Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sesje Rady Miasta Szczecin V Kadencji

Numer sesji:X
Numer kadencji:V
Data sesji:2007-06-11
Rodzaj sesji:zwyczajna 

Porządek obrad sesji:

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.

3. Interpelacje i zapytania radnych.

4. Stanowisko Rady Miasta w sprawie utworzenia w Szczecinie Akademii Muzyki i Sztuk Pięknych.

 + 

 Głosujących ZA: 21  

 Głosujących PRZECIW: 1  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2  

 Głosujących : 25  

5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

- 281/07 – (wariant II wersja 2) nadania ulicy nazwy Papieża Jana Pawła II;

 + 

 Głosujących ZA: 21  

 Głosujących PRZECIW: 1  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2  

 Głosujących : 25  

- 265/07 – uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pomorzany – Ustowo” w Szczecinie;

 + 

 Głosujących ZA: 18  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 18  

- 266/07 – przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Ustowo - Bluszczowa" w Szczecinie;

 + 

 Głosujących ZA: 19  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 19  

- 268/07 – ustanowienia użytków ekologicznych i zespołów przyrodniczo-krajobrazowych;

 + 

 Głosujących ZA: 13  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4  

 Głosujących : 17  

- 279/07 – odwołania Panu Witoldowi Kaczyńskiemu upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej oraz do wydawania decyzji administracyjnych potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

 + 

 Głosujących ZA: 18  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 19  

- 280/07 – upoważnienia Pana Marcina Jandy - Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej oraz do wydawania decyzji administracyjnych potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

 + 

 Głosujących ZA: 19  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 19  

- 147/07 – przyjęcia sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Szczecina za lata 2004-2006;

 + 

 Głosujących ZA: 21  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 21  

- 273/07 – zmiany uchwały w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą "Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej";

 + 

 Głosujących ZA: 18  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 21  

- 275/07 – podwyższenia kapitału zakładowego spółki Port Lotniczy Szczecin-Goleniów;

 + 

 Głosujących ZA: 16  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 17  

- 276/07 – wyrażenia zgody na objęcie działek Parkiem Przemysłowym Nowoczesnych Technologii;

 + 

 Głosujących ZA: 21  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 21  

- 278/07 – zmiany uchwały w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych „Egzekucja Administracyjna”;

 + 

 Głosujących ZA: 21  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 21  

- 264/07 – ustalenia Regulaminu przyznawania środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej;

 + 

 Głosujących ZA: 17  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 17  

- 263/07 – zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina;

 + 

 Głosujących ZA: 19  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 20  

- 277/07 – zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2007 rok;

 + 

 Głosujących ZA: 14  

 Głosujących PRZECIW: 4  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 8  

 Głosujących : 26  

- 282/07 - kierunkowych założeń polityki budżetowej Miasta na rok 2008 i lata następne;

 + 

 Głosujących ZA: 21  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 26  

- 283/07 - nadania imienia Gimnazjum Nr 23 w Szczecinie, ul. Młodzieży Polskiej 9;

 + 

 Głosujących ZA: 20  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 21  

- 284/07 - wyrażenia zgody na udostępnienie na czas nieoznaczony gruntów komunalnych;

 + 

 Głosujących ZA: 24  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 24  

- 285/07 - zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin;

 + 

 Głosujących ZA: 12  

 Głosujących PRZECIW: 3  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2  

 Głosujących : 18  

- 286/07 - zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia Statutu Szpitala Miejskiego im. św. Karola Boromeusza w Szczecinie – s.p.z.o.z.;

 + 

 Głosujących ZA: 19  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 20  

- 287/07 - podróży służbowych Przewodniczącego Rady;

 + 

 Głosujących ZA: 18  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2  

 Głosujących : 20  

- 288/07 - przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną kontroli w zakresie wyjaśniania procesu przetargowego na ochronę imprezy The Tall Ships Races 2007 prowadzonego przez Szczecińską Agencję Artystyczną.

 + 

 Głosujących ZA: 18  

 Głosujących PRZECIW: 1  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2  

 Głosujących : 21  

6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

7. Wolne wnioski i sprawy wniesione.

8. Zamknięcie obrad.