przedszkola Publicznego nr 32 w Szczecinie, określonych opisem przedmiotu zamówienia 2015/07/02
ZAPYTANIE OFERTOWE Na dostawę jaj kurzych dla Przedszkola Publicznego nr 32 w Szczecinie, określonych opisem przedmiotu zamówienia 2015/07/02
Dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa pożarowego budynku 2015/06/25
Przebudowa węzłów sanitarnych na I. piętrze w budynku głównym Bursy Szkolnej nr 2 wchodzącej w skład ZSO nr 7, ul. Pokoju 48 w Szczecinie 2015/06/24
Remont gzymsów i nadproży ścian zewnętrznych zabytkowego budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 zlokalizowanego w 70-547 Szczecin pl. Mariacki 1 2015/06/22
Wykonanie przebudowy kuchni wraz z zapleczem, w budynku Przedszkola Publicznego nr 13, przy ul. Jodłowej 11 w Szczecinie 2015/06/18
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na cele oddziałów przedszkolnych przy Przedszkolu Publicznym nr 30 przy ul. Piotra Skargi 18 w Szczecinie 2015/05/27
Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego w branży ogólnobudowlanej i konserwatorsko - restauratorskiej przy realizacji zadania pn.: „Remont elewacji zabytkowego budynku Urzędu Miasta przy Placu Armii Krajowej 1 w Szczecinie - skrzydło wschodnie i środkowe oraz budynek PINB od strony ul. Szymanowskiego wraz z wykonaniem hydroizolacji ścian piwnicznych i fundamentowych 2015/05/22
Remont gzymsów i nadproży ścian zewnętrznych zabytkowego budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 zlokalizowanego w 70-547 Szczecin, pl. Mariacki 1 2015/05/19
Dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa pożarowego zabytkowego budynku Gimnazjum Nr 6 im. prof. Stefana Kownasa 71-441 Szczecin, ul. Niemierzyńska 17 2015/05/14
Wymiana nawierzchni placu etap IB 2015/05/14
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane 2015/05/13
Kompleksowy remont dachu z wyłączeniem części BCD wraz z dociepleniem w Szkole Podstawowej Nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Grodzka 23 w Szczecinie 2015/05/11
Remont elewacji zabytkowego budynku Urzędu Miasta przy Placu Armii Krajowej 1 w Szczecinie - skrzydło wschodnie i środkowe oraz budynek PINB od strony ul. Szymanowskiego wraz z wykonaniem hydroizolacji ścian piwnicznych i fundamentowych 2015/04/30
Budowa stacji transformatorowej 15/0,4 kV i przebudowa sieci kablowych średniego i niskiego napięcia na obiekcie sportowym przy Al. Wojska Polskiego 127 w Szczecinie 2015/04/27
Przetarg nieograniczony na dostawę mięsa i przetworów mięsnych 2015/04/10
Przebudowa i remont sali nr 62 Biura Obsługi Interesantów w gmachu Urzędu Miasta Szczecin wraz z dostawą wyposażenia meblowego 2015/03/05
Modernizacja basenu dla dzieci w Kompleksie Sportowym przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie 2015/03/04
Modernizacja basenu dla dzieci w Kompleksie Sportowym przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie 2015/02/16
Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Topolowej w Szczecinie 2015/01/30
Roboty remontowe w gmachu Urzędu Miasta Szczecin i jego Agendach w roku 2015 2014/12/31
Zaprojektowanie i wykonanie przedsięwzięcia pn.: Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej nr 4 przy ul. Zygmunta Krasińskiego 45/U2 w Szczecinie 2014/12/21
Ochrona obietków MOSRiR w 2015 roku 2014/12/18
Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących w 2015 r. 2014/12/12
Utrzymanie czystości w Kompleksie Sportowym przy ul. Wąskiej 16 i administracji MOSRiR przy ul. Wł. Szafera 7 2014/12/08
Zakup i dostaw artykułów żywnościowych 2014/12/02
Dostawy warzyw do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin 2014/11/29
Dostawy art. spożywczych do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami 2014/11/29
Dostawy mięsa i wędlin do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin 2014/11/29
Dostawy owoców do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin 2014/11/29
Dostawy mleka i nabiału do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin 2014/11/29
Dostawa kartonu, papieru oraz galanterii biurowej na 2015 r. 2014/11/24
Realizacja wypłat świadczeń na rzecz osób wskazanych przez Szczecińskie Centrum Świadczeń w punktach na terenie Miasta Szczecin 2014/11/12
Świadczenie usług pocztowych w zakresie odbierania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Szczecińskiego Centrum Świadczeń 2014/11/10
Zakup i dostawa sprzętu i oprogramowania dla środowiska informatycznego Miejskiego Ośrodka Dokuemnatcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie 2014/11/07
Zaprojektowanie i wybudowanie instalacji paneli fotowoltaicznych na dachach budynków użyteczności publicznej w ramach projektu pn.: Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych w Szczecinie 2014/10/28
Kompleksowy remont dachu w zakresie części AA` wraz z dociepleniem w Szkole Podstawowej Nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Grodzkiej 23 w Szczecinie, na podstawie dokumentacji projektowej pn.: Termorenowacja Szkoły Podstawowej Nr 63 oraz przebudowa wewnętrznej instalacji sanitarnej i elektrycznej - Etap I i II 2014/10/17
Bezgotówkowe tankowanie paliw płynnych: benzyny bezołowiowej 95 i 98 oktanowej i oleju napędowego oraz oleju napędowego Premium na potrzeby Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej w Szczecinie w 2015 roku 2014/10/16
Zaprojektowanie i wykonanie przedsięwzięcia pn.:Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej nr 4 przy ul. Zygmunta Krasińskiego 45/U2 w Szczecinie 2014/10/16
Utrzymanie czystości w budynku Urzędu Miasta Szczecin, jego agendach oraz terenach posesji w okresie od podpisania umowy do 31.12.2015 r. 2014/10/14
Remont toalet uczniowskich - pion chłopięcy na wszystkich kondygnacjach budynku dydaktycznego - etap II w Gimnazjum Nr 9 w Szczecinie, ul. Dunikowskiego 1 2014/10/13
Przebudowa kuchni z zapleczem na parterze w budynku Zespołu Szkół nr 12 przy ul. Kablowej 14 w Szczecinie 2014/09/19
Remont dachu wraz z remontem gzymsu i przebudową wyłazu dachowego budynku Szkoły Podstawowej nr 46 przy ul. Felczaka 13 w Szczecinie 2014/09/16
Przetarg na dostawę mięsa i produktów mięsnych 2014/09/16
Dostawa oleju napędowego grzewczego na potrzeby Zespołu Szkół Nr 11 2014/09/12
OŚWIETLENIE BOISK PIŁKARSKICH PRZY UL. KARŁOWICZA 28 i PRZY UL. TENISOWEJ 38 W SZCZECINIE 2014/09/12
Dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa pożarowego budynku Szkoły Podstawowej Nr 41 przy ulicy Cyryla i Metodego 44 w Szczecinie, polegające na przebudowie klatek schodowych. 2014/09/11
Dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa pożarowego i rozbudowa o zewnętrzne schody ewakuacyjne budynku MOW w Szczecinie im. Janusza Korczaka 2014/09/10
Remont toalet uczniowskich – pion chłopięcy na wszystkich kondygnacjach budynku dydaktycznego – etap II w Gimnazjum Nr 9 w Szczecinie, ul. Dunikowskiego 1 2014/09/05
Przebudowa otworów wejściowych w szatni i remont pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 54 w Szczecinie 2014/09/03
Remont budynku Bursy Szkolnej Integracyjnej 2014/09/03
„Przebudowa kuchni z zapleczem na parterze w budynku Zespołu Szkół nr 12 przy 2014/09/02
Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - Radosna szkoła na terenie Szkoły Podstawowej nr 42 przy ulicy Hożej 25 w Szczecinie.. 2014/09/01
Przebudowa fragmentu budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szczecinie oraz roboty budowlane polegające na wykonaniu instalacji hydrantowej wraz z hydrofornią, SAP oraz instalacji oświetlenia ewakuacyjnego - awaryjnego 2014/08/29
Dostawa żywności do stołówki Szkoły Podstawowej nr 20 w Szczecinie 2014/08/25
Przetarg nieograniczony na dostosowanie budynku do wymogów bezpieczeństwa ppoż. 2014/08/25
Dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa pożarowego budynku Szkoły Podstawowej Nr 41 przy ulicy Cyryla i Metodego 44 w Szczecinie, polegające na przebudowie klatek schodowych. 2014/08/20
ZAPYTANIE OFERTOWE Na dostawę pieczywa i świeżych wyrobów piekarskich dla Przedszkola Publicznego nr 32 w Szczecinie 2014/08/10
ZAPYTANIE OFERTOWE Na dostawę wyrobów cukierniczych i ciastkarskich dla Przedszkola Publicznego nr 32 w Szczecinie 2014/08/10
ZAPYTANIE OFERTOWE Na dostawę warzyw mrożonych oraz owoców przetworzonych dla Przedszkola Publicznego nr 32 w Szczecinie 2014/08/10
ZAPYTANIE OFERTOWE Na dostawę ryb mrożonych, filetów rybnych i pozostałego mięsa rybnego dla Przedszkola Publicznego nr 32 w Szczecinie 2014/08/10
ZAPYTANIE OFERTOWE Na dostawę produktów mleczarskich dla Przedszkola Publicznego nr 32 w Szczecinie 2014/08/10
ZAPYTANIE OFERTOWE Na dostawę produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych, drobiu i produktów drobiowych oraz produktów mięsno-wędliniarskich dla Przedszkola Publicznego nr 32 w Szczecinie 2014/08/10
ZAPYTANIE OFERTOWE Na dostawę jaj kurzych dla Przedszkola Publicznego nr 32 w Szczecinie 2014/08/10
ZAPYTANIE OFERTOWE Na dostawę różnych produktów spożywczych dla Przedszkola Publicznego nr 32 w Szczecinie 2014/08/10
ZAPYTANIE OFERTOWE Na dostawę owoców, warzyw dla Przedszkola Publicznego nr 32 w Szczecinie 2014/08/10
Przetarg nieograniczony na dostawę mięsa i przetworów mięsnych 2014/08/04
Remont dachu wraz z remontem gzymsu i przebudową wyłazu dachowego budynku Szkoły Podstawowej nr 46 przy ul. Felczaka 13 w Szczecinie 2014/07/28
Zaprojektowanie i wybudowanie instalacji paneli fotowoltaicznych na dachach budynków użyteczności publicznej w ramach projektu pn.:Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych w Szczecinie 2014/07/28
REMONTU DACHU BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 14, UL. STRZAŁOWSKA 27a, 71-730 SZCZECIN – ETAP I 2014/07/28
Remont gzymsów i nadproży ścian zewnętrznych zabytkowego budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 zlokalizowanego w 70-547 Szczecin pl. Mariacki 1 2014/07/25
Wymiana okien i remont drewnianych okładzin lukarn na strychu w gmachu Urzędu Miasta Szczecin 2014/07/22
Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 2014/07/18
Przeudowa dachu budynku Gimnazjum nr 20 przy ul. Brodnicka10 2014/07/17
Przebudowa dachu budynku Gimnazjum nr 20 przy ul. Brodnicka10 2014/07/17
„Dostosowanie budynku do wymogów bezpieczeństwa pożarowego (wydzielenie stref ppoż., wydzielenie klatek schodowych i oddymianie)”. Szkoła Podstawowa Nr 23 ul. Miernicza 10, 70-823 Szczecin 2014/07/16
Przebudowa zespołu sanitariatów w budynku Szkoły Podstawowej Nr 51 przy ulicy Jodłowej 21 w Szczecinie 2014/07/16
Wymiana nawierzchni placu przed budynkiem głównym szkoły etap I wraz z zewnętrzną instalacją wodociągową w Zespole Szkół Elektryczno - Elektronicznych w Szczecinie 2014/07/14
Przebudowa otworów wejściowych w szatni. Remont pomieszczeń. Przebudowa głównego wejścia do budynku Szkoły Podstawowej Nr 54 w Szczecinie przy ul. Rayskiego 9 2014/07/11
Przebudowa fragmentu budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szczecinie oraz roboty budowlane polegające na wykonaniu instalacji hydrantowej wraz z hydrofornią, SAP oraz instalacji oświetlenia ewakuacyjnego - awaryjnego 2014/07/10
Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących w 2014 r. 2014/07/09
Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót: „Wykonanie hydroizolacji ścian piwnicznych i fundamentowych wraz z robotami towarzyszącymi w zabytkowym budynku Urzędu Miasta przy Placu Armii Krajowej 1 w Szczecnie – Etap 7 i 8 od strony ul. Odrowąża” 2014/07/07
Wykonanie hydroizolacji ścian piwnicznych i fundamentowych wraz z robotami towarzyszącymi w zabytkowym budynku Urzędu Miasta przy Placu Armii Krajowej 1 w Szczecinie – Etap 7 i 8 od strony ul. Odrowąża 2014/07/03
Przebudowa kuchni wraz z zapleczem i stołówką w budynku internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci Słabo Słyszących im. J. Tuwima ul. Grzymińska 6 , 71-711 Szczecin 2014/07/03
Zakup energii elektrycznej dla 497 punktów poboru Gminy Miasto Szczecin i jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury 2014/06/27
Remont instalacji wody zimnej i ciepłej oraz hydroforni w gmachu Urzędu Miasta Szczecin – etap IV i V 2014/06/26
Przebudowa zespołu sanitariatów w budynku Szkoły Podstawowej Nr 51 przy ulicy Jodłowej 21 w Szczecinie 2014/06/25
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2014/06/24
Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 48 przy ul. Czorsztyńskiej 35 w Szczecinie 2014/06/18
Wymiana i naprawa posadzki pomieszczeń usytuowanych w przyziemiu budynku Szkoły Podstawowej nr 11 w Szczecinie 2014/06/12
Dostosowanie budynku przedszkola do wymogów bezpieczeństwa pożarowego 2014/06/05
Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP) 2014/06/04
Dostosowanie budynku do warunków bezpieczeństwa pożarowego (wydzielenie stref ppoż., wydzielenie klatek schodowych, oddymianie) - Szkoła Podstawowa Nr 23, ul. Miernicza 10, 70-823 Szczecin 2014/06/04
Dostawa żywności do stołówki ZSO Nr 4 w Szczecinie 2014/05/27
Dostosowanie budynku przedszkola do wymogów bezpieczeństwa pożarowego (oddymianie klatek schodowych) – Przedszkole Publiczne Nr 31, ul. Monte Cassino 17, 70-467 Szczecin 2014/05/16
Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji: „Remont elewacji zabytkowego budynku Urzędu Miasta przy Placu Armii Krajowej 1 w Szczecinie - skrzydło wschodnie i zachodnie od strony ul. Felczaka wraz z wykonaniem hydroizolacji ścian piwnicznych i fundamentowych” 2014/05/13
Zakup wraz z dostawą nawierzchni sportowej oraz nawierzchni ochronnej do hali widowiskowo-sportowej przy ul. Szafera 2014/05/09
Przetarg nieograniczony na dostawę warzyw i owoców 2014/04/14
Remont elewacji zabytkowego budynku Urzędu Miasta przy Placu Armii Krajowej 1 w Szczecinie - skrzydło wschodnie i zachodnie od strony ul. Felczaka wraz z wykonaniem hydroizolacji ścian piwnicznych i fundamentowych 2014/04/08
Bezgotówkowe tankowanie paliw płynnych w roku 2014 2014/03/20
Przetarg nieograniczony na dostawę mięsa i przetworów mięsnych 2014/02/27
Zakup i dostawa artykułów żywnościowych dla Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szczecinie przy ul. Wszystkich Świętych 66. 2014/02/19
Dostawa bonów towarowych dla pracowników i emerytów Domu Pomocy Społecznej 2014/01/30
Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę artykułów żywnościowych 2014/01/30
Utrzymanie czystości w Kompleksie Sportowym przy ul. Wąskiej 16 2014/01/29
Dostawy mleka i nabiału do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin 2014/01/14
ZAKUP I DOSTAWA ŻYWNOŚCI DO INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRYCZNO – ELEKTRONICZNYCH W SZCZECINIE 2014/01/08
Dostawa papieru, kartonu i galanterii biurowej na 2014 r. 2013/12/30
Dostawy warzyw do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin 2013/12/27
Dostawy mleka i nabiału do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin 2013/12/24
Roboty remontowe w gmachu Urzędu Miasta Szczecin i jego Agendach w roku 2014 2013/12/20
Ochrona obiektów MOSRiR w 2014 r. 2013/12/20
Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących w 2014 r. 2013/12/19
Przetarg na dostawę warzyw i owoców świeżych oraz kiszonek do Szkoły Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II w Szczecinie 2013/12/12
Przetarg na dostawę mięsa i produktów mięsnych do Szkoły Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II w Szczecinie 2013/12/12
Utrzymanie czystości w Kompleksie Sportowy przy ul. Wąskiej 16 2013/12/12
Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej Zespołu Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Szczecinie 2013/12/12
Dostawa żywności do SOSW dla Dzieci Słabo Słyszących ul. Grzymińska 6 71 - 711 Szczecin 2013/12/12
Dostawy pieluchomajtek i wkładek anatomicznych do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej 2013/12/11
Dostawy art. spożywczych do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin 2013/12/10
Dostawy owoców do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin 2013/12/06
Dostawy mleka i nabiału do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin 2013/12/06
Dostawy warzyw do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin 2013/12/06
Dostawy mięsa, drobiu i wędlin dla Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie przy ul. Mazurskiej 40 i przy ul. Rydla 49 2013/12/05
Dostawa żywności do stołówki ZSO Nr 4 w Szczecinie 2013/12/04
Dostawa artykułów żywnościowych 2013/12/03
Świadczenie usług transportowych autokarami, autobusami i mikrobusami w 2014 r. 2013/12/03
ZAKUP I DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH 2013/12/03
Dostawy ryb i przetworów rybnych do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin 2013/12/03
Dostawy artykułów mrożonych do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin 2013/12/02
Dostawy pieczywa do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin 2013/12/02
Roczna prenumerata prasy krajowej i czasopism wraz z dostawą w roku 2014 2013/11/29
Bezgotówkowe tankowanie paliw płynnych: benzyny bezołowiowej 95 i 98 oktanowej i oleju napędowego na potrzeby Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej w Szczecinie w 2014 roku 2013/11/28
Zakup wraz z dostawą bonów towarowych 2013/11/27
Dostawa artykułów higienicznych na 2014 r. 2013/11/27
Dostawy mięsa i wędlin do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin 2013/11/25
Dostawa żywności do internatu Zespołu Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie 2013/11/22
Zakup i dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej nr 11 im. Unicef-u w Szczecinie 2013/11/19
Bezgotówkowe tankowanie paliw płynnych: benzyny bezołowiowej 95 i 98 oktanoweji oleju napędowego na potrzeby Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej w Szczecinie w 2014 roku 2013/11/19
Dostawa artykułów żywnościowych w roku 2014 dla Szkoły Podstawowej Nr 51 w Szczecinie przy 71-114 Szczecin ul. Jodłowa 21 2013/11/18
ZAKUP I DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH 2013/11/14
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń do drukowania i skanowania, programów komputerowych oraz urządzeń do wyposażenia serwerowni dla Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie 2013/11/13
Publikacja ogłoszeń prasowych oraz przekazów reklamowych Gminy Miasto Szczecin w prasie codziennej o zasięgu ogólnopolskim i regionalnym na 2014 r. 2013/11/07
Bezgotówkowe tankowanie paliw płynnych: benzyny bezołowiowej 95 i 98 oktanowej i oleju napędowego na potrzeby Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej w Szczecinie w 2014 roku 2013/11/05
Świadczenie usług transportu osobowego taksówkami w 2014 roku 2013/11/04
Cz I. Świadczenie usług telekomunikacyjnych w Gmachu Urzędu Miasta Szczecin przy pl. Armii Krajowej 1 oraz Filii Urzędu przy ul. Rydla 39/40 w zakresie obsługi połączeń: lokalnych, międzystrefowych, międzynarodowych oraz do sieci komórkowych i pozostałych za pomocą 3 łączy ISDN 30 B+D, 1 łącza ISDN 15 B+D, a także instalacja i użytkowanie oraz serwis centrali telefonicznej. Cz. II. Świadczenie usługi telekomunikacyjnej w Gmachu Urzędu Miasta Szczecin przy pl. Armii Krajowej 1 - infolinia 800 300 300 2013/10/25
Dostawę bonów towarowych dla pracowników i emerytów Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. E. Romera 21-29 w Szczecinie 2013/10/15
Dostawa i montaż okien PCV 2013/10/11
Przebudowa i remont węzłów sanitarnych (pomieszczenie nr 0105, P114, P192, 0201) w gmachu Urzędu Miasta Szczecin 2013/09/26
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 51 2013/09/23
Dostawa oleju napędowego grzewczego na potrzeby Zespołu Szkół Nr 11 2013/09/19
Dzierżawa cyfrowych urządzeń wielofunkcyjnych z opcjami kopiowania, drukowania, skanowania oraz opcją faksu wraz z ich serwisem w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2015 r. 2013/09/17
Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń na poddaszu na sale zajęć przedszkolnych w budynku Przedszkola Publicznego Nr 72 w Szczecinie 2013/09/04
Boisko do gry w piłkę nożną wraz z infrastrukturą przy ul. Pomarańczowej -nasadzenia zieleni 2013/08/30
Zakup energii elektrycznej dla 487 punktów poboru Gminy Miasto Szczecin i jej jednostek organizacyjnych 2013/08/28
Wymiana i remont stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej w siedzibie Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie - etap II 2013/08/26
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 2013/08/26
Dostawa produktów spożywczych do stołówki Szkoły Podstawowej nr 20 w Szczecinie, ul. Dobrzyńska 2 2013/08/20
Konkurs ofert na: „Prowadzenie sklepiku szkolnego w Zespole Szkół Nr 11 w Szczecinie, ul. Piaseczna 40” 2013/08/14
Zaprojektowanie i wykonanie przedsięwzięcia pn. Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ks. Piotra Ściegiennego 6 - inwestycja typu zaprojektuj i wybuduj 2013/08/14
Boisko do gry w piłkę nożną wraz z infrastrukturą przy ul. Pomarańczowej - nasadzenia zieleni-I 2013/08/09
Przebudowa i remont węzłów sanitarnych (pomieszczenie nr 1271, 2265, 0014, 1010, 2013, 3011) w gmachu Urzędu Miasta Szczecin 2013/07/30
Zakup i dostawa mięsa, wędlin, drobiu i przetworów drobiowych na potrzeby stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Szczecinie 2013/07/25
Remont instalacji wody zimnej i ciepłej oraz hydroforni w gmachu Urzędu Miasta Szczecin – etap III 2013/07/25
Zakup i dostawa mięsa, wędlin, drobiu i przetworów drobiowych na potrzeby stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcącycj Nr 3 w Szczecinie 2013/07/25
Zakup i dostawa warzyw, przetworów warzywnych i owoców na potrzeby stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 przy ulicy Orawskiej 1 w Szczecinie. 2013/07/25
Wymiana i remont stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej w siedzibie Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie - etap II 2013/07/25
Boisko do gry w piłkę nożną wraz z infrastrukturą przy ul. Pomarańczowej - nasadzenia zieleni 2013/07/22
Remont instalacji wody zimnej i ciepłej oraz hydroforni w gmachu Urzędu Miasta Szczecin – etap III 2013/07/04
Dostawa żywności do stołówki ZSO Nr 4 w Szczecinie 2013/06/14
Remont elewacji zabytkowego budynku Urzędu Miasta przy Placu Armii Krajowej 1 w Szczecinie - skrzydło wschodnie etap C6-C9 2013/06/06
Zakup i dostawa chemiigospodarczej, kosmetyków oraz artykułó do utrzymania czystości dla Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szczecinie 2013/05/22
Zakup i dostawa artykułów żywnościowych - mięsa, drobiu i wędlin 2013/05/08
Zakup i stawa chemii gospodarczej, kosmetyków oraz artykułów do utrzymania czystości 2013/04/12
Dostawa nowych mebli biurowych i wyposażenia biurowego 2013/04/12
Przetarg nieograniczony - zakup mięsa i przetworów mięsnych 2013/04/04
Świadczenie usługi dystrybucji i przesyłu energii elektrycznej w okresie do 31.12.2014r. do Domu Pomocy Społecznej DKiPZS w Szczecinie 2013/04/03
Zakup i dostawa chemii gospodarczej, kosmetyków oraz artykułów do utrzymania czystości 2013/03/25
Budowa boiska w Miejskim Centrum Sportowo-Rekreacyjnym przy ul. Modrej 2013/02/12
ZAKUP I DOSTAWA ŻYWNOŚCI DO INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRYCZNO – ELEKTRONICZNYCH W SZCZECINIE 2013/02/04
ZAKUP I DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DLA CENTRUM OPIEKI NAD DZIECKIEM W SZCZECINIE UL. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 66 2013/02/04
Utwardzenie terenu w celu komunikacji pieszej na Stadionie Miejskim - etap II 2013/01/29
Oferta na bezgotówkowe tankowanie paliw płynnych w roku 2013 2013/01/23
UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W KOMPLEKSIE SPORTOWYM PRZY UL. WĄSKIEJ 16 2013/01/11
Ochrona obiektów sportowych MOSRiR w 2013 roku 2013/01/10
Dostawa artykułów żywnościowych w roku 2013 dla Szkoły Podstawowej Nr 51 w Szczecinie przy 71-114 Szczecin ul. Jodłowa 21 2013/01/09
Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i frankownicy w 2013 r. 2012/12/21
Zakup i dostawa produktów zwierzęcych,mięsa i produktów mięsnych do stołówki szkolnej Zespołu Szkół nr 4 2012/12/14
Bezgotówkowe tankowanie paliw płynnych w roku 2013 2012/12/13
Informacja na temat przetargu na "Dostawę Mięsa i produktów mięsnych" do Szkoły Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II w Szczecinie 2012/12/11
Dostawy mięsa, drobiu i wędlin dla Centrum Kształcenia Sportowego 2012/12/11
ZAKUP I DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DO SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO DLA DZIECI SŁABO SŁYSZĄCYCH 2012/12/10
Dostawy artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej Zespołu Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Szczecinie 2012/12/10
Zakup i dostawa fabrycznie nowego systemu do kolorowego i monochromatycznego plotowania, kopiowania i skanowania wielkoformatowych dokumentów dla Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie 2012/12/06
Świadczenie usług transportowych autokarami, autobusami i mikrobusami w 2013 roku 2012/12/06
Zakup i dostawa artykułów spożywczych do internatu Zespołu Szkół Rzemieślniczych 2012/12/05
Dostawa żywności do stołówki ZSO Nr 4 w Szczecinie 2012/12/05
Roboty remontowe w gmachu Urzędu Miasta Szczecin i jego Agendach w roku 2013 2012/12/04
Bezgotówkowe tankowanie paliw płynnych: benzyny bezołowiowej 95 i 98 oktanowej i oleju napędowego na potrzeby Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej w Szczecinie w 2013 r. 2012/12/03
Sukcesywne dostawy produktów farmaceutycznych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej 2012/11/30
Zakup i dostawa artykułów żywnościowych 2012/11/27
Dostawa papieru, kartonu, wyrobów z papieru i tektury oraz innych materiałów biurowych w 2013 roku 2012/11/27
Bezgotówkowe tankowanie paliw płynnych: benzyny bezołowiowej 95 i 98 oktanowej i oleju napędowego na potrzeby Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej w Szczecinie w 2013 r. 2012/11/21
Zakup i dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej nr 11 im. Unicef-u w Szczecinie 2012/11/20
Dostawa artykułów żywnościowych 2012/11/20
Dostawa artykułów higienicznych na potrzeby Urzędu Miasta Szczecin 2012/11/16
Zakup i dostawa fabrycznie nowego systemu do kolorowego i monochromatycznego plotowania, kopiowania i skanowania wielkoformatowych dokumentów dla Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie 2012/11/16
Dostawy mięsa i wędlin do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta 2012/11/14
Dostawy mleka i nabiału do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej 2012/11/14
Dostawy pieczywa do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej 2012/11/14
Dostawy art. spożywczych do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej 2012/11/14
Dostawy pieluchomajtek, wkładek anatomicznych, opatrunków oraz rękawic jednorazowych winylowych do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej 2012/11/13
Dostawa warzyw i owoców do Domu Pomocy Społecznej 2012/11/13
DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, ELEKTRONICZNEGO I PREZENTACYJNEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 UL. ZŁOTOWSKA 86, 71-793 SZCZECI W RAMACH PROGRAMU CYFROWA SZKOŁA 2012/11/12
ZAKUP I DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH 2012/11/05
Utwardzenie terenu komunikacji pieszej na Stadionie Miejskim - I etap 2012/10/30
Publikacja ogłoszeń prasowych oraz przekazów reklamowych Gminy Miasto Szczecin w prasie codziennej o zasięgu ogólnopolskim i regionalnym na 2013 r. 2012/10/30
Budowa boiska w Miejskim Centrum Sportowo-Rekreacyjnym przy ul. Modrej w Szczecinie 2012/10/24
Roczna prenumerata prasy krajowej i zagranicznej, czasopism oraz wydawnictw i dostawa do Urzędu Miasta Szczecin w roku 2013 2012/10/22
Utrzymanie czystości w budynku Urzędu Miasta Szczecin, jego agendach i terenach posesji w okresie od podpisania umowy do 31.12.2014 r. 2012/10/13
Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła na terenie Szkoły Podstawowej Nr 37 w Szczecinie, przy ul. Lucjana Rydla 6 2012/10/10
Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach programu ,,Radosna Szkoła” na terenie Szkoły Podstawowej nr 71 w Szczecinie, przy ulicy Bośniackiej 7 2012/10/10
Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła” na terenie Szkoły Podstawowej Nr 41 przy ulicy Cyryla i Metodego 44 w Szczecinie 2012/10/08
Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - Radosna szkoła na terenie Szkoły Podstawowej Nr 28 w Zespole Szkół Nr 11 przy ul. Piasecznej 40 w Szczecinie 2012/10/05
„Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła” na terenie Szkoły Podstawowej nr 42 przy ul. Hożej 25 w Szczecinie. 2012/10/02
Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego Programu wspierania 2012/09/29
dostawa bonów towarowych dla pracownikówDomu Pomocy Społecznej 2012/09/27
Utworzenie szkolnego placu zabaw w SP 45 2012/09/27
Świadczenie usług telefonii komórkowej dla Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej w Szczecinie 2012/09/25
DOPOSAŻENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH W PIŁKOCHWYTY I OGRODZENIA 2012/09/14
Dostawa oleju napędowego grzewczego na potrzeby Zespołu Szkół Nr 11 2012/09/07
Zakup wraz z dostawą siedzisk sportowych na Stadion Miejski przy ul. Karłowicza 28 w Szczecinie 2012/08/30
Doposażenie obiektów sportowych w piłkochwyty i ogrodzenia 2012/08/29
Dostawa produktów spożywczych do stołówki Szkoły Podstawowej nr 20 w Szczecinie, ul. Dobrzyńska 2 2012/08/21
Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła” 2012/08/20
WYKONANIE OGRODU W RAMACH PROJEKTU EKO - SZKOŁY PROGRAM EDUKACYJNY W 6 SZKOŁACH NA TERENIE MIASTA SZCZECIN przy Szkole Podstawowej Nr3 w Szczecinie, ul. Reymonta 23. 2012/08/20
Remont instalacji wody zimnej i ciepłej oraz hydroforni w gmachu Urzędu Miasta Szczecin – etap I 2012/08/07
Modernizacja szkolnego placu zabaw w ramach Programu Radosna Szkoła na terenie Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Szczecinie przy ul. Królowej Jadwigi 29 2012/08/06
Zakup wraz z dostawą i montażem siedzisk sportowych na Stadion Miejski przy ul. Karłowicza 28 w Szczecinie 2012/08/01
WYKONANIE OGRODU W RAMACH PROJEKTU EKO - SZKOŁY PROGRAM EDUKACYJNY W ^ SZKOŁACH NA TERENIE MIASTA SZCZECIN przy Szkole Podstawowej nr 3 w Szczecinie, ul. Reymonta 23 2012/07/31
Zakup i dostawa warzyw, przetworów warzywnych i owoców na potrzeby stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Szczecinie 2012/07/31
Doposażenie obiektu sportowego w trybuny sportowe, piłkochwyty oraz ogrodzenie terenu 2012/07/31
Zakup i dostawa mięsa, wędlin, drobiu i przetworów drobiowych na potrzeby stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Szczecinie. 2012/07/31
Wymiana instalacji centralnego ogrzewania i rozdzielaczy węzła cieplnego w budynku przy ul. Wszystkich Świętych 66 w Szczecinie 2012/07/27
Remont węzłów sanitarnych (pomieszczenie nr 0050, 2060, 3053) w gmachu Urzędu Miasta Szczecin 2012/07/26
Dostawa magazynowych regałów jezdnych, półek i zaczepów do regałów jezdnych dla potrzeb archiwum w gmachu Urzędu Miasta Szczecin 2012/07/23
Remont instalacji wody zimnej i ciepłej oraz hydroforni w gmachu Urzędu Miasta Szczecin – etap I 2012/07/18
Wykonanie zagospodarowania terenu według projektu ,,Eko Szkoły - program edukacyjny realizowany w 6 szkołach na terenie miasta szczecin przy Gimnazjum nr 1 w Szczecinie ul. Reymonta 23 2012/07/17
Zakup wraz z dostawą urządzeń na Stadion Miejski przy ul. Karłowicza 28 w Szczecinie 2012/07/12
WYKONANIE OGRODU W RAMACH PROJEKTU „Eko-szkoły - Program Edukacyjny realizowany w 6 szkołach na terenie Miasta Szczecin” przy Gimnazjum nr 7 w Szczecinie 70-785, ul. Zofii Nałkowskiej 33 2012/07/10
Remont i przebudowa węzłów sanitarnych (pomieszczenie nr 0062) w budynku Urzędu Miasta Szczecin 2012/07/05
EKO SZKOŁY PROGRAM EDUKACYJNY REALIZOWANY W 6 SZKOŁACH NA TERENIE MIASTA SZCZECINA WYKONANIE OGRODU W RAMACH PROJEKTU EKO SZKOŁY PROGRAM EDUKACYJNY PRZYRODA W CZTERECH PORACH ROKU PRZY SP53 SZCZECIN 2012/07/03
EKO SZKOŁY PROGRAM EDUKACYJNY REALIZOWANY W 6 SZKOŁACH NA TERENIE MIASTA SZCZECINA WYKONANIE OGRODU W RAMACH PROJEKTU EKO SZKOŁY PROGRAM EDUKACYJNY PRZYRODA W CZTERECH PORACH ROKU PRZY SZKOLE PODSTAWO 2012/06/19
WYKONANIE OGRODU W RAMACH PROJEKTU „Eko-szkoły - Program Edukacyjny realizowany w 6 szkołach na terenie Miasta Szczecin” przy Gimnazjum nr 7 w Szczecinie 70-785, ul. Zofii Nałkowskiej 33 2012/06/19
Zakup wraz z dostawą i montażem siedzisk sportowych na Stadion Miejski przy ul. Karłowicza 28 w Szczecinie 2012/06/18
WYKONANIE OGRODU W RAMACH PROJEKTU „Ekoszkoły - Program Edukacyjny realizowanych w 6 szkołach na terenie Miasta Szczecin” przy Gimnazjum nr 10 w Szczecinie 71-331, ul. Siemiradzkiego 2” 2012/06/18
Zagospodarowanie części terenu w ramach realizacji projektu ekologicznego „EKO-SZKOŁY – program edukacyjny w 6 szkołach na terenie Miasta Szczecin” w Centrum Edukacji Ogrodniczej 2012/06/18
Remont instalacji wody zimnej i ciepłej oraz hydroforni w gmachu Urzędu Miasta Szczecin – etap I 2012/06/15
Sprzedaż energii elektrycznej do budynków Szkoły Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II 2012/06/14
ZAKUP I DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH 2012/06/05
Zakup wraz z dostawą i montażem siedzisk sportowych na Stadion Miejski przy ul. Karłowicza 28 w Szczecinie 2012/06/01
System monitoringu wizyjnego imprez masowych 2012/05/30
Przetarg nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Szczecinie, Al. Piastów 6 2012/05/28
Dostawa żywności do stołówki ZSO Nr 4 w Szczecinie 2012/05/24
Bezgotówkowe tankowanie paliw płynnych na potrzeby MOSRiR 2012/05/21
Remont węzłów sanitarnych (pomieszczenie nr 0163, 4017) w budynku Urzędu Miasta Szczecin 2012/05/10
Zakup i dostawa artykułów żywnościowych - mięsa, drobiu i wędlin 2012/04/27
Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń magazynowych toalety publiczne na Stadionie Miejskim w Szczecinie. 2012/04/24
Rozbudowę systemu identyfikacji, sprzedaży biletów i kontroli wejścia osób uczestniczących w meczach piłki nożnej rozgrywanych na Stadionie Miejskim w Szczecinie 2012/04/03
Bezgotówkowe tankowanie paliw płynnych na potrzeby MOSRiR 2012/04/02
Zakup i dostawa produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych do internatu Zespołu Szkół Elektryczno - Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61 w Szczecinie 2012/03/26
Dzierżawa cyfrowych urządzeń wielofunkcyjnych z opcjami kopiowania, drukowania, skanowania oraz opcją faksu wraz z ich serwisem od dnia podpisania umowy do 31.10.2013 r. 2012/03/23
Modernizacja wentylacji hali sportowej Kompleksu sportowego przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie 2012/03/21
Zakup wraz z dostawą chemii basenowej 2012/03/06
Remont I i II piętra segmentu B1 w Domu Pomocy Społecznej przy ulicy E. Romera 21-29 w Szczecinie 2012/03/05
Bezgotówkowe tankowanie paliw płynnych na potrzeby MOSRiR 2012/03/01
Naprawa, konserwacja, przeglądy techniczne samochodów MJOG w Szczecinie 2012/02/29
Dostawa artykułów higienicznych 2012/02/22
Dostawa energii elektrycznej do Domu Pomocy Społecznej Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie oraz do Działu Wsparcia Dziennego przy ul. Potulickiej 40 i 2012/02/08
ZAKUP I DOSTAWA PRODUKTÓW ZWIERZĘCYCH, MIĘSA I PRODUKTÓW MIĘSNYCH DO INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRYCZNO - ELEKTRONICZNYCH W SZCZECINIE 2012/02/08
Utrzymanie czystości w Kompleksie Sportowym w 2012 r. 2012/02/08
Stróżowanie nabrzeża Starówka w Szczecinie 2012/02/02
Dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej Nr 51 w Szczecinie 2012/02/01
Zakup i dostawa chemii gospodarczej, kosmetyków oraz artyykułów do utrzymania czystości 2012/01/23
Cz I.Świadczenie usług telekomunikacyjnych w Gmachu Urzędu Miasta Szczecin przy pl. Armii Krajowej 1 oraz Filii Urzędu przy ul. Rydla 39/40 w zakresie obsługi połączeń: lokalnych,międzystrefowych(..) 2012/01/19
Ochrona obiektów sportowych MOSRiR w 2012 roku 2012/01/09
Realizacja wypłat świadczeń na rzecz osób wskazanych przez Szczecińskie Centrum Świadczeń w punktach na terenie Miasta Szczecin 2011/12/30
Wynik przetargu na Przyjmowanie i wypłata przekazów pieniężnych dla odbiorców świadczeń rodzinnych wypłacanych przez Szczecińskie Centrum Świadczeń w Szczecinie 2011/12/28
Świadczenie usług pocztowych w zakresie odbierania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz ich ewentualnych zwrotów 2011/12/28
Sprzedaż energii elektrycznej do budynków Szkoły Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II 2011/12/23
Świadczenie usług transportowych na potrzeby Urzędu Miasta Szczecin 2011/12/12
dostawy pieluchomajtek, wkładek anatomicznych, opatrunków oraz rękawic jednorazowych winylowych do Domu Pomocy Społecznej 2011/12/08
sukcesywne dostawy produktów farmaceutycznych 2011/12/08
Dostawy pieczywa do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej 2011/12/08
Dostawa energii elektrycznej do Domu Pomocy Społecznej Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie oraz do Działu Wsparcia Dziennego przy ul. Potulickiej 40 i u 2011/12/08
Dostawy artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej Zespołu Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Szczecinie ul. Unisławy 32/33 2011/12/08
Dostawy mleka i nabiału do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej 2011/12/07
Dostawa żywności dla Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie przy ul. Mazurskiej 40 i przy ul. Rydla 49 2011/12/07
dostawy warzyw i owoców do Domu Pomocy Społecznej 2011/12/07
Dostawy mięsa i wędlin do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej 2011/12/07
Dostawy art. spożywczych do Domu Pomocy Społecznej 2011/12/07
Wynik przetargu na „Najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na bufet” 2011/12/05
Zakup energii elektrycznej do budynków Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie przy ulicy Mazurskiej 40, 70-424 Szczecin i Rydla 49, 70-783 Szczecin 2011/12/05
Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń basenu, hali sportowej oraz pomieszczeń przynależnych (pawilon E) przy ul. Rydla 49 w Szczecinie 2011/11/30
Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do SOSW dla Dzieci Słabo Słyszących 2011/11/29
Zakup i dostawa artykuów żywnościowych 2011/11/28
ZAKUP I DOSTAWA ŻYWNOŚCI DO INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRYCZNO - ELEKTRONICZNYCH W SZCZECINIE 2011/11/28
Dostawa paliw płynnych dla potrzeb Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej 2011/11/25
Zakup wraz z dostawą bonów towarowych dla pracowników MOSRiR 2011/11/25
DOSTAWA OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO DLA BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA W SZCZECINIE 2011/11/24
Dostawa artykułów żywnościowych do Gimnazjum nr 3 w Szczecinie 2011/11/23
Naprawa, konserwacja, przeglądy techniczne samochodów MJOG w Szczecinie 2011/11/22
Zakup energii elektrycznej do budynków ZSO Nr 4 w Szczecinie 2011/11/21
Dostawa żywności do stołówki ZSO Nr 4 2011/11/21
Dostawa paliw płynnych dla potrzeb Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej 2011/11/16
Realizacja wypłat świadczeń na rzecz osób wskazanych przez Szczecińskie Centrum Świadczeń w punktach na terenie Miasta Szczecin 2011/11/14
Przyjmowanie i wypłata przekazów pieniężnych dla odbiorców świadczeń rodzinnych wypłacanych przez Szczecińskie Centrum Świadczeń w Szczecinie 2011/11/14
Zakup energii elektrycznej do budynku głównego oraz do budynku pływalni Szkoły Podstawowej Nr 51 w Szczecinie przy: 71-114 Szczecin ul. Jodłowa 21 2011/11/10
Zakup i dostawa artykułów spożywczych 2011/11/07
Dostawa artykułów żywnościowych 2011/11/04
OGŁOSZENIE o przetargu na najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na bufet 2011/11/03
DOSTAWA OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO DLA BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA W SZCZECINIE 2011/11/02
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ ORAZ REALIZACJA ZADANIA PN. WYBUDOWANIE MAŁEGO PLACU ZABAW WRAZ Z NAWIERZCHNIAMI BEZPIECZNYMI I CAŁĄ INFRASTRUKTURĄ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 56 2011/10/14
Utworzenie szkolnego małego placu zabaw w ramach programu ,,Radosna Szkoła” 2011/09/30
Dostawa produktów spożywczych do stołówki Szkoły Podstawowej nr 20 w Szczecinie, ul. Dobrzyńska 2 2011/09/28
sprzedaż autobusu Autosan H10-10 - ZAPROSZENIE DO ROKOWAŃ 2011/09/27
Wymiana okien drewnianych na okna PCV w budynku internatu oraz budynku głównym Zespołu Szkół Elektryczno – Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61 w Szczecinie 2011/09/27
: Modernizacja instalacji wentylacji basenu Kompleksu Sportowego przy ul. Wąskiej 16 2011/09/23
ZAGOSPODAROWANIE PLACU ZABAW W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA 2011/09/21
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ ORAZ REALIZACJA ZADANIA PN. WYBUDOWANIE MAŁEGO PLACU ZABAW WRAZ Z NAWIERZCHNIAMI BEZPIECZNYMI I CAŁĄ INFRASTRUKTURĄ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 56 W SZ 2011/09/21
Zakup wraz z dostawą kosiarek samojezdnych na Stadion Miejski przy ul. Karłowicza 28 w Szczecinie 2011/09/16
Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Pocztowej 31-33 w Szczecinie 2011/09/12
Utworzenie dużego placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła na terenie Szkoły Podstawowej Nr 69 w Szczecinie, przy ulicy Zamoyskiego 2 2011/09/09
Dostawa oleju napędowego grzewczego na potrzeby Zespołu Szkół Nr 11 2011/09/05
Wykonania placu zabaw w ramach Rządowego programu ,,Radosna Szkoła” 2011/09/05
Remont budynków Ośrodka Wczasowo - Rehabilitacyjnego Agawa przy ul. Śliskiej 5 w Mrzeżynie 2011/08/29
DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA W SZCZECINIE 2011/08/26
Remont część I- piętra 1 i piętra 2 segmentu B1, część II- remont tarasu, część III-remont posadzki kuchni 2011/08/24
Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach programu ,,Radosna Szkoła” na terenie Szkoły Podstawowej Nr 20 w Szczecinie, przy ulicy Dobrzyńskiej 2 2011/08/23
DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA W SZCZECINIE 2011/08/11
Modernizacja placu zabaw w ramach rządowego programu Radosna Szkoła przy Zespole Szkół Nr 14, Szkole Podstawowej Nr 29 2011/08/10
Remont budynków Ośrodka Wczasowo - Rehabilitacyjnego Agawa przy ul. śliskiej 5 w Mrzeżynie 2011/08/09
Dozór nabrzeża Starówka 2011/08/05
Utworzenie małego placu zabaw w ramach programu ,,Radosna Szkoła na terenie Szkoły Podstawowej Nr3 w Szczecinie, przy ulicy Reymonta 23. 2011/08/02
Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej oraz realizacja zadania pn. Budowa Szkolnego Placu Zabaw wg programu Radosna Szkoła na terenie Szkoły Podstawowej Nr 68 w Szczecinie, przy ulicy Za 2011/07/29
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz realizacja zadania pn. Wybudowanie dużego placu zabaw wraz z nawierzchniami bezpiecznymi 2011/07/12
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz realizacja zadania pn. Wybudowanie dużego placu zabaw wraz z nawierzchniami bezpiecznymi 2011/07/11
Zakup i dostawa mięsa, wędlin, drobiu i przetworów drobiowych na potrzeby stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Szczecinie. 2011/07/07
Dostawa przenośnych rejestratorów danych drukujących na bezprzewodowych drukarkach termicznych wraz z urządzeniami do ładowania każdego zestawu jednocześnie i oprogramowaniem dla SPP w Szczecinie 2011/07/07
Zakup i dostawa warzyw, przetworów warzywnych i owoców na potrzeby stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Szczecinie 2011/07/07
"Zakup i dostawa mięsa, wędlin, drobiu i przetworów drobiowych na potrzeby stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Szczecinie" 2011/07/07
Zakup wraz z dostawą sprzętu rehabilitacyjnego i aparatu do badań wysiłkowych układu oddechowego i krążenia 2011/07/05
Wykonanie dokumentacji projektowej nowej trybuny na Stadionie Lekkoatletycznym przy ul. Litewskiej 20 w Szczecinie 2011/07/01
Przetarg pisemny - sprzedaż uszkodzonego samochodu osobowego Nissan Primera 2001 r. 2011/07/01
DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA W SZCZECINIE 2011/06/30
Dostawa materiałów elektrycznych 2011/06/29
Naprawa uszkodzeń urządzeń kasujących powstałych na skutek aktów wandalizmu 2011/06/21
Budowa kontenerów z przeznaczeniem na zaplecze szatniowo sanitarne na terenie stadionu przy ul. Wesołej w Szczecinie 2011/06/17
Dostawa środków czystości dla potrzeb Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej 2011/06/16
Przetarg na wynajem pomieszczenia na sklepik szkolny 2011/06/09
Bezgotówkowe tankowanie paliw płynnych i dostawa oleju napędowego do agregatów 2011/06/03
Remont głównej klatki shodowej w dudynku Zespołu Szkół nr 8, na terenie działki nr ewid. 8, położonej przy ul. 3 Maja 1a, obrę 40 Szczecin [obiekt wpisany do rejestru zabytków pod numerem A-31] 2011/06/01
Wykonanie dokumentacji projektowej nowej trybuny na Stadionie Lekkoatletycznym przy ul. Litewskiej 20 w Szczecinie 2011/05/31
Budowa obiektu socjalnego wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Twardowskiego 12 b w Szczecinie 2011/05/31
Dostawa rolek termicznych biletów do urządzeń typu Parkeon Stelio Solar TX pobierających opłaty za postoj w strefie płatnego parkowania dla potrzeb Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej w Szczecini 2011/05/26
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2011/05/26
Ogłoszenie zamówienia na zakup i dostawę żywności 2011/05/23
Sprzedaż energii elektrycznej do budynków Szkoły Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II przy ul. Świętoborzyców 40, 71 – 665 Szczecin 2011/05/17
Dostawa energii elektrycznej do Domu Pomocy Społecznej Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie oraz do Działu Wsparcia Dziennego 2011/05/16
dostawa żywności do stołówki ZSO Nr 4 w Szczecinie 2011/05/11
Bezgotówkowe tankowanie paliw płynnych i dostawa oleju napędowego do agregatów 2011/05/10
Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i modernizacji budynku Usług hotelowych SDS przy ul. Unislawy 29 w Szczecinie 2011/05/05
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na utrzymanie czystości w obrębie nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Kadłubka 10/11 2011/05/04
Naprawa uszkodzeń parkomatów powstałych na skutek aktów wandalizmu 2011/04/29
Zakup i dostawa artykułów żywnościowych - mięsa, drobiu i wędlin. 2011/04/28
Dostawa artykułów spożywczych do OWR Agawa w Mrzeżynie 2011/04/18
Dostawę energii elektrycznej do Domu Pomocy Społecznej Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie oraz do Działu Wsparcia Dziennego przy ul. Potulickiej 40 i ul. 2011/04/14
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych dla potrzeb OWR Agawa w Mrzeżynie 2011/04/14
Dostawa mleka i przetworów mlecznych dla potrzeb OWR Agawa w Mrzeżynie 2011/04/12
Dostawa bonów towarowych dla pracowników Domu Pomocy Społecznej 2011/04/11
Zakup i dostawa produktów mleczarskich do internatu ZSEE w Szczecinie 2011/03/30
Zakup wraz z dostawą ciągnika rolniczego 2011/03/23
Zakup wraz z dostawą samochodu ciężarowego do 3,5t 2011/03/23
dostawy pieluchomajtek, wkładek anatomicznych, opatrunków oraz rękawic jednorazowych winylowych do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta 2011/03/22
Dyrektor inwestycji dla zadania: Budowa Hali Widowiskowo-Sportowej w Szczecinie przy ul. Szafera 2011/03/14
Utrzymanie czystości w Kompleksie Sportowym przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie 2011/03/14
Zakup i dostawa mięsa, drobiu i wędlin do CKS Szczecin 2011/03/08
Zakup wraz z dostawą oleju opałowego w 2011 roku 2011/03/07
Ochrona i monitoring obiektów sportowych MOSRiR w 2011 roku 2011/03/07
Zakup i dostawa żywności do internatu Zespołu Szkół Elektryczno - Elektronicznych w Szczecinie 2011/02/16
Zakup miesa i przetworów mięsnych 2011/02/16
Dostawa paliw płynnych dla potrzeb Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej 2011/01/26
Sprzedaż energii elektrycznej do budynku głównego oraz do budynku pływalni Szkoły Podstawowej Nr 51 w Szczecinie przy: 71-114 Szczecin ul. Jodłowa 21 2011/01/26
Wykonanie docieplenia przegród zewnętrznych budynku Szczecińskiego Centrum Świadczeń przy ul. Kadłubka 12 2011/01/13
Przetarg na dostawę mięsa i produktów mięsnych do Szkoły Podstawowej Nr 35 im. Jana Pawła II w Szczedcinie 2011/01/10
Zakup i dostawa żywności do Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie przy ulicy Mazurskiej 40 i Rydla 49 2011/01/04
Świadczenie powszechnych usług pocztowych 2011/01/04
Sprzedaż składników majątku ruchomego w postaci systemu obsługi parkingu, systemu monitoringu oraz pawilonu portierni. 2010/12/23
Dostawy artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej Zespołu szkół budowlanych im. Kazimierza wielkiego w Szczecinie ul. Unisławy 32/33 2010/12/17
Stróżowanie, utrzymanie czystości wewnątrz i na zewnątrz w obrębie nieruchomości położonych w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 23/24, Łuczniczej 64, Staromłyńskiej 21/26 i Powst. Wielkopolskich 66/68 2010/12/10
Remont wentylacji basenu SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie 2010/12/08
Sprzedaż składników majątku ruchomego w postaci systemu parkingowego, systemu monitoringu i pawilonu portierni. 2010/12/08
Zakup i dostawa żywności do internatu Zespołu Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie 2010/12/07
Realizacja wypłat świadczeń na rzecz osób wskazanych przez Szczecińskie Centrum Świadczeń w punktach na terenie Miasta Szczecin 2010/12/07
Świadczenie usług transportowych w 2011 roku 2010/12/06
Zakup i dostawa artykułów spożywczych 2010/12/02
Zakup i dostawa artykułów żywnościowych 2010/12/01
Dostawa warzyw i owoców do Domu Pomocy Społecznej 2010/11/29
Dostawa żywności 2010/11/26
Sukcesywna dostawa produktów farmaceutycznych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej 2010/11/25
Dostawy art. spożywczych do Domu Pomocy Społecznej 2010/11/25
Stróżowanie, utrzymanie czystości wewnątrz i na zewnątrz nieruchomości położonych w Szczecinie przy al. Niepodległości 17 i al. Wojska Polskiego 164. 2010/11/24
Dostawy mięsa i wędlin do Domu Pomocy Społecznej 2010/11/22
Stała, całodobowa i bezpośrednia ochrona obiektu, osób i mienia Domu Pomocy Społecznej 2010/11/22
Świadczenie usług pralniczych dla Domu Pomocy Społecznej 2010/11/22
Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz yransportu chronionego wartości pieniężnych w 2011 roku 2010/11/18
Przyjmowanie i wypłata przekazów pieniężnych dla odbiorców świadczeń rodzinnych wypłacanych przez Szczecińskie Centrum Świadczeń w Szczecinie 2010/11/17
dostawa art. mleczarskich dla Domu Pomocy Społecznej 2010/11/17
"Zakup i dostawa artykułów żywnościowych" 2010/11/16
Stróżowanie oraz utrzymanie czystości terenów zewnętrznych w obrębie nieruchomości położonych w Szczecinie przy ul. Starzyńskiego 2 i ul. Czesława 9. 2010/11/09
Dostawa sprzętu komputerowego i oprpgramowania 2010/11/09
Remont pomieszczenia kaplicy oraz pomieszczenia administracyjnego w Domu Pomocy Społecznej 2010/11/09
Wykonanie nowego pokrycia połaci dachowej budynku Rodzinnego Domu Dziecka Nr 4 w Szczecinie al. Wojska Polskiego 95 2010/11/08
dostawa samochodu osobowego typu mikrobus, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej 2010/11/05
dostawy pieczywa do Domu Pomocy Społecznej 2010/11/03
Utrzymanie czystości części wspólnych budynku, terenu zewnętrznego i pielęgnacja zieleni w obrębie nieruchomości położonych w Szczecinie przy ul. Bat. Chłopskich 86 i ul. Kadłubka 10/11 2010/11/02
Dostawy warzyw i owoców do Domu Pomocy Społecznej 2010/10/28
Utrzymanie czystości w budynku przeznaczonym do wykonywania zadań z zakresu ochrony zdrowia położonym przy ul. Starzyńskiego 2 w Szczecinie 2010/10/25
Całodobowy dozór nieruchomości położonych w Szczecinie przy ul. Rostockiej 15, ul. Kujota 24 i ul. Hryniewieckiego 12. 2010/10/21
Dostawa oleju napędowego grzewczego na potrzeby Zespołu Szkół Nr 11 2010/10/20
REMONT HALI SPORTOWEJ ORAZ SĄSIEDNICH POMIESZCZEŃ NR 51 i 52 2010/10/15
Budowa kotłowni gazowej na obiekcie sportrowym przy ul. Stołczyńskiej 104 w Szczecinie 2010/10/05
Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 74 w Szczecinie, ul Seledynowa 50, II etap - budowa trybun 2010/09/29
„Przebudowa pracowni elektrotechnicznej i pracowni fryzjerskiej położonych w budynkach Zespołu Szkół Rzemieślniczych przy ul. Chmielewskiego 19 w Szczecinie – etap I” 2010/09/23
DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA POMIESZCZEŃ BASENU, HALI SPORTOWEJ ORAZ POMIESZCZEŃ PRZYNALEŻNYCH (PAWILON E) 2010/09/21
Przebudowa pomieszczeń pracowni nauki języków obcych zawodowych, pracowni architektury krajobrazu i pracowni technologii robót wykończeniowych w budownictwie w Zespole Szkół Budowlanych im. Kazimierza 2010/09/20
Remont instalacji wentylacji basenu szczecińskiego domu Sportu przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie 2010/09/16
Remont węzła cieplnego w Hali Miejskiej przy ul. twardowskiego 12 b w Szczecinie 2010/09/15
Szczecin: Budowa placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła na terenie Szkoły Podstawowej nr48, przy ul Czorsztyńskiej 35 2010/09/15
ZAGOSPODAROWANIE PLACU ZABAW W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 14 W SZCZECINIE 71-730, Ul. STRZAŁOWSKA 27 a 2010/08/25
Zagospodarowanie placu zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła" 2010/08/20
Przebudowa pomieszczeń pracowni obrabiarek sterowanych numerycznie, elektrotechniki i elektroniki, konstrukcji i układów mechatronicznych oraz pracowni nauki montażu instalacji elektrycznych 2010/08/19
Przebudowa pomieszczeń pracowni nauki rysunku technicznego, pracowni budownictwa wodnego, pracowni środowiska przyrodniczego, pracowni hydrotechniki, pracowni chemicznej i pracowni informatycznej 2010/08/16
Wymiana okien w obiekcie sportowym Zespołu Szkół Budowlanych 2010/08/13
Remont pomieszczeń stolarni, pracowni komputerowej i pracowni tapicerskiej 2010/08/12
Sprzedaż energii elektrycznej do budynków szkół Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie przy: 70-424 Szczecin ul. Mazurska 40 i 70-783 Szczecin ul. Rydla 49 2010/08/12
Ogłoszenie o przetargu na dostawy energii do Centrum Ksztacenia Sportowego 2010/08/09
Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła na terenie OSM I st w Szczecinie, przy ulicy Bolesława Śmiałego 42-43 2010/08/06
„Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach programu ,,Radosna Szkoła” na terenie Szkoły Podstawowej Nr 35 im. Jana Pawła II 2010/08/05
ZAGOSPODAROWANIE PLACU ZABAW W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 14 W SZCZECINIE 71-730, Ul. STRZAŁOWSKA 27 a 2010/08/04
REMONT HALI SPORTOWEJ ORAZ SĄSIEDNICH POMIESZCZEŃ NR 51 i 52 2010/07/30
Zagospodarowanie placu zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła" 2010/07/30
Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła na terenie Szkoły Podstawowej Nr 51 w Szczecinie, przy ulicy Jodłowej 21 2010/07/26
Budowa placu zabaw w ramach programu ,,Radosna Szkoła” 2010/07/14
Przebudowa pracowni i pomieszczeń do praktycznej nauki zawodu wraz z dostawą wyposażenia 2010/07/09
Budowa dużego placu zabaw wraz z nawierzchniami bezpiecznymi i całą infrastrukturą przy Szkole Podstawowej Nr 16 w Szczecinie71-023, ul. Chobolańska 20 2010/07/02
Remont elewacji budynku administracyjnego przy ul. Czesława 9 w Szczecinie II Etap 2010/06/25
Naprawa jezdni Toru Kolarskiego przy al. Wojska polskiego 246 w Szczecinie 2010/06/25
Dostawa środków czystości dla potrzeb Miajskiego Zakładu Obsługi Gospodarczej w Szczecinie 2010/06/16
Naprawa pokrycia dachowego obiektów będacych w zarządzie MOSRiR wraz z robotami towarzyszącymi 2010/06/11
Remont pomieszczeń na I-szym piętrze w budynku administracyjnym przy. ul. Czesława 9 w Szczecinie 2010/06/10
Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła na terenie Szkoły Podstawowej nr 74 w Szczecinie przy ulicy Seledynowej 50 2010/06/09
Wymiana instalacji elektrycznej i rozdzielnic 0,4 kV w Hali Miejskiej przy ul. twardowskiego 12 b w Szczecinie 2010/06/02
Dostawa rolek termicznych biletów do urządzeń typu Stelio pobierających opłaty za postój w strefie płatnego parkowania dla potrzeb Miejskiego Zakładu Obsługi Gospodarczej w Szczecinie 2010/05/24
Budowa oswietlenia Stadionu Lekkoatletycznego w Szczecinie przy ul. Litewskiej 20 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej 2010/05/20
Remont III piętra i IV piętra segmentu B2 w Domu Pomocy Społecznej 2010/05/20
Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej z zachowaniem dotychczasowych numerów telefonicznych wraz z dostawą aparatów telefonicznych w ilości 121 sztuk dla Miejskiego Zakł 2010/05/06
sukcesywna dostawa produktów farmaceutycznych 2010/05/05
"Zakup i dostawa artykułów żywnościowych - mięsa i wędlin" 2010/05/04
Dostawa rolek termicznych biletów do urządzeń typu Stelio pobierajacych opłaty za postój w strefie płatnego parkowania dla potrzebMiejskiego Zakładu Obsługi Gospodarczej w Szczecinie 2010/04/29
Świadczenie w pomieszczeniach Ośrodka Wczasowo - Rehabilitacyjnego "Agawa" przy ul. Śliskiej 5 w Mrzeżynie usług rehabilitacyjnych na rzecz uczestników turnusów rehabilitacyjjnych i osób, które posia 2010/04/26
Dostawa mleka i przetworów mlecznych dla potrzeb OWR Agawa w Mrzeżynie 2010/04/26
Zakup i dostawa mięsa i wyrobów mięsnych dla potrzeb OWR Agawa w Mrzeżynie 2010/04/23
Świadczenie usług transportowych na potrzeby Ośrodka Wczasowo - Rehabilitacyjnego "Agawa" w Mrzeżynie 2010/04/22
Zakup i dostawa artykułów spożywczych dla OWR Agawa w Mrzeżynie 2010/04/21
sukcesywna dostawa produktów farmaceutycznych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej 2010/04/15
Zakup wraz z dostawą oleju opałowego na cele grzewcze 2010/04/14
Świadczenie usług transportowych na potrzeby Ośrodka Wczasowo -Rehabilitacyjnego "Agawa" w Mrzeżynie 2010/04/12
Zakup i dostawa artykułów żywnościowych 2010/04/03
Remont i aranżacja pomieszczenia biurowego zlokalizowanego na terenie dworca kolejowego przy ul. Kolumba 2 w Szczecinie 2010/04/02
Rozbiórka budynku socjalnego i wieży do skoków na terenie Stadionu Miejskiego przy ul. Karłowicza 28 w Szczecinie 2010/04/01
Sporządzenie opracowań przyrodniczych i krajobrazowych 2010/03/30
Utrzymanie czystości parkingu wielopoziomowego położonego w Szczecinie przy ul. Matejki 22 2010/03/29
Sporządzenie opracowań przyrodniczych i krajobrazowych 2010/03/05
Naprawa uszkodzeń parkomatów powstałych na skutek aktów wandalizmu 2010/03/04
Naprawa uszkodzeń parkomatów powstałych na skutek aktów wandalizmu 2010/03/04
Zakup mięsa i przetworów mięsnych 2010/03/02
Zakup mięsa i przetworów mięsnych 2009/12/17
Dostawa (zakup) energii elektrycznej do obiektu Szkoły Podstawowej nr 16 w Szczecinie 2009/12/11
Wykonywanie przeglądów, konserwacji i napraw kotłów gazowych, kotłów olejowych i węzłów cieplnych w obiektach Miejskiego Zakładu Obsługi Gospodarczej w Szczecinie w 2010 r. 2009/12/09
Dostawa paliw płynnych do OWR Agawa w Mrzeżynie 2009/12/08
 Stała, całodobowa i bezpośrednia ochrona obiektu, osób i mienia w budynku oraz na terenie DPS Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ulicy E. Romera 21-29 w Szczecin 2009/12/07
Dostawa artykułów mlecznych i nabiału do Domu Pomocy Społecznej Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ulicy E. Romera 21-29 w Szczecinie- ” 2009/12/07
Dostawa 40 sztuk łóżek fabrycznie nowych rehabilitacyjnych wraz z materacami oraz 40 sztuk fabrycznie nowych szafek przyłóżkowych do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi S 2009/12/07
Zakup i dostawa artykułów żywnościowych 2009/12/06
Utrzymanie czystości części wspólnych oraz terenów zewnętrznych i pielęgnacja zieleni w obrębie nieruchomości położonych w Szczecinie przy ul. Batalionów Chłopskich 86 i ul. Kadłubka 10/11 2009/12/04
dostawa art. spożywczych do Domu Pomocy Społecznej 2009/12/04
"Zakup i dostawa artykułów żywnościowych" 2009/12/03
Stróżowanie oraz utrzymanie czystości terenów zewnętrznych w obrębie nieruchomości położonych przy ul. Starzyńskiego 2 i ul. Czesława 9 w Szczecinie 2009/12/03
Świadczenie usług transportowych na potrzeby Miejskiego Zakładu Obsługi Gospodarczej w Szczecinie w 2010 r. 2009/12/03
ZAKUP I DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH 2009/12/01
Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz transportu chronionego wartości pieniężnych na rzecz Miejskiego Zakładu Obsługi Gospodarczej w Szczecinie w 2010 r. 2009/12/01
dostawa warzyw i owoców do Domu Pomocy Społecznej 2009/11/28
świadczenie usług pralniczych dla Domu Pomocy Społecznej 2009/11/28
Dostawa mięsa i wędlin do Domu Pomocy Społecznej Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie 2009/11/27
dostawa (zakup) energii elektrycznej do Domu Pomocy Społecznej 2009/11/16
Całodobowy dozór nieruchomości położonych w Szczecinie przy ul. Rostockiej 15, ul. Kujota 24 i ul. Hryniewieckiego 15 2009/11/16
Dostawa paliw płynnych dla potrzeb Miejskiego Zakładu Obsługi Gospodarczej w Szczecinie 2009/11/16
Stróżowanie oraz utrzymanie czystości terenów zewnętrznych w obrębie nieruchomości położonych przy ul. Starzyńskiego 2 i ul. Czesława 9 w Szczecinie 2009/11/13
Stróżowanie, utrzymanie czystości wewnątrz oraz utrzymanie czystości terenów zewnętrznych w obrębie nieruchomości położonych w Szczecinie przy al. W. Polskiego 164 i al. Niepodlagłości 17. 2009/11/13
Całodobowy dozór i obsługa parkingu strzeżonego położonego przy ul. Matejki 22 w Szczecinie 2009/11/12
Stróżowanie, utrzymanie czystości wewnątrz, na zewnątrz i pielęgnacja zieleni w obrębie nieruchomości położonych przy ul. Ku Słońcu 23, ul. Łuczniczej 64, ul. Staromłyńskiej 21, ul. Powst. Wlkp 66 2009/11/12
Utrzymanie czystości w budynku przeznaczonym do wykonywania zadań z zakresu ochrony zdrowia połozonym przy ul. Starzyńskiego 2 2009/11/12
Kompleksowa sprzedaż energii elektrycznej oraz zapewnienie świadczeń dystrybucji do Szkoły Podstawowej nr 16 w Szczecinie 71-023, przy ul. Chobolańskiej 20 2009/11/06
Zakup samochodu osobowego typu mikrobus 2009/11/05
PRZEBUDOWA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH PRZY WEJŚCIU GŁÓWNYM DO BUDYNKU ORAZ POMIESZCZENIA GOSPODARCZEGO W PIWNICY NA MAGAZYN ODPADÓW MEDYCZNYCH W BUDYNKU PRZY AL.WOJSKA POLSKIEGO 97 W SZCZECINIE 2009/10/26
REMONT POMIESZCZEŃ BUDYNKU Z PRZEBUDOWĄ BIEGU KLATKI SCHODOWEJ, PROWADZĄCEGO DO PIWNICY - ETAP II - PARTER - W BUDYNKU PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ PRZY AL.WOJSKA POLSKIEGO 97 W SZCZECINIE 2009/10/23
Dostawa komputera (stacji roboczej) 2009/10/23
Remont elewacji budynku administracyjnego przy ul. Czesława 9 w Szczecinie 2009/10/09
Kompleksowa sprzedaż energii elektrycznej oraz zapewnienie świadczeń dystrybucji do Szkoły Podstawowej nr 16 w Szczecinie 71-023, przy ul. Chobolańskiej 20 2009/09/25
Dostarczenie sprzętu elektryczno - elektronicznego do pracowni elektronicznej Zespołu Szkół Łączności w Szczecinie 2009/09/23
Remont przyłącza cieplnego do budynku na terenie Toru Kolarskiego przy al. Woj. Polskiego 246 w Szczecinie 2009/09/23
Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w VI częściach 2009/09/11
Przeprowadzenie badań i opracowanie analizy funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania w Szczecinie 2009/09/07
Wykonanie instalacji teletechnicznej w ramach zadania Modernizacja Domu Pomocy Społecznej Wykonanie instalacji teletechnicznej w ramach zadania Modernizacja Domuprzy ulicy E. Romera 21-29 w Szczecinie 2009/09/02
Dostawa oprogramowania komputerowego dla Miejskiego Zakładu Obsługi Gospodarczej w Szczecinie 2009/08/25
Przeprowadzenie badań i opracowanie analizy funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania w Szczecinie 2009/08/18
Modernizacja - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie 2009/08/12
Montaż wraz z dostawą oświetlenia na Stadionie LA przy ul. Litewskiej 20 w Szczecinie podczas mityngu PEDROS CUP SZCZECIN 2009 2009/08/11
Montaż wraz z dostawą trybun przenośnych na Stadionie LA przy ul. Litewskiej 20 w Szczecinie podczas mityngu PEDROS CUP SZCZECIN 2009 2009/08/11
Dostawa instrumentów muzycznych do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Szczecinie im. Tadeusza Szeligowskiego 2009/08/05
Dostawa materiałów elektrycznych do Ośrodka Wczasowo - Rehabilitacyjnego "Agawa" w Mrzeżynie 2009/07/21
Demontaż istniejących 3 szt. wind osobowych oraz dostawę i montaż 3 szt. fabrycznie nowych wind (dźwigów) osobowych w Domu Pomocy Społecznej przy ulicy E. Romera 21-29 w Szczecinie.. 2009/07/20
Dostawa materiałów elektrycznych 2009/06/30
demontaż istniejących 3 szt. wind osobowych oraz dostawę i montaż 3 szt. fabrycznie nowych wind (dźwigów) osobowych w Domu Pomocy Społecznej 2009/06/16
Analiza celowości realizacji ciągu komunikacyjnego od ul. Gontyny do al. Wojska Polskiego (pl. Sprzymierzonych) 2009/06/01
Dostawa środków czystości dla potrzeb Miejskiego Zakładu Obsługi Gospodarczej 2009/05/26
Zakup wraz z dostawą oleju opałowego na potrzeby MOSRiR w Szczecinie 2009/05/21
Wymiana węzła cieplnego na Stadionie przy ul. Bandurskiego 35 w Szczecinie 2009/05/21
”Remont pokrycia dachowego wraz z obróbkami na budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego 4/6 wraz z usunięciem skutków zacieków.” 2009/05/14
Budowa budynku dla prasy i VIP z trybunami wraz z niezbędną infrastrukturą na Stadionie Miejskim przy ul. Karłowicza 28 w Szczecinie 2009/05/14
Dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb Ośrodka Wczasowo-Rehabilitacyjnego Agawa w Mrzeżynie 2009/05/12
dostawa warzyw i owoców do Domu Pomocy Społecznej 2009/05/07
Analiza celowości realizacji ciągu komunikacyjnego od ul. Gontyny do al. Wojska Polskiego (pl. Sprzymierzonych) 2009/04/28
Świadczenie w pomieszczeniach Ośrodka Wczasowo - Rehabilitacyjnego "Agawa" przy ul. Śliskiej 5 w Mrzeżynie usług rehabilitacyjnych na rzecz uczestników turnusów rehabilitacyjnych i osób, które posiada 2009/04/23
Dostawa i montaż okien PCV 2009/04/21
Zakup wraz z dostawą oleju opłaowego na potrzeby MOSRiR w Szczecine 2009/04/21
Przebudowa z rozbudową budynku szatniowo-sanitarnego oraz montaż wraz z dostawą zadaszonego dojścia na Stadionie Miejskim przy ul. Karłowicza 28 w Szczecinie 2009/04/20
Wykonanie dokumentacji technicznej remontu i modernizacji budynku Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. Romera 21-29 w Szczecinie 2009/04/20
Dostawa nabiału i przetworów mlecznych dla potrzeb OWR Agawa w Mrzeżynie 2009/04/15
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych dla potrzeb Ośrodka Wczasowo-Rehabilitacyjnego AGAWA w Mrzeżynie 2009/04/09
Sporządzenie opracowań przyrodniczych i krajobrazowych 2009/04/09
Kompleksowa sprzedaż energii elektrycznej oraz zapewnienie świadczeń dystrybucji do ZSO Nr 3 2009/04/07
dostawy warzyw i owoców do Domu Pomocy Społecznej 2009/04/03
Dostawa sprzętu komputerowego 2009/03/31
Sporządzenie opracowań przyrodniczych i krajobrazowych 2009/03/24
Dostawa sprzętu komputerowego 2009/03/17
Kompleksowa sprzedaż energii elektrycznej oraz zapewnienie świadczeń dystrybucji do ZSO Nr 3 2009/03/13
Wymiana dźwigu osobowego w istniejącym szybie w budynku biurowo-usługowym prz al. Wojska Polskiego 63 w Szczecinie - I Etap 2009/03/11
dostawy mięsa i wędlin do Domu Pomocy Społecznej 2009/03/07
Zakup wraz z dostawą oleju opałowego na potrzeby MOSRiR w Szczecinie 2009/02/26
Modernizacja instalacji technologicznej uzdatniania wody basenowej basenu krytego pływalni SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie. 2009/02/24
dostawy pieczywa do Domu Pomocy Społecznej 2009/02/17
świadczenie usług pralniczych dla Domu Pomocy Społecznej 2009/02/11
Całodobowy dozór i obsługa parkingu strzeżonego położonego przy ul. Matejki 22 w Szczecinie 2009/02/03
Całodobowy dozór nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Hryniewieckiego 12 2009/01/27
Całodobowy dozór nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Piotra Skargi 14 2009/01/27
Dostawa zmodyfikowanego oprogramowania 286 automatow parkingowych Stelio wykorzystywanych w strefie płatnego parkowania w Szczecinie 2009/01/22
Całodobowy dozór nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Hryniewieckiego 12. 2009/01/19
dostawy art. mlecznych i nabiału do Domu Pomocy Społecznej w okresie 12 mies. 2008/12/12
Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz transportu chronionego wartości pieniężnych na rzecz Mejskiego Zakładu Obsługi Gospodarczej w Szczecinie w 2009 r. 2008/12/09
Administrowanie komputerami i siecią komputerową w Miejskim Zakładzie Obsługi Gospodarczej w Szczecinie w 2009 r. 2008/12/08
Dostawa mięsa i wędlin 2008/12/04
Przetarg nieograniczony na zakup i dostawy artykułów żywnościowych 2008/12/03
Stróżowanie, utrzymanie czystości wewnątrz, na zewnątrz i pielęgnacja zieleni w obrębie nieruchomości położonych przy al. Niepodległości 17 i al. W. Polskiego 164 w Szczecinie 2008/11/28
Utrzymanie czystości w budynku przeznaczonym do wykonywania zadań z zakresu ochrony zdrowia położonym w Szczecinie przy ul. Starzyńskiego 2 2008/11/28
Całodobowy dozór nieruchomości położonych w Szczecinie przy ul. Rostockiej 15, ul. Kujota 24 i ul. Hryniewieckiego 12 2008/11/28
dostawy art. spożywczych w okresie 12 miesięcy 2008/11/27
Stróżowanie, utrzymanie czystości terenów zewnętrznych w obrębie nieruchomości położonych w Szczecinie przy ul. Starzyńskiego 2 i ul. Czesława 9 2008/11/27
Stróżowanie, utrzymanie czystości wewnątrz oraz na zewnątrz w obrębie nieruchomości położonych przy ul. Ku Słońcu 23/24, ul. Łuczniczej 64, ul. Powst. Wlkp. 66, ul. Staromłyńskiej 21 w Szczecinie 2008/11/27
Utrzymanie czystości części wspólnych budynku, terenu zewnętrznego i pielęgnacja zieleni w obrębie nieruchomości położonej przy ul. Batalionów Chłopskich 86 i ul. Kadłubka 10/11 w Szczecinie 2008/11/27
Zakup i dostawa artykułów żywnościowych 2008/11/26
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAKUP I DOSTAWY ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH 2008/11/26
Obsługa bankowa Miejskiego Zakładu Obsługi Gospodarczej w Szczecinie w 2009 r. 2008/11/21
Remont w dóch częściach w Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej 2008/10/30
Obsługa bankowa Miejskiego Zakładu Obsługi Gospodarczej w Szczecinie w 2009 r. 2008/10/23
Zakup wraz z dostawą maszyn do nawierzchni sztucznych na Stadion Miejski przy ul. Karłowicza 28 w Szczecinie 2008/10/23
Modernizacja instalacji technologicznej uzdatniania wody basenowej basenu krytego pływalni SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie 2008/10/21
Wymiana stolarki okiennej drewnianej na okna z PCV 2008/10/17
Rozbiórka części warsztatowo -socjalnej hali tramwajowej z pracami abezpieczajacymi istniejacy obiekt oraz teren przy ul. P. Skargi 20 w Szczecinie 2008/10/14
Zakup i dostawa artykułów żywnościowych 2008/10/08
Wykonanie dodatkowych robót budowlanych przy realizacji zamówienia; Remont pomieszczeńnn przeznaczonych na biura dla Strefy Płatnego Parkowania przy al. Wojska Polskiego 63 w Szczecinie 2008/10/03
Dostawa mleka i przetworów mlecznych 2008/09/30
informacja o wynniku przetargu 2008/09/29
Remont Bieżący w Domu Pomocy Społecznej 2008/09/29
Dostawa mebli biurowych dla potrzeb Strefy Płatnego Parkowania 2008/09/25
Ochrona osób i mienia oraz konwojowanie wartości pieniężnych z obiektu SPP przy al. Woj. Polskiego 63 w Szczecinie oraz konwojowanie wartości pieniężnych z obiektu SPP przy ul. P. Skargi 20 2008/09/22
Obsługa informatyczna SPP w obiekcie przy al. Wojska Polskiego 63 w Szczecinie 2008/09/19
Dostawa uniwersalnego cyfrowego aparatu USG 2008/09/18
Ochrona fizyczna terenu, obiektów i mienia Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie 2008/09/15
Rozbiórka pawilonu handlowego przy ul. Krzywoustego 14 w Szczecinie 2008/09/05
Dostarczenie i montaż trybun przenośnych demontowalnych zewnętrznych na 1000 osób na miting lekkoatletyczny PEDROS CUP SZCZECIN 2008 w dniu 17.09.2008 w Szczecinie przy ul. Litewskiej 20 2008/08/29
Dostarczenie i montaż oświetlenia tymczasowego na stadionie lekkoatletycznym przy ul. Litewskiej 20 w Szczecinie na potrzey mitingu lekkoatletycznego PEDROS CUP SZCZECIN 2008 w dniu 17.09.2008 2008/08/29
Dostawa uniwersalnego cyfrowego aparatu USG 2008/08/29
Wykonanie dodatkowych robót budowlanych przy realizacji zamówienia przebudowa budynku biurowego na zplecze biurowo - socjalne SPP przy ul. P. Skargi 20 w Szczecinie 2008/08/22
Dostawa sprzętu komputerowego 2008/07/29
Zakup wraz z dostawą maszyn do nawierzchni sztucznych oraz przyczepy na Stadion Miejski przy ul. Karłowicza 28 w Szczecinie 2008/07/29
” Wymiana grzejników centralnego ogrzewania wraz z doborami zaworów termostatycznych w Domu Pomocy Społecznej ” 2008/07/28
Nadbudowa łącznika 2. budynków Domu Pomocy Społecznej oraz przebudowa poddasza ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby terapii zajęciowej. 2008/07/16
Remont pomieszczeń przeznaczonych na biura Strefy Płatnego Parkowania w Szczecinie przy al. Wojska Polskiego 63 2008/07/08
Kompleksowy pomiarowy cyfrowy system rejestracji przejazdu na czerwonym świetle wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem oraz z oprogramowaniem do obróbki zdjęć na 3 stanowiska 2008/07/03
Dostawa trzech samochodów osobowych na potrzeby Straży Miejskiej 2008/07/03
Zakup wraz z dostawą maszyn do nawierzchni cztucznych oraz przyczepy rolncizej na Stadion Miejski przy ul. Karłowicza 28 w Szczecinie 2008/07/02
Bezgotówkowe tankowanie benzyny bezołowiowej i oleju napędowego na stacji wykonawcy 2008/06/26
Ogłoszenie o wynajem sali gimnastycznej i sal lekcyjnych oraz dzierżawę pomieszczenia na sklepik szkolny 2008/06/25
Remont pomieszczeń hali sportowej SDS w Szczecinie przy ul. Wąskiej 16 2008/06/17
Remont pomieszczeń przeznaczonych na biura dla Strefy Płatnego Parkowania w Szczecinie przy al. Wojska Polskiego 63 2008/06/12
Zakup wraz z dostawą oleju opałowego na stadiony przy ul. Litewskiej 20 i ul. Tenisowej 38 w Szczecinie 2008/06/04
Bezgotówkowe tankowanie benzyny bezolowiowej i oleju napędowego na stacji wykonawcy 2008/05/26
remont w 3 częściach 2008/05/15
Opracowanie prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2008/05/14
Zakup wraz z dostawą środków czystości na potrzeby MOSRiR w Szczecinie 2008/05/13
Roboty budowlane na rzecz Rodzinnego Domu Dziecka nr 1 w Szczecinie 2008/05/08
Nadbudowa łącznika 2-ch budynków Domu Pomocy Społecznej oraz przebudowa poddasza ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby terapii zajęciowej. 2008/05/05
Świadczenie w pomieszczenich Ośrodka Wczasowo - Rehabilitacyjnego "Agawa" przy ul. Śliskiej 5 w Mrzeżynie usług rehabilitacyjnych na rzecz uczestników turnusów rehabilotacyjnych i osób, które posiadaj 2008/05/05
Obsługa portierni dozorowanie i ochrona obiektów sportowych MOSRiR w Szczecinie 2008/04/30
Świadczenie w pomieszczeniach Ośrodka Wczasowo - Rehabilitacyjnego "Agawa" przy ul. Śliskiej 5 w Mrzeżynie usług rehabilitacyjnych na rzecz uczestników turnusów rehabilitacyjnych i osób, które posiada 2008/04/30
Zakup i dostawa artykułów żywnościowych 2008/04/25
Opracowanie prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2008/04/17
Opracowanie prognozy skutków wpływu ustaleń planu na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrz. oraz weryfikację zapisów projektu miejscowego planu w części: ustalenia ekologiczne 2008/04/17
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych dla potrzeb Miejskiego Zakładu Obsługi Gospodarczej, OWR Agawa w Mrzeżynie 2008/04/14
Dostawa mleka i przetworów mlecznych dla potrzeb Miejskiego Zakładu Obsługi Gospodarczej, OWR Agawa 2008/04/14
Remont i przebudowa jachtu Dar Szczecina typ ANtres 2008/04/11
dostawy warzyw i owoców w okresie 12 miesięcy 2008/04/10
Problemowe opracowanie ekofizjograficzne dla obszaru objętego planem Dąbie – plaża, z uwzględnieniem stanu istniejącego i projektowanego zagospodarowania obszaru oraz celów ochrony i oddziaływań ... 2008/04/07
demontaż istniejących 3 szt., dostawę i montaż trzech fabrycznie nowych wind(dźwigów) osobowych w Domu Pomocy Społecznej 2008/03/25
Obsługa portierni, dozorowanie i ochrona obiektów sportowych MOSRiR w Szczecinie 2008/03/19
Dostawa sortów mundurowych na potrzeby funkcjonariuszy Straży Miejskiej Szczecin 2008/03/17
dostawy mięsa i wędlin w okresie 12 miesięcy 2008/03/10
dostawy warzyw i owoców w okresie 12 miesięcy 2008/03/07
Utrzymanie czystości wewnątrz, na zewnątrz i pielęgnacja zieleni w obrebie nieruchomości położonej przy ul. Kadłubka 10/11 w Szczecinie 2008/03/06
Świadczenie usług chrony osób i mienia oraz transportu chronionego wartości pieniężnych na rzecz Miejskiego Zakładu Obsługi Gospodarczej w Szczecinie 2008/02/25
Zakup wraz z dostawą środków czystości i artykułów higienicznych na potrzeby MOSRiR w Szczecinie 2008/02/22
Dostawa paliwa gazowego do obiektu przy ul. P. Skargi 20 w Szczecinie 2008/02/21
Zakup i dostawa artykułów żywnościowych 2008/02/20
Przebudowa budynku biurowego na zaplecze biurowo - socjalne SPP oraz budynku wolnostojącego na potrzeby magazynu odzieży przy ul. P. Skargi 20 w Szczecinie 2008/02/14
Dostawa radarowego systemu kontroli prędkości pojazdów wraz z kompleksowym oraz z dwoma masztami do fotoradaru 2008/02/04
"Zakup i dostawa artykułów żywnościowych" 2008/02/01
przetarg nieograniczony na dozór 2008/01/29
dostawy mleka i przetworów mlecznych do Domu Pomocy Społecznej w okresie 12 miesi 2008/01/10
Dostawa samochodów osobowych 2008/01/08
"Zakup i dostawa artykułów żywnościowych" 2007/12/21
Administrowanie komputerami i siecią komputerową w Miejskim Zakładzie Obsługi Gospodarczej w Szczecinie 2007/12/19
Dostawa na rzecz Domu Dziecka nr 2 w Szczecinie jednego nowego samochodu osobowego mikrobus 2007/12/10
Stróżowanie, utrzymanie czystości wewnątrz, na zewnątrz i pielęgnacja zieleni w obrębie nieruchomości położonej przy ul. Niepodległości 17 w Szczecinie 2007/12/07
Całodobowy dozór nieruchomości położonej przy ul. Rostockiej 15 w Szczecinie 2007/12/06
Utrzymanie czystości terenów zewnętrznych w obrebie nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 39 2007/12/06
Dostawa na samochód osobowy typu microbus 2007/12/04
Zakup oprogramowania komputerowego 2007/12/03
Zakup sprzętu komputerowego 2007/12/03
Stróżowanie, utrzymanie czystości wewnątrz oraz na zewnątrz i pielęgnacja zieleni w obrebie nieruchomości położonych przy ul. Ku Słońcu, ul. Łuczniczej ul. Powst. Wlkp. ul. Stasromłyńskiej, ul. W. Pol 2007/12/03
Remont budynku administracyjnego i zapie 2007/11/30
Zakup i dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkół Nr 6 im Mikołaja Reja 2007/11/30
Zakup wraz z dostawą przyczepy rolniczej na Stadion Miejski przy ul. Karłowicza 28 w Szczecinie 2007/11/29
Zakup i dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkół Nr 6 im Mikołaja Reja 2007/11/29
Dostawa w leasingu finansowym samochodów osobowych 2007/11/26
Stróżowanie wraz z utrzymaniem czystości terenów zewnętrznych w obrębie nieruchomości położonych przy ul. Starzyńskiego 2 i ul. Czesława 9 w Szczecinie 2007/11/21
Dostawa bonów towarowych dla pracowników Miejskiego Zakładu Obsługi Gospodarczej w Szczecinie 2007/11/15
Dostawy art. spożywczych do Domu Pomocy Społecznej 2007/11/14
Remont pomieszczeń budynku z przebudową biegu klatki schodowej, prowadzącego do piwnicy - etap I przy al. Wojska Polskiego 97 w Szczecinie 2007/11/12
Zakup wraz z dostawą maszyn rolniczych na Stadion Miejski przy ul. Karłowicza 28 w Szczecinie 2007/11/09
Całodobowe stróżowanie oraz utrzymanie czystości wewnątrz nieruchomości połozonej w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 39 2007/11/08
Rozbudowa systemu łączności i lokalizacji pojazdów oraz personelu w standardzie TETRA wraz z dostawą urządzeń, montażem i uruchomieniem 2007/11/07
Zakup i dostawa artykułów zywnościowych na potrzeby stołówki SOSW Nr 4 2007/11/06
Dostawa bonów towarowych dla pracowników Szkoły Podstawowej nr 64 w Sczecinie 2007/11/06
Dostawa czterech fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Straży Miejskiej 2007/11/06
Utrzymanie czystości wewnątrz nieruchomości przeznaczonej do wykonywania zadań z zakresu ochrony zdrowia położonej w Szczecinie przy ul. Starzyńskiego 2 2007/11/02
Zakup i dostawa autobusu 20+1 na potrzeby uczniów niepełnosprawnych 2007/10/30
'Zakup i dostawa autobusu 20+1" na potrzeby uczniów niepełnosprawnych SOSW dla Dzieci Słabo Słyszących w Szczecinie ul. Grzymińska 6 2007/10/30
Utrzymanie czystości wewnątrz oraz na zewnątrz i pielęgnacja zieleni w obrębie nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Batalionów Chłopskich 86 2007/10/29
Zakup i dostawa artykułów żywnościowych 2007/10/24
Zakup sprzętu komputerowego 2007/10/18
Dostawa czterech fabrycznie nowych samochodów do Siedziby Straży Miejskiej 2007/10/16
Zakup wraz z dostawą maszyn rolniczych na Stadion Miejski przy ul. Karłowicza 28 w Szczecinie 2007/10/10
Budowa boiska wielofunkcyjnegoo nawierzchni poliuretanowej z odwodnieniem przy Gimnazjum nr 20 w Szczecinie 2007/10/05
Zakup wraz z dostawą i montażem basenowej centrali wentylacyjnej w Szczecińskim Domu Sportu przy ul. Wąskiej 16 2007/10/04
Zakup i dostawa wyposażenia pracowni szkolnych oraz zakup i dostawa pomocy dydaktycznych 2007/09/14
Dostawę sprzętu RTV, AGD oraz dostawę elementów oświetlenia 2007/09/14
Dostawa i montaż sprzętu FM, wyposażenie bazy dydaktycznej i rehabilitacyjnej na potrzeby dzieci i młodzieży z wadą słuchu 2007/09/14
Dostawa wyposażenia sypialń grup wychowawczych w SOSW dla Dzieci Niesłyszących 2007/09/14
Dostawa, wykonanie i montaż mebli na wymiar - zabudowa wnęk szafami ubraniowymi 2007/09/13
Dostawa i montaż mebli pomieszczeń grup wychowawczych 2007/09/13
Remont pomieszczeń (parter części E) budynku Domu Dziecka nr 2 przy ul. Walecznych 23 w Szczecinie 2007/09/12
Dostawa materiałów elektrycznych 2007/09/11
Zakup wraz z dostawą środków czystości na potrzeby MOSRiR w Szczecinie 2007/08/30
Bezgotówkowe tankowanie paliw na stacji wykonawcy i na zakup olejów smarowych na potrzeby MOSRiR w Szczecinie oraz na zakup wraz z dostawą oleju napędowego na Stadion Miejski przy ul. Karłowicza 28 2007/08/30
"Zakup i dostawa artykułów żywnościowych" 2007/08/23
Wykonanie prac remontowych 2007/08/22
Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę i remont budynku przy ulicy Niemierzyńskiej 18A w Szczecinie na potrzeby Muzeum 2007/08/21
"Zakup i dostawa artykułów żywnościowych" 2007/08/21
Częściowy remont dachu części niskiej budynku przychodni przy ul. Kadłubka 10 w Szczecinie 2007/08/07
Remont budynku (parter części E) Domu Dziecka nr 2 przy ul. Walecznych 23 w Szczecinie 2007/07/27
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych 2007/07/25
Remont pomieszczeń hotelowych w budynku przy ul. Unisławy 29 w Szczecinie 2007/07/18
Dostawa materiałów elektrycznych 2007/07/06
Bezgotówkowe tankowanie paliw na stacji wykonawcy i na zakup olejów smarowych na potrzeby MOSRiR w Szczecinie oraz na zakup wraz z dostawą oleju napędowego na Stadion Miejski przy ul. Karłowicza 28 2007/07/02
Dostawy pieczywa w okresie 24 miesięcy 2007/06/27
Remont zaplecza hali sportowej w Zespole Sportowym Szczecińskiego Domu Sportu przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie 2007/06/06
Wykonanie opracowania pt.: „Koncepcji połączenia drogowego osiedla Nad Rudzianką i osiedla Płonia” 2007/06/05
Zakup wraz z dostawą środków czystości na potrzeby MOSRiR w Szczecinie 2007/06/05
Dostawa materiałów elektrycznych 2007/06/04
Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Miejskiego Zakładu Obsługi Gospodarczej w Szczecinie 2007/05/28
Remont wewnętrznej sieci cieplnej niskich parametrów na Torze Kolarskim przy al. Woj. polskiego 246 w Szczecinie 2007/05/25
Dostawa samochodu osobowego typu mikrobus 2007/05/16
Budowa boiska o syntetycznej nawierzchni przy ul. Twardowskiego 12 b w Szczecinie 2007/05/16
Dostawa mleka i produktów mleczarskich 2007/05/15
Wykonanie robót dodatkowych przy wymianie kanalizacji zewnętrznej na posesji przy ul. Ku Słońcu 23/24 w Szczecinie 2007/05/11
Dostwa mięsa i wędlin 2007/05/07
Remont trybuny przy boisku treningowym na Stadionie Miejskim w Szczecinie przy ul. karłowicza 28 2007/05/07
Wymiana stolarki okiennej drewnianej na okna z PCV w budynku głównym Zespołu Szkół Nr 6 w Szczecinie 2007/04/27
Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do SOSWDNS. 2007/04/27
Dostawa i montaż mebli biurowych 2007/04/26
Dostawa produktów mięsnych i jego przetworów dla Młodzieżowego Ośrodka Socjpoterapii nr 2 w Szczecinie 2007/04/25
Remont wewnętrznej sieci cieplnej niskich parametrów na Torze Kolarskim przy al. Wojska Polskiego 246 w Szczecinie 2007/04/25
Dostawa środków czystości dla potrzeb Miejskiego Zakładu Obsługi Gospodarczej w Szczecinie 2007/04/20
Zakup wraz z dostawą sprzetu lekkoatletycznego na Miejski Stadion Lekkoatletyczny przy ul. Litewskiej 20 w Szczecinie 2007/04/20
Zakup monitorów komputerowych 2007/04/19
Zakup i dostawa artukułów żywnościowych 2007/04/16
Zakup wraz z dostawą i montażem elektronicznego systemu pomiaru czasu na zawody pływackie oraz systemu do obsługi zawodów piłki wodnej na basen SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie 2007/04/10
Dostawa i zakup artykułów żywnościowych mięsa i wędlin dla SP nr 1 w Szczecinie 2007/04/10
Zakup wraz z dostawą i montażem wielofunkcyjnych segmentów kontenerowych na Stadion Miejski w Szczecinie 2007/04/05
Świadczenie usług rehabilitacyjnych na rzecz uczestników turnusów rehabilitacyjnych i osób, ktore posiadają wykupiony pakiet usług rehabilitacyjnych 2007/04/04
Dostawa środków czystości dla potrzeb Miejskiego Zakładu Obsługi Gospodarczej 2007/04/04
Przebudowa budynku socjalnego w Kompleksie sportowo -rekreacyjnym przy ul. Nehringa w Szczecinie 2007/04/03
Utrzymanie czystości wewnątrz obiektu biurowego położonego w Szczecinie przy al. Niepodległości 17 2007/03/30
Zakup wraz z dostawą środków czystości i artykułów higienicznych na potrzeby MOSRiR w Szczecinie 2007/03/21
Bezgotówkowe tankowanie benzyny bezołowiowej i oleju napędowego łodzi patrolowych Straży Miejskiej bezpośrednio z nabrzeża 2007/03/19
Dostawa i montaż mebli biurowych 2007/03/09
Zakup i dostawa artykułów żywnościowych 2007/03/08
ZAKUP I DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH 2007/03/07
Dostawy mięsa i wędlin w okresie 12 miesięcy 2007/03/02
Dostawa paliwa gazowego do budynku przychodni przy ul. Stołczyńskiej 161 w Szczecinie 2007/02/27
Wykonanie dodatkowych robót budowlanych przy wykonaniu przebudowy przychodni przy ul. Stołczyńskiej 161 w Szczecinie z rozbiórką przybudówki i dobudową wiatrołapu wraz z niezbędną infrastrukturą 2007/02/21
Obsługa portierni, dozorowanie i ochrona obiektów sportowych MOSRiR w Szczecinie 2007/02/16
Zakup wraz z dostawą środków czystości i artykułów higienicznych na potrzeby MOSRiR w Szczecinie 2007/02/09
Ochrona i zabezpieczenie czterech budynkow i mienia Pałacu Młodziezy - Pomorskiego Centrum Edukacji 2007/02/06
Zakup wraz z dostawą oleju opałowego na stadiony przy ul. Litewskiej 20 i przy ul. Tenisowej 38 w Szczecinie 2007/02/02
Zakup i dostawa artykułów żywnościowych- przetarg nieograniczony 2007/01/31
Całodobowy dozór nieruchomości położonej przy ul. Rostockiej 15 w Szczecinie 2006/12/22
przetarg na zakup i dostawę artykułów żywnościowych 2006/12/22
Termorenowacja budynku, wymiana stolarki okiennej i wykonanie wewnętrznych instalacji elektrycznych w przychodni przy ul. Stołczyńskiej 161 w Szczecinie 2006/12/18
Zakup i dostawa żywności do internatu Zespołu Szkół Rzemieślniczych 2006/12/11
Zakup i dostawa sprzętu spawalniczego 2006/12/06
Modernizacja systemu do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 2006/12/05
Dostawa bonów towarowych dla pracowników Szkoły Podstawowej nr 64 w Szzczecinie 2006/12/04
Zakup i dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkół Nr 6 w Szczecinie 2006/12/04
Zakup sprzętu komputerowego 2006/11/30
Dostawy mleka i przetworów mlecznych w okresie 12 miesięcy 2006/11/29
Remont jachtu "Dar Szczecina " typ Antares 2006/11/28
Zakup wraz z dostawą urządzenia do głebokiej aeracji i piaskarki na Stadion Miejski przy ul. Karłoiwcza 28 w Szczecinie 2006/11/27
Rozbudowa systemu łączności 2006/11/24
Dostawa bonów towarowych dla pracowników Szkoły Podstawowej nr 64 w Szczecinie 2006/11/23
Zakup wraz z dostawą bonów towarowych 2006/11/23
Instrukcja wprowadzania publikacji zamówień w systemie ICOR 2006/11/21
Zakup i dostawa artykułów żywnościowych 2006/11/21
Wymiana stolarki okiennej drewnianej na okna z pcv w budynku Szkoły Podstawowej nr 56 w Szczecinie przy ul. Malczewskiego 22 2006/11/20
Zakup i dostawa obrabiarek 2006/11/20
Zakup i dostawa sprzętu spawalniczego 2006/11/20
Utrzymanie czystości wewnątrz obiektu biurowego położonego w Szczecinie przy al. Wojska Polskiego 164 2006/11/20
Dostawa artykułów spożywczych 2006/11/20
Stróżowanie, utrzyamnie czystości terenów zewnętrznych i pielęgnacja zieleni w obrębie nieruchomości położonych w Szczecinie przy ul. Starzyńskiego 2 i ul. Czesława 9 2006/11/20
Wykonanie remontu pomieszczeń warsztatowych zlokalizowanych w Zespole Skół Budowy Okrętów 2006/11/20
Stróżowanie, utrzymanie czystości wewnątrz, na zewnątrz i pielęgnacja zieleni w obrębie nieruchomości położonych w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu, ul. Łuczniczej, ul. Staromłyńskiej, ul. Powst. Wlkp. 2006/11/20
Wykonanie i dostawa drukóew ścisłego zarachowania dla Strefy Płatnego Parkowania w Szczecinie 2006/11/10
Zakup oprogramowania komputerowego 2006/11/09
Zakup wraz z dostawą bonów towarowych dla pracowników MOSRiR w Szczecinie 2006/11/08
Zakup plotera 2006/11/07
Zakup wraz z dostawą urządzenia do głębokiej aeracji i piaskarki na Stadion Miejski przy ul. Karłowicza 28 w Szczecinie 2006/11/07
Wymiana pokrycia dachowego, opierzeń, rynien i rur spustowych oraz instalacji odgromowej na budynku internatu Zespołu Szkół Rzemieślniczych przy ul. Chmielewskiego 19 w Szczecinie 2006/11/03
Wymiana ślusarki okiennej i drzwiowej w miejskiej hali sportowej przy ul. Twardowskiego 12 b w Szczecinie 2006/10/30
Dostawa łodzi patrolowej na potrzeby Straży Miejskiej 2006/10/26
Wymiana ślusarki okiennej i drzwiowej w Zespole Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie 2006/10/24
Zakup i dostawa artykułów żywnościowych 2006/10/20
Zakup i dostawę artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki w SOSW Nr 4 2006/10/20
Zakup wraz z dostawą i montażem elektronicznej tablicy wyników na Stadion Miejski przy ul. Karłowicza 28 w Szczecinie 2006/10/18
dostawa materiałów i pomocy dydaktycznych 2006/10/13
Zakup i dostawa samochodu towarowo - osobowego 2006/10/12
dostawa mebli 2006/10/12
Dostawa sprzętu RTV, sprzętu komputerowego i oprogramowania 2006/10/11
Remont pomieszczeń Straży Miejskiej, przy ulicy Strauga 10 w Szczecinie 2006/10/05
“Realizacja zadania inwestycyjnego pn. Budowa osiedlowego placu sportowo - rekreacyjnego u zbiegu ulic Żywieckiej i Makowskiego w Szczecinie." 2006/10/04
Zakup wraz z dostawą materacy tatami na Tor Kolarski przy al. Wojska Polskiego 246 w Szczecinie 2006/09/29
Projekt parkingu podziemnego w Kwartale Nr 21 na terenie Miasta Szczecin 2006/09/28
Budowa osiedlowego placu sportowo – rekreacyjnego u zbiegu ulic Żywieckiej i Makowskiego w Szczecinie. 2006/09/22
Przebudowa przychodni przy ul. Stołczyńskiej 161 w Szczecinie z robiórką przybudówki i dobudową wiatrołapu 2006/09/22
Wymiana ślusarki okiennej i drzwiowej w hali sportowej przy ul. Twardowskiego 12 b w Szczecinie 2006/09/22
Koncepcje drogowe 2006/09/21
Remont pomieszczeń basenu wioslarskiego i zaplecza sanitarnego Zespołu Sportowego SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie 2006/09/18
Dozór terenów, obiektów i mienia Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki 2006/09/14
Dostawy chemicznych środków czystości w okresie 12 miesięcy 2006/09/12
Dostawa i montaż drzwi przeciwpożarowych 2006/09/12
Dostawa artykułów spożywczych 2006/09/11
Remont pokoi w budynku Hotelu SDS przy ul. Unisławy 29 w Szczecinie 2006/09/11
Wzmocnienie konstrukcji, remont dachu i poddasza oraz docieplenie elewacji 2006/09/07
Zakup i dostawa artykułów żywnosciowych 2006/08/24
Wyniki przetargu 2006/08/16
Dostawa czterech skuterów silnikowych na potrzeby Straży Miejskiej 2006/08/11
Wzmocnienie konstrukcji, remont dachu i poddasza 2006/08/09
Przetarg pisemny na najem wolnych pomieszczeń przeznaczonych do wykonywania zadań z zakresu ochrony zdrowia 2006/08/08
Przetarg pisemny na sprzedaż składników majątku ruchomego w postaci zestawu rentgenowskiego 2006/08/08
Dostawa wyposażenia pracowni pocztowej i językowej w sprzęt biurowy, pocztowy i komputerowy wraz z oprogramowaniem 2006/08/07
Remont łazienek 2006/08/07
Zakup wraz z dostawą ciągnika rolniczego na Stadion Miejski przy ul. Karłowicza 28 w Szczecinie 2006/08/03
Dostawa samochodu osobowo - towarowego 2006/08/03
Remont pomieszczeń basenu wioślarskiego i zaplecza sanitarnego Zespołu Sportowego SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie 2006/08/02
Dostawa czterech skuterów silnikowaych na potrzeby Straży Miejskiej 2006/07/26
Przetarg na rozbudowę systemu łączności i lokalizacji pojazdów oraz personelu w standardzie TETRA wraz z dostawą urządzeń, montażem i uruchomieniem 2006/07/20
Remont pokrycia dachowego Szczecińskiego Domu Sportu przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie 2006/07/17
Przetarg na usługi poligraficzne 2006/07/17
Wykonanie szybu windowego i montaż dźwigu dla osób niepełnosprawnych w budynku przychiodni przy ul. Kadłubka 10 w Szczecinie 2006/07/12
Zakup i dostawa materiałów budowlanych 2006/07/05
Dostawa dwóch unitówstomatologicznych z montażem przedmiotu zamówienia i demontażem aktualnie pracujących 2006/06/28