Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Narady prezydenckie w 2014 roku

Narada nr 36 z dnia 28 sierpnia 2014

NARADA nr  36_2014

PREZYDENTA MIASTA Z ZASTĘPCAMI,

SEKRETARZEM MIASTA ORAZ SKARBNIKIEM MIASTA

w dniu 28 sierpnia 2014 r.

 

Przyjęcie stanowisk Prezydenta Miasta:

 

1.Stanowisko Prezydenta Miasta w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze 2014r.

wnosi: p. Krzysztof Soska – Zastępca Prezydenta Miasta

prezentuje: p. Małgorzata Olejnik – Dyrektor WSS 

decyzje: Prezydent Miasta zaakceptował przedstawioną we wniosku informację o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2014r.

 

2.Stanowisko Prezydenta Miasta w sprawie nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie, przy ulicach Panieńskiej, Kłodnej, Rybaki, Warzywnej, Środowa, Mała Odrzańska.

wnosi: p. Mariusz Kądziołka – Zastępca Prezydenta Miasta

prezentuje: p. Krzysztof Gajewski – Dyrektor WGN

decyzje: Prezydent Miasta zaakceptował Wariant I przedstawiony we wniosku, z zaznaczeniem, iż przedłużenie nastąpi do 2020, z możliwością przedłużenia o dwa lata kolejne na wniosek właścicieli nieruchomości, w przypadku konieczności spełnienia wymogów Konserwatora Zabytków.

 

3.Stanowisko Prezydenta Miasta w sprawie komunalnego lokalu użytkowego położonego przy ul Pocztowej 31-33.

wnosi: p. Mariusz Kądziołka – Zastępca Prezydenta Miasta

prezentuje: p. Krzysztof Gajewski – Dyrektor WGN

decyzje: Prezydent Miast zaakceptował Wariant I przedstawiony we wniosku

 

Sprawy różne

 

1.Omówienie projektu Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie powołania Zespołu ds. nazewnictwa ulic i placów – pismo Przewodniczącego Rady Miasta p. Jana Stopyry

wnosi: p. Mariusz Kądziołka – Zastępca Prezydenta Miasta

prezentuje: p. Andrzej Grabiec – Dyrektor WGKiOŚ

decyzje: Prezydent Miasta zaakceptował przedstawioną przez Przewodniczącego Rady Miasta propozycję. Do przygotowania jest nowy projekt Zarządzenia Prezydenta Miasta, ze względu na nieaktualne zapisy w Zarządzeniu już istniejącym – Zarządzenie NR 413/08.

 

2.Stanowisko Prezydenta Miasta w sprawie rozszerzenia działalności oświatowej „Szkoły Tak” Sp. z o. o. prowadzonej na przedmiocie dzierżawy przy ul. Duńskiej 43 w Szczecinie o funkcję opieki na dziećmi w wieku do 3 lat, w formie żłobka.

wnosi: p. Mariusz Kądziołka – Zastępca Prezydenta Miasta

prezentuje: p. Krzysztof Gajewski – Dyrektor WGN

decyzje: Stanowisko zostały przyjęte

 

3.Informacja w sprawie inwentaryzacji  własnościowej lamp ulicznych zlokalizowanych na terenach miejskich.

wnosi/prezentuje: p. Mariusz Kądziołka – Zastępca Prezydenta Miasta / WGKiOŚ /

decyzja: przekazano do dalszych analiz

 

4.Wystąpienie GMS z pozwem przeciwko Wojewodzie Zachodniopomorskiemu, w zakresie środków dla niepełnosprawnych, w związku z koniecznością zwiększenia budżetu zadania zleconego w 100% z Budżetu Państwa.

wnosi: p. Krzysztof Soska, Zastępca Prezydenta Miasta  

prezentuje: p. Małgorzata Olejnik, Dyrektor WSS

decyzje: Przekazano do dalszych analiz


udostępnił: bpm, wytworzono: 2016/08/30, odpowiedzialny/a: Kinga Owczarek, wprowadził/a: Kinga Owczarek, dnia: 2016/08/30 11:12:02
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kinga Owczarek 2016/08/30 11:12:02 modyfikacja wartości
Kinga Owczarek 2016/08/30 11:08:44 modyfikacja wartości
Kinga Owczarek 2016/08/30 10:20:27 nowa pozycja