Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sesje Rady Miasta Szczecin V Kadencji

Numer sesji:VII
Numer kadencji:V
Data sesji:2007-04-03
Rodzaj sesji:zwyczajna 

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z V zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 23.02.2007 r.

 + 

 Głosujących ZA: 24  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2  

 Głosujących : 26  

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

- projekt stanowiska Rady Miasta Szczecin w sprawie przyszłości Stoczni Szczecińska Nowa;

zdjęty z porządku obrad

- 141/07 – oświadczeń lustracyjnych Skarbnika Miasta i Sekretarza Miasta;

 + 

 Głosujących ZA: 14  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3  

 Głosujących : 19  

- 117/07 – (wersja 3) uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok”;

 + 

 Głosujących ZA: 16  

 Głosujących PRZECIW: 5  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 22  

- 125/07 – (wersja 2) przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok”;

 + 

 Głosujących ZA: 20  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2  

 Głosujących : 22  

- 134/07 – wyrażenia zgody na rozwiązanie Spółki Centralne Warsztaty Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie;

 + 

 Głosujących ZA: 22  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 23  

- 136/07 – zatwierdzenia środków na pokrycie wkładu własnego projektu finansowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) o pt. „Współpraca regionalna i dialog samorządów drogą do budowania polskich obszarów metropolitalnych”;

 + 

 Głosujących ZA: 17  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 7  

 Głosujących : 24  

- 137/07 – zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia środków na pokrycie wkładu własnego projektu w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego pt. "Renowacja i konserwacja średniowiecznych Katedr Pomorza Zachodniego" w części dotyczącej remontu Bazyliki Katedralnej w Szczecinie;

 + 

 Głosujących ZA: 20  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2  

 Głosujących : 23  

- 138/07 – programu współpracy na 2007 rok Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;

 + 

 Głosujących ZA: 18  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5  

 Głosujących : 24  

- 256/06 – odmowy uwzględnienia wniosku Pana Henryka Klimko o podjęcie uchwały;

 + 

 Głosujących ZA: 17  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 20  

- 260/06 – odmowy uwzględnienia wezwania Pana Henryka Klimko o uchylenie uchwały;

 + 

 Głosujących ZA: 17  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 21  

- 140/07 – zarządzenia wyborów do rad osiedli i powołania Miejskiej Komisji Wyborczej;

 + 

 Głosujących ZA: 19  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 20  

- 135/07 – nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Rady Osiedla Stare Miasto w Szczecinie;

 + 

 Głosujących ZA: 20  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 20  

- 139/07 – zmiany uchwały w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego oraz wprowadzenia regulaminu przewozu osób i bagażu ręcznego pojazdami lokalnego transportu zbiorowego;

 + 

 Głosujących ZA: 15  

 Głosujących PRZECIW: 14  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 29  

- 142/07 – określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2007;

 + 

 Głosujących ZA: 23  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 24  

- 144/07 – zatwierdzenia środków na pokrycie wkładu własnego projektu finansowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) o pt. „Selektywna zbiórka odpadów z terenu cmentarzy Szczecina wraz z kompostowaniem odpadów zielonych”;

 + 

 Głosujących ZA: 22  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2  

 Głosujących : 24  

- 145/07 – zatwierdzenia środków na pokrycie wkładu własnego projektu finansowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) pt. „Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska”;

 + 

 Głosujących ZA: 20  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 22  

- 161/07 - zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Warszewo” w Szczecinie;

 + 

 Głosujących ZA: 19  

 Głosujących PRZECIW: 1  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 20  

- 163/07 - zmiany uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Szczecin;

 + 

 Głosujących ZA: 24  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 24  

- 154/07 - uchylenia uchwały Rady Miasta Szczecin w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Lotnisko" w Szczecinie;

 + 

 Głosujących ZA: 22  

 Głosujących PRZECIW: 2  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 25  

- 155/07 - przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Dąbie-lotnisko" w Szczecinie;

 + 

 Głosujących ZA: 22  

 Głosujących PRZECIW: 1  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 25  

- 156/07 - przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Dąbie-plaża" w Szczecinie.

 + 

 Głosujących ZA: 19  

 Głosujących PRZECIW: 1  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2  

 Głosujących : 24  

6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

7. Informacja o zgłoszonych żądaniach i wydanych decyzjach w roku 2006 w związku z uchwaleniem planów miejscowych albo ich zmian.

8. Sprawozdanie z działalności:

- Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta Szczecin,

- Prezydenta Miasta Szczecin.

9. Wolne wnioski i sprawy wniesione.

10. Zamknięcie obrad.