Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sesje Rady Miasta Szczecin V Kadencji

Numer sesji:II
Numer kadencji:V
Data sesji:2006-12-04
Rodzaj sesji:zwyczajna 

Piotr Krzystek i Bazyli Baran

Szczecin, dn. 04.12.2006r.
Piotr Krzystek złożył ślubowanie i oficjalnie objął urząd Prezydenta Miasta
Gratulacje od Bazylego Barana - Przewodniczącego Rady Miasta Szczecin V Kadencji

 

 • Podczas II sesji Rady Miasta kadencji 2006-2010 Piotr Krzystek odebrał zaświadczenie o wyborze na urząd Prezydenta Miasta, złożył ślubowanie i oficjalnie objął stanowisko. Po zaprzysiężeniu Piotr Krzystek wygłosił swoje pierwsze przemówienie. Przedstawił najważniejsze zadnia, które zamierza zrealizować w najbliższych 4 latach. Za priorytet uznał walkę z bezrobociem i tworzenie nowych miejsc pracy. Cel ten zamierza osiągnąć m.in. poprzez tworzenie centrów usługowych. Za konieczne Prezydent Szczecina uznał m.in. budowę hali widowiskowo-sportowej, stworzenie co najmniej pięciu centrów sportowych, budowę nowego stadionu miejskiego i zagospodarowanie Śródodrza. Zaznaczył, że realizowane będą poważne inwestycje drogowe w tym budowa obwodnicy śródmiejskiej oraz obwodnicy zachodniej miasta. Nowe władze miasta położą duży nacisk na uzbrajanie terenów, zarówno pod mieszkalnictwo jak i pod usługi. Nastąpi też intensyfikacja prac związanych z uchwalaniem nowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta. Prezydent zaznaczył też, że będzie stawiał na współpracę z ościennymi gminami.

  Piotr Krzystek przedstawił swoich zastępców, z którymi realizował będzie nakreślony program. Zostaną nimi:

 • Elżbieta Masojć - sprawy oświatowe
 • Tomasz Jarmoliński - I Zastępca - sfera społeczna, ochrona zdrowia, kultura
 • Krzysztof Nowak  - sprawy gospodarcze
 • Beniamin Chochulski - sprawy komunalne

  Elżbieta Masojć

  Tomasz Jarmoliński

  Krzysztof Nowak

  Beniamin Chochulski

  Elżbieta Masojć

  Tomasz Jarmoliński

  Krzysztof Nowak

  Beniamin Chochulski

  Prezydent podziękował wszystkim, którzy oddali na niego głos w wyborach prezydenckich. Zapewnił, że będzie starał się przekonać do siebie osoby, które oddali głos na pozostałych kandydatów ubiegających się o urząd Prezydenta Miasta. Za pracę w minionej kadencji podziękował też dotychczasowemu Prezydentowi i jego najbliższym współpracownikom.

   


   

   Porządek obrad:

  Porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

  2. Wręczenie zaświadczenia o wyborze Prezydenta Miasta Szczecin.

  3. Ślubowanie Prezydenta Miasta Szczecin.

  4. Przyjęcie w skład Rady Miasta Szczecin nowego radnego:

  - podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Miasta Szczecin (projekt nr 265/06);

   + 

   Głosujących ZA: 21  

   Głosujących PRZECIW: 0  

   WSTRZYMAŁO SIĘ: 5  

   Głosujących : 26  

  - złożenie ślubowania.

  5. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.

  6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

  - 266/06 – upoważnienia Przewodniczącego Rady Miasta Szczecin do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy;

   + 

   Głosujących ZA: 29  

   Głosujących PRZECIW: 0  

   WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

   Głosujących : 29  

  - 267/06 – ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Szczecin.

   + 

   Głosujących ZA: 28  

   Głosujących PRZECIW: 0  

   WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

   Głosujących : 28  

  7. Zamknięcie obrad.

   


 •