Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sesje Rady Miasta Szczecin V Kadencji

Numer sesji:V
Numer kadencji:V
Data sesji:2007-02-23
Rodzaj sesji:zwyczajna 

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z IV zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 15.01.2007 r.

 + 

 Głosujących ZA: 22  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 25  

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

- 84/07 – zamiaru likwidacji publicznej Szkoły Podstawowej Nr 49 im. M. Tarchalskiego w Szczecinie, ul. Skalista 24;

 + 

 Głosujących ZA: 22  

 Głosujących PRZECIW: 2  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4  

 Głosujących : 28  

- 85/07 – zamiaru likwidacji publicznego Gimnazjum Nr 4 im. Książąt Pomorskich w Szczecinie, Aleja Piastów 7;

 + 

 Głosujących ZA: 22  

 Głosujących PRZECIW: 3  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3  

 Głosujących : 28  

- 86/07 – zamiaru stopniowej likwidacji publicznej Szkoły Podstawowej Nr 21 im. I Armii Wojska Polskiego w Szczecinie, ul. Jaworowa 41;

 + 

 Głosujących ZA: 18  

 Głosujących PRZECIW: 3  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3  

 Głosujących : 25  

- 87/07 – zamiaru likwidacji publicznego Gimnazjum Nr 28 w Szczecinie, ul. Zakole 1A;

 + 

 Głosujących ZA: 22  

 Głosujących PRZECIW: 1  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2  

 Głosujących : 26  

- 88/07 – zamiaru likwidacji publicznego Gimnazjum Nr 25 w Szczecinie, ul. Królowej Jadwigi 29;

 + 

 Głosujących ZA: 24  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 25  

- 89/07 – zamiaru likwidacji publicznej Szkoły Podstawowej Nr 72 im. Wojsk Obrony Powietrznej Kraju w Szczecinie, ul. St. Mikołajczyka 20;

 + 

 Głosujących ZA: 26  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 26  

- 90/07 – zamiaru likwidacji publicznej Szkoły Podstawowej Nr 36 im. Ks. Bogusława X w Szczecinie, ul. Wojciechowskiego 50;

 + 

 Głosujących ZA: 21  

 Głosujących PRZECIW: 1  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3  

 Głosujących : 25  

- 91/07 – zamiaru likwidacji publicznego Gimnazjum Nr 38 w Szczecinie, ul. St. Mikołajczyka 20;

 + 

 Głosujących ZA: 25  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 25  

- 92/07 – zamiaru stopniowej likwidacji VIII Liceum Profilowanego oraz stopniowej likwidacji publicznego Gimnazjum Nr 44 w Zespole Szkół Budowy Okrętów w Szczecinie, ul. Willowa 2/4;

 + 

 Głosujących ZA: 25  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 25  

- 93/07 – zamiaru stopniowej likwidacji IV Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Nr 4 im. Armii Krajowej w Szczecinie ul. Kusocińskiego 3;

 + 

 Głosujących ZA: 26  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 26  

- 94/07 – zamiaru stopniowej likwidacji X Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Ogrodniczych im. Saperów Wojska Polskiego w Szczecinie, ul. Batalionów Chłopskich 115;

 + 

 Głosujących ZA: 26  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 26  

- 95/07 – zamiaru stopniowej likwidacji I Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Szczecinie, ul. Unisławy 32/33;

 + 

 Głosujących ZA: 26  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 26  

- 96/07 – zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Nr 5 oraz zamiaru stopniowej likwidacji V Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych im. prof. M.T. Hubera w Szczecinie ul. Racibora 60;

 + 

 Głosujących ZA: 26  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 26  

- 97/07 – zamiaru stopniowej likwidacji II Liceum Profilowanego w Zachodniopomorskim Centrum Edukacyjnym im. prof. H. Mierzejewskiego w Szczecinie, ul. Hoża 6;

 + 

 Głosujących ZA: 26  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 26  

- 98/07 – zamiaru likwidacji publicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Zaocznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Szczecinie, Plac Mariacki 1;

 + 

 Głosujących ZA: 26  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 26  

- 99/07 – zamiaru likwidacji XIII Liceum Profilowanego, Szkoły Policealnej Nr 11 w Zespole Szkół Samochodowych w Szczecinie, ul. Klonowica 14;

 + 

 Głosujących ZA: 26  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 26  

- 100/07 – zamiaru likwidacji IX Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Łączności w Szczecinie ul. Ku Słońcu 27/30;

 + 

 Głosujących ZA: 26  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 26  

- 101/07 – zamiaru likwidacji Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Szczecinie, ul. Niemierzyńska 17a;

 + 

 Głosujących ZA: 26  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 26  

- 102/07 – zamiaru likwidacji Technikum Odzieżowego, XI Liceum Profilowanego, Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 11, Gimnazjum Nr 40 i Sezonowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 1 w Szczecinie, ul. Romera 2;

 + 

 Głosujących ZA: 26  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 26  

- 103/07 – zamiaru likwidacji Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 1 w Szczecinie, ul. Kolumba 86-87;

 + 

 Głosujących ZA: 24  

 Głosujących PRZECIW: 1  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 25  

- 104/07 – zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 17 wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 im. Czesława Piskorskiego w Szczecinie, ul. Jagiellońska 65;

 + 

 Głosujących ZA: 24  

 Głosujących PRZECIW: 1  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 25  

- 107/07 – zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 17 al. Wojska Polskiego 123;

 + 

 Głosujących ZA: 26  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 27  

- 108/07 – zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 29 w Szczecinie ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 6;

 + 

 Głosujących ZA: 26  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 27  

- 109/07 – zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 36 ul. Podhalańska 5/6;

 + 

 Głosujących ZA: 27  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 27  

- 111/07 – zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 47 ul. Tomaszowska 2a;

 + 

 Głosujących ZA: 25  

 Głosujących PRZECIW: 1  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 26  

- 128/07 - zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 2 w Szczecinie, al. Wojska Polskiego 211;

 + 

 Głosujących ZA: 26  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 27  

- 16/07 – zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 1 w Szczecinie ul. Grażyny 7, w celu przekształcenia formy organizacyjno-prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 24  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 24  

- 17/07 – zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 2 w Szczecinie al. Wojska Polskiego 211, w celu przekształcenia formy organizacyjno – prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 24  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 24  

- 18/07 – zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 3 w Szczecinie ul. Potulicka 62, w celu przekształcenia formy organizacyjno – prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 25  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 25  

- 19/07 – zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 4 w Szczecinie ul. Ogińskiego 9, w celu przekształcenia formy organizacyjno – prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 25  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 25  

- 20/07 – zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 5 w Szczecinie ul. Tomaszowska 6, w celu przekształcenia formy organizacyjno – prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 23  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 25  

- 21/07 – zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 8 w Szczecinie ul. Różowa 24, w celu przekształcenia formy organizacyjno – prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 24  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 24  

- 22/07 – zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 9 w Szczecinie ul. K. Napierskiego 13, w celu przekształcenia formy organizacyjno – prawnej z zakładu budże4towego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 25  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 25  

- 23/07 – zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 10 w Szczecinie ul. Wołogoska 5, w celu przekształcenia formy organizacyjno – prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 25  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 25  

- 24/07 – zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 11 w Szczecinie Osiedle Kasztanowe 54, w celu przekształcenia formy organizacyjno – prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 22  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 22  

- 25/07 – zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 13 w Szczecinie ul. Jodłowa 11, w celu przekształcenia formy organizacyjno – prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 22  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 24  

- 26/07 – zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 14 w Szczecinie ul. Bandurskiego 56, w celu przekształcenia formy organizacyjno – prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 22  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 25  

- 27/07 – zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 17 w Szczecinie al. Wojska Polskiego 123, w celu przekształcenia formy organizacyjno – prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 23  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 24  

- 28/07 – zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 18 w Szczecinie ul. Unisławy 15a, w celu przekształcenia formy organizacyjno – prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 25  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 25  

- 29/07 – zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 20 w Szczecinie ul. Wieniawskiego 17, w celu przekształcenia formy organizacyjno – prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 24  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 25  

- 30/07 – zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 23 w Szczecinie ul. Ofiar Oświęcimia 12, w celu przekształcenia formy organizacyjno – prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 24  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 25  

- 31/07 – zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 27 w Szczecinie ul. H. Pobożnego 6/8, w celu przekształcenia formy organizacyjno – prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 24  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 25  

- 32/07 – zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 29 w Szczecinie ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 6, w celu przekształcenia formy organizacyjno – prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 24  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 25  

- 33/07 – zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 30 w Szczecinie ul. Piotra Skargi 18, w celu przekształcenia formy organizacyjno – prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 24  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 25  

- 34/07 – zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 31 w Szczecinie ul. Monte Cassino 17, w celu przekształcenia formy organizacyjno – prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 25  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 25  

- 35/07 – zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 32 w Szczecinie ul. Farna 2, w celu przekształcenia formy organizacyjno – prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 25  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 25  

- 36/07 – zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 33 w Szczecinie ul. P. Ściegiennego 62/65, w celu przekształcenia formy organizacyjno – prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 25  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 25  

- 37/07 – zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 35 w Szczecinie ul. Jaracza 5a, w celu przekształcenia formy organizacyjno – prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 24  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 24  

- 38/07 – zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 36 w Szczecinie ul. Podhalańska 5/6, w celu przekształcenia formy organizacyjno – prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 23  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 24  

- 39/07 – zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 37 w Szczecinie ul. Jagiellońska 61, w celu przekształcenia formy organizacyjno – prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 23  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 24  

- 40/07 – zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 38 w Szczecinie ul. Włościańska 5, w celu przekształcenia formy organizacyjno – prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 24  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 24  

- 41/07 – zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 41 w Szczecinie ul. Malczewskiego 24, w celu przekształcenia formy organizacyjno – prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 24  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 24  

- 42/07 – zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 43 w Szczecinie ul. Emilii Gierczak 33, w celu przekształcenia formy organizacyjno – prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 24  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 24  

- 43/07 – zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 44 w Szczecinie ul. Ruska 16, w celu przekształcenia formy organizacyjno – prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 24  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 24  

- 44/07 – zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 45 w Szczecinie ul. Bol. Czwójdzińskiego 9a, w celu przekształcenia formy organizacyjno – prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 22  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 24  

- 45/07 – zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 46 w Szczecinie ul. Zawadzkiego 128, w celu przekształcenia formy organizacyjno – prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 18  

 Głosujących PRZECIW: 1  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 23  

- 46/07 – zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 47 w Szczecinie ul. Tomaszowska 2a, w celu przekształcenia formy organizacyjno – prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 22  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 22  

- 47/07 – zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 48 w Szczecinie ul. 9-go Maja 13, w celu przekształcenia formy organizacyjno – prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 22  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 22  

- 48/07 – zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 49 w Szczecinie ul. Marmurowa 7, w celu przekształcenia formy organizacyjno – prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 24  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 24  

- 49/07 – zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 50 w Szczecinie ul. N. Rydzewskiej 13/15, w celu przekształcenia formy organizacyjno – prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 23  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 23  

- 50/07 – zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 51 w Szczecinie ul. Krzywa 59, w celu przekształcenia formy organizacyjno – prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 20  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 22  

- 51/07 – zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 52 w Szczecinie ul. Milczańska 44, w celu przekształcenia formy organizacyjno – prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 23  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 23  

- 52/07 – zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 53 w Szczecinie ul. Dunikowskiego 44, w celu przekształcenia formy organizacyjno – prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 23  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 23  

- 53/07 – zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 54 w Szczecinie ul. Jaracza 3, w celu przekształcenia formy organizacyjno – prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 24  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 24  

- 54/07 – zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 58 w Szczecinie ul. Benesza 26, w celu przekształcenia formy organizacyjno – prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 24  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 24  

- 55/07 – zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 59 w Szczecinie ul. Ks. Zofii 3, w celu przekształcenia formy organizacyjno – prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 23  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 23  

- 56/07 – zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 60 w Szczecinie ul. Romera 5, w celu przekształcenia formy organizacyjno – prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 22  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 22  

- 57/07 – zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 61 w Szczecinie ul. Maciejowicka 26, w celu przekształcenia formy organizacyjno – prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 20  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 20  

- 58/07 – zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 62 w Szczecinie ul. Jasna 74, w celu przekształcenia formy organizacyjno – prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 20  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 21  

- 59/07 – zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 64 w Szczecinie ul. Barnima 23, w celu przekształcenia formy organizacyjno – prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 21  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 22  

- 60/07 – zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 65 w Szczecinie ul. J. CH. Paska 34, w celu przekształcenia formy organizacyjno – prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 23  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 23  

- 61/07 – zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 66 w Szczecinie ul. Czesława 7, w celu przekształcenia formy organizacyjno – prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 19  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 21  

- 62/07 – zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 67 w Szczecinie ul. Cegielskiego 9, w celu przekształcenia formy organizacyjno – prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 21  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 21  

- 63/07 – zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 72 w Szczecinie ul. Felczaka 14, w celu przekształcenia formy organizacyjno – prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 23  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 24  

- 64/07 – zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 73 w Szczecinie ul. Ceglana 4, w celu przekształcenia formy organizacyjno – prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 24  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 24  

- 65/07 – zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 74 w Szczecinie ul. 26-go Kwietnia 3, w celu przekształcenia formy organizacyjno – prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 23  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 24  

- 66/07 – zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 75 w Szczecinie ul. Romera 11, w celu przekształcenia formy organizacyjno – prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 24  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 24  

- 67/07 – zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 77 w Szczecinie ul. Hoża 9/10, w celu przekształcenia formy organizacyjno – prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 22  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 23  

- 68/07 – zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 79 w Szczecinie ul. Krzemienna 42a, w celu przekształcenia formy organizacyjno – prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 22  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 23  

- 69/07 – zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 80 w Szczecinie ul. Łokietka 15/16, w celu przekształcenia formy organizacyjno – prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 22  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 22  

- 70/07 – zamiaru likwidacji Środowiskowej Placówki Edukacyjno – Wychowawczej Nr 1 w Szczecinie ul. Koszalińska 13, w celu przekształcenia formy organizacyjno – prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 22  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 23  

- 71/07 – zamiaru likwidacji Filii Przedszkola Publicznego Nr45 w Szczecinie ul. Wiślana 12, w celu przekształcenia formy organizacyjno – prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 23  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 23  

- 72/07 – zamiaru likwidacji Filii Przedszkola Publicznego Nr 50 w Szczecinie ul. Junacka 13, w celu przekształcenia formy organizacyjno – prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 24  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 24  

- 73/07 – zamiaru likwidacji Filii Przedszkola Publicznego Nr 51 w Szczecinie ul. Chlebowa 4, w celu przekształcenia formy organizacyjno – prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 22  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 22  

- 74/07 – zamiaru likwidacji Filii Przedszkola Publicznego Nr 58 w Szczecinie ul. Jaworowa 48, w celu przekształcenia formy organizacyjno – prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 24  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 24  

- 75/07 – zamiaru likwidacji Filii Przedszkola Publicznego Nr 60 w Szczecinie ul. Zaściankowa 1, w celu przekształcenia formy organizacyjno – prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 23  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 23  

- 76/07 – zamiaru likwidacji Filii Przedszkola Publicznego Nr 77 w Szczecinie ul. Stołczyńska 163, w celu przekształcenia formy organizacyjno – prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 23  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 23  

- 15/07 – bezprzetargowego wydzierżawienia na okres trzydziestu lat części działki nr 83 z obrębu 2009, położonej przy ulicy Arkońskiej z przeznaczeniem na budowę i prowadzenie tymczasowego azylu dla dzikiego ptactwa poszkodowanego losowo;

 + 

 Głosujących ZA: 18  

 Głosujących PRZECIW: 3  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4  

 Głosujących : 25  

- 10/07 – skargi Pana Piotra Belcyra;

 + 

 Głosujących ZA: 13  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3  

 Głosujących : 20  

- 77/07 – skargi Pani Marii Tomickiej;

 + 

 Głosujących ZA: 17  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4  

 Głosujących : 22  

- 11/07 – przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną kontroli w zakresie realizacji programu restrukturyzacji Szpitala Miejskiego, zgodnie z uchwałą Rady Miasta Nr XLII/806/05 z dnia 21 lipca 2005 r.;

 + 

 Głosujących ZA: 19  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 20  

- 79/07 – wyrażenia zgody na wzniesienie Pomnika Generała Józefa Hallera w Szczecinie;

 Głosujących ZA: 20  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 21  

- 82/07 – zmiany Uchwały w sprawie przystąpienia jako członek założyciel przez Gminę Miasto Szczecin do stowarzyszenia pn. „Samorządowe Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej”;

 + 

 Głosujących ZA: 19  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2  

 Głosujących : 21  

- 116/07 – ustalania kwoty dotacji przypadającej na jednego uczestnika zajęć w Centrum Integracji Społecznej prowadzonego przez Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego – Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości w Szczecinie;

 + 

 Głosujących ZA: 18  

 Głosujących PRZECIW: 1  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 21  

- 83/07 – nadania imienia Gimnazjum Nr 6 w Szczecinie ul. Niemierzyńska 17;

 + 

 Głosujących ZA: 23  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 23  

- 115/07 - Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Załom Fabryka" w Szczecinie;

 + 

 Głosujących ZA: 25  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 25  

- 118/07 - ustalenia wysokości stawki podstawowej za najem komunalnych lokali użytkowych;

 + 

 Głosujących ZA: 20  

 Głosujących PRZECIW: 2  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2  

 Głosujących : 24  

- 130/07 - nadania imienia Zespołowi Szkół Ogólnokształcących Nr 8 w Szczecinie, ul. Rydla 49;

 + 

 Głosujących ZA: 24  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 24  

- 129/07 - zasad i trybu przeprowadzania wyborów do rad osiedli w Gminie Miasto Szczecin (Ordynacja wyborcza).

 + 

 Głosujących ZA: 23  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 23  

6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

7. Wolne wnioski i sprawy wniesione.

8. Zamknięcie obrad.