Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Inicjatywa lokalna - kryteria oceny

Przy ocenianiu wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej brane są pod uwagę kryteria określone w uchwale Rady Miasta Szczecin w sprawie określania trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Wartość całego zadania rozumiana jest jako suma wartości wszystkich świadczeń (rzeczowych, finansowych i pracy społecznej) wszystkich partnerów w ramach zadania.

KRYTERIA OCENY:

Świadczenie pracy społecznej wnioskodawcy - można uzyskać od 1 do 10 punktów:

 • 1 punkt - do 10% całkowitych kosztów realizacji zadania
 • 4 punkty - od 11% do 20%  całkowitych kosztów realizacji zadania
 • 6 punktów -  od 21% do 30% całkowitych kosztów realizacji zadania
 • 8 punktów - od 31% do 40% całkowitych kosztów realizacji zadania
 • 10 punktów - powyżej 41% całkowitych kosztów realizacji zadania

Wartość pracy społecznej należy określić w odniesieniu do ceny rynkowej za pracę o porównywalnym charakterze. Wartość pracy społecznej można obliczyć mnożąc liczbę "osobogodzin" danej pracy przez wartość rynkową godziny tej pracy. Liczba "osobogodzin" to suma wszystkich godzin przepracowanych przez wszystkie zaangażowane osoby przy danej pracy.

Świadczenie rzeczowe wnioskodawcy - można uzyskać od 0 do 2 punktów:

 • 0 punktów - mniej niż 10%  całkowitych kosztów realizacji zadania
 • 2 punkty - gdy stanowi ono minimum 10% całkowitych kosztów realizacji zadania

Świadczenie pieniężne wnioskodawcy - można uzyskać od 0 do 2 punktów:

 • 0 punktów - mniej niż 10% całkowitych kosztów realizacji zadania
 • 2 punkty - gdy stanowi ono minimum 10% całkowitych kosztów realizacji zadania

Zaangażowanie środków finansowych Miasta - można uzyskać od 1 do 6 punktów:

 • 1 punkt - powyżej 90% całkowitych kosztów realizacji zadania
 • 2 punkty - powyżej 80% całkowitych kosztów realizacji zadania
 • 3 punkty - od 61% do 80% całkowitych kosztów realizacji zadania
 • 4 punkty - od 41% do 60% całkowitych kosztów realizacji zadania
 • 5 punktów - od 21% do 40% całkowitych kosztów realizacji zadania
 • 6 punktów - od 0% do 20% całkowitych kosztów realizacji zadania 

Szacunkowa liczba odbiorców - można uzyskać od 0 do 5 punktów: 

 • 0 punktów - poniżej 100 osób
 • 1 punkt - do 100 osób
 • 2 punkty - od 101 do 500 osób
 • 3 punkty - od 501 do 1000 osób
 • 4 punkty - od 1001 do 1500 osób
 • 5 punkty - powyżej 1501 osób  

Stan przygotowania zadania - można uzyskać od 0 do 5 punktów: 

 • 0 punktów - zadanie nieprzygotowane nawet w formie wstępnej koncepcji
 • 1 punkt - zadanie przygotowane jako wstępna koncepcja
 • 2 punkty - gotowa, pełna koncepcja
 • 3 punkty - gotowa, pełna koncepcja, przedyskutowana/zaaprobowana przez społeczność, dla której będzie realizowana
 • 4 punkty - gotowa, pełna koncepcja, przedyskutowana/zaaprobowana przez społeczność, dla której będzie realizowana, uzyskane wstępnie zgody na zadanie
 • 5 punktów - gotowa, pełna koncepcja, przedyskutowana/zaaprobowana przez społeczność, dla której będzie realizowana, uzyskane wszelkie niezbędne zgody na zadanie 

Trwałość efektów realizacji projektu - można uzyskać od 0 do 5 punktów: 

 • 0 punktów - brak informacji na temat trwałości efektów realizacji projektu 
 • 1 punkt - zadanie przygotowane jako wstępna koncepcja
 • 2 punkty - gotowa, pełna koncepcja
 • 3 punkty - gotowa, pełna koncepcja, przedyskutowana/zaaprobowana przez społeczność, dla której będzie realizowana
 • 4 punkty - gotowa, pełna koncepcja, przedyskutowana/zaaprobowana przez społeczność, dla której będzie realizowana, uzyskane wstępnie zgody oraz wstępne zabezpieczenie finansowania na kontynuowanie  zadania
 • 5 punktów - gotowa, pełna koncepcja, przedyskutowana/zaaprobowana przez społeczność, dla której będzie realizowana, uzyskane wszelkie niezbędne zgody na zadanie oraz zabezpieczenie finansowania na kontynuowanie zadania

Ponadto przy ocenie przeprowadza się analizę możliwości zaangażowania rzeczowego lub pieniężnego, wskazanych we wniosku, z uwzględnieniem ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa i procedur.

Prezydent Miasta Szczecin podejmuje decyzję dotyczącą realizacji inicjatywy lokalnej, przy uwzględnieniu:

 • liczby uzyskanych punktów – minimum 23 punkty,
 • celowości inicjatywy lokalnej z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej
 • środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Miasta na dany rok budżetowy.
udostępnił: Biuro Dialogu Obywatelskiego, wytworzono: 2018/07/16, odpowiedzialny/a: Anna Stępień, wprowadził/a: Anna Stępień, dnia: 2018/07/16 14:23:20
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Stępień 2018/07/16 14:23:20 modyfikacja wartości
Anna Stępień 2018/07/13 14:41:11 modyfikacja wartości
Anna Stępień 2018/07/13 13:48:47 modyfikacja wartości
Anna Stępień 2018/07/13 13:23:52 modyfikacja wartości
Anna Stępień 2018/07/11 08:29:41 modyfikacja wartości
Anna Stępień 2018/07/05 10:01:03 modyfikacja wartości
Anna Stępień 2018/07/04 13:55:59 nowa pozycja