Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Szczecińska Rada Działalności Pożytku Publicznego

Organizacje wybrały swoich przedstawicieli do SRDPP

Za nami XIX Walne Sprawozdawczo- Wyborcze Spotkanie Organizacji Pozarządowych, które 2 czerwca 2022 r. w Sali Sesyjnej Rady Miasta Szczecin oraz online przed ekranami komputerów, zgromadziło kilkudziesięciu przedstawicieli szczecińskiego trzeciego sektora. Z ramienia trzeciego sektora w głosowaniu hybrydowym (tradycyjne karty oraz dostępy online) do Rady na kadencję 2022-2025 zostali wybrani (kolejność według liczby otrzymanych głosów): Wiktor Głowacki (Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych „ZAFOS”), Jacek Kleczaj (Szczecińskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe), Małgorzata Śmigielska-Matulaniec (Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „SPORT”), Stanisław Kołpaczyński (Szczeciński Klub Motorowodny i Narciarstwa Wodnego ŚLIZG), Marzena Malanowska (Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie), Paulina Stok-Stocka (Stowarzyszenie „Oswajanie Miasta”), Paulina Romanowicz (Stowarzyszenie Przyjaciół Stołczyna Forum), Katarzyna Michno (Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie) oraz Jacek Wójcikiewicz (IGA’cki Band czyli Szczecińska Akademia Szantowa).

Więcej informacji na temat XIX Walnego Spotkania Organizacji Pozarządowych znajduje się w aktualnościach Biura Dialogu Obywatelskiego.

Szczecińska Rada Działalności Pożytku Publicznego jest dla Rady Miasta Szczecin oraz Prezydenta Miasta Szczecin organem inicjatywnym oraz doradczo-opiniującym w zakresie dotyczącym pożytku publicznego i realizuje zadania określone w treści art. 41i ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Do zadań Rady należy w szczególności:

 1. występowanie do Rady Miasta Szczecin i Prezydenta Miasta Szczecin z propozycjami rozwiązań prawnych i działań w sferze pożytku publicznego;
 2. opiniowanie projektów strategii rozwoju Miasta;
 3. opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego, dotyczących działalności pożytku publicznego, funkcjonowania organizacji pozarządowych i wolontariatu;
 4. opiniowanie Programów Współpracy Miasta Szczecin z Organizacjami;
 5. opiniowanie sprawozdań z realizacji Rocznego Programu Współpracy;
 6. wyrażanie opinii w sprawach dotyczących realizacji Rocznego Programu Współpracy;
 7. wyrażanie opinii w sprawach zadań publicznych, zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o której mowa w §2;
 8. wyrażanie opinii w sprawach dot. standardów realizacji zadań publicznych;
 9. współpraca z Radą Działalności Pożytku Publicznego działająca przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, wojewódzkimi, powiatowymi i gminnymi radami działalności pożytku publicznego;
 10. wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o której mowa w §2;
 11. współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o której mowa w §2;
 12. doradztwo i wyrażanie opinii w przypadku sporów między Miastem a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o której mowa w §2;
udostępnił: Biuro Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2016/01/27, odpowiedzialny/a: Alicja Dąbrowska, wprowadził/a: Ilona Krupecka, dnia: 2024/05/10 12:34:49
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ilona Krupecka 2024/05/10 12:34:49 modyfikacja wartości
Natalia Bakiera 2023/04/20 13:48:31 modyfikacja wartości
Natalia Bakiera 2023/04/20 13:46:03 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2022/07/25 09:55:22 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2022/07/25 09:50:05 modyfikacja wartości
Piotr Spunda 2022/06/15 12:04:17 modyfikacja wartości
Piotr Spunda 2022/05/17 13:07:19 modyfikacja wartości
Piotr Spunda 2022/05/13 10:18:37 modyfikacja wartości
Ilona Krupecka 2020/08/21 10:33:11 modyfikacja wartości
Jakub Baranowski 2019/04/15 15:21:36 modyfikacja wartości
Jakub Baranowski 2019/04/15 15:13:09 modyfikacja wartości
Jakub Baranowski 2019/04/15 15:11:48 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2019/04/15 09:56:24 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2016/02/04 13:08:24 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2016/01/27 12:03:27 nowa pozycja