Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sesje Rady Miasta Szczecin V Kadencji

Numer sesji:IX
Numer kadencji:V
Data sesji:2007-05-14
Rodzaj sesji:zwyczajna 

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z VII zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 03.04.2007 r.

 + 

 Głosujących ZA: 17  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3  

 Głosujących : 20  

4. Przyjęcie w skład Rady Miasta Szczecin nowego radnego:

- podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Miasta Szczecin (projekt nr 262/07);

 + 

 Głosujących ZA: 29  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 29  

- złożenie ślubowania.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

- 254/07 – likwidacji zakładu budżetowego pn. „Miejski Zakład Gospodarki Odpadami” w Szczecinie;

 + 

 Głosujących ZA: 24  

 Głosujących PRZECIW: 5  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 30  

- 257/07 – zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu zakładu budżetowego „Zakład Usług Komunalnych” w Szczecinie;

 + 

 Głosujących ZA: 23  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2  

 Głosujących : 26  

- 260/07 – likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 36 z siedzibą w Szczecinie, ul. Podhalańska 5/6;

 + 

 Głosujących ZA: 15  

 Głosujących PRZECIW: 13  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 28  

- 261/07 – likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 47 z siedzibą w Szczecinie, ul. Tomaszowska 2a;

 + 

 Głosujących ZA: 16  

 Głosujących PRZECIW: 13  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 29  

- 251/07 – zmiany Uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i niektórych innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy obowiązującego od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.;

 + 

 Głosujących ZA: 27  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 28  

- 252/07 – zmiany uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin;

 + 

 Głosujących ZA: 24  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 24  

- 255/07 – zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Domowi Kultury „Klub Skolwin” w Szczecinie;

 + 

 Głosujących ZA: 25  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 25  

- 256/07 – przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;

 + 

 Głosujących ZA: 18  

 Głosujących PRZECIW: 11  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 29  

- 258/07 – sprzedaży w drodze bezprzetargowej, zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ulicy Jacka Malczewskiego;

projekt uchwały został odesłany do projektodawcy

- 249/07 – nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie;

 + 

 Głosujących ZA: 21  

 Głosujących PRZECIW: 1  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 24  

- 250/07 – nadania nazwy urzędowej parkowi w Szczecinie;

 + 

 Głosujących ZA: 21  

 Głosujących PRZECIW: 1  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2  

 Głosujących : 25  

- 259/07 – przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną RM kontroli w zakresie prawidłowości zawartych umów z Miastem dla prowadzonej inwestycji na terenie nieruchomości przy ul. Mickiewicz-Brodzińskiego w Szczecinie przez SGI KOMFORT Sp. z o.o.;

 + 

 Głosujących ZA: 23  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3  

 Głosujących : 27  

- 126/07 – uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczecin;

 + 

 Głosujących ZA: 21  

 Głosujących PRZECIW: 2  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 7  

 Głosujących : 30  

- 267/07 - zmiany uchwały w sprawie nadania statutu dla Domu Pomocy Społecznej "Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej" przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie oraz uchwałę w sprawie nadania statutu dla Domu Pomocy Społecznej "Domu Kombatanta" im. Boruty Spiechowicza przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie;

 + 

 Głosujących ZA: 26  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2  

 Głosujących : 28  

- 271/07 - delegowania przedstawicieli Miasta Szczecin do Rady Euroregionu "Pomerania";

 + 

 Głosujących ZA: 29  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 29  

- 269/07 - zmiany uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Szczecin;

 + 

 Głosujących ZA: 27  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 28  

- 270/07 - powołania Rady Społecznej Szpitala Miejskiego im. św. Karola Boromeusza w Szczecinie s.p.z.o.z.;

 + 

 Głosujących ZA: 27  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 27  

- 272/07 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, na rzecz instytucji kultury pn. Teatr Lalek "PLECIUGA" nieruchomości położonej w Szczecinie przy Placu Gieorgija Żukowa - ul. Wielkopolskiej.

 + 

 Głosujących ZA: 16  

 Głosujących PRZECIW: 10  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3  

 Głosujących : 30  

7. Informacja na temat wyników przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną kontroli w zakresie treści i trybu podpisania umowy i aneksów podpisanych między Miastem Szczecin a firmą ECE.

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

9. Wolne wnioski i sprawy wniesione.

10. Zamknięcie obrad.