Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Narady prezydenckie w 2014 roku

Narada nr 31 z dnia 22 lipca 2014

NARADA nr  31_2014

PREZYDENTA MIASTA Z ZASTĘPCAMI,

SEKRETARZEM MIASTA ORAZ SKARBNIKIEM MIASTA

w dniu 22 lipca 2014 r.

 

Stanowiska Prezydenta Miasta, w sprawie:

 

1.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie wyrażenia zgody na rozszerzenie zakresu działań dla zadania pn: „Osiedle Warszewo” w latach 2014-2015.

wnosi: p. Bogdan Jaroszewicz, Zastępca Prezydenta Miasta

prezentuje: p. Elżbieta Ostatek, Dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich

decyzje: przekazano do dalszych analiz

 

2.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie wystąpienia do Prokuratora Okręgowego w Warszawie (do wiadomości Prokuratora Generalnego) z wnioskiem o wytoczenie powództwa cywilnego przeciwko Orange Polska S.A. (dawniej Telekomunikacja Polska S.A.) z siedzibą w Warszawie ul. Twarda 18 o ustalenie przez sąd nieistnienia czynności prawnej tj. umowy sprzedaży i leasingu zwrotnego zawartej w dniu 31 stycznia 2009 r. pomiędzy Telekomunikacją Polską S.A. a TP Invest Sp. z o.o.

decyzje: Prezydent Miasta zaakceptował wniosek

 

Informacje, w sprawach:

 

1.Informacja w sprawie projektu budżetu 2015- Pomoc Społeczna

wnosi: p. Krzysztof Soska, Zastępca PM; p. Stanisław Lipiński, Skarbnik Miasta

prezentuje: p. Małgorzata Olejnik, Dyrektor WSS; p. Iwona Bobrek, Dyrektor WZFM

decyzje: Informację przyjęto

 

2.Przedstawienie informacji na temat inwestycji strategicznych oraz informacji z wizytacji inwestycji GMS

wnosi: p. Piotr Krzystek, Prezydent Miasta

prezentuje: p. Bogdan Jaroszewicz, Zastępca Prezydenta Miasta

decyzje: Informację przyjęto

 

3.Informacja dot. stanu wdrożenia systemu Alert Miejski

wnosi: p. Piotr Krzystek, Prezydent Miasta

prezentuje: p. Paweł Adamczyk, dyrektor WUCiP

decyzje: Informację przyjęto

 

4.Informacja z obecnego stanu przygotowań PFU –   projektu budowlanego na kortach

wnosi: p. Piotr Krzystek, Prezydent Miasta

prezentuje: p. Piotr Dykiert Dyrektor Wydziału Sportu, p. Leszek Siwecki Doradca PM

decyzje: przekazano do dalszej analizy

 

5.Przedstawienie sprawozdania z monitoringu zadań oraz decyzji Pana Prezydenta po II kwartale 2014 roku

wnosi: p. Piotr Krzystek, Prezydent Miasta

prezentuje: p. Piotr Wachowicz, Dyrektor Biura Prezydenta Miasta

decyzje: Informację przyjęto

 

6.Informacja dotycząca decyzji w sprawie Sesji Rady Miasta z dnia 21 07 2014

wnosi: p. Piotr Wachowicz, Dyrektor Biura Prezydenta Miasta

prezentuje: p. Piotr Mync Zastępcą Prezydenta Miasta

decyzje: Informację przyjęto                                                                                                              


udostępnił: bpm, wytworzono: 2016/08/30, odpowiedzialny/a: Kinga Owczarek, wprowadził/a: Kinga Owczarek, dnia: 2016/08/30 11:00:32
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kinga Owczarek 2016/08/30 11:00:32 modyfikacja wartości
Kinga Owczarek 2016/08/30 10:12:47 nowa pozycja