Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Narady prezydenckie w 2014 roku

Narada nr 5 z dnia 06 lutego 2014

NARADA nr 05_2014

PREZYDENTA MIASTA Z ZASTĘPCAMI,

SEKRETARZEM MIASTA ORAZ SKARBNIKIEM MIASTA

w dniu 06 lutego 2014 r.

 

Stanowiska Prezydenta Miasta w sprawach:

 

1.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie wydzierżawienia gruntu na terenie ogrodu Różanka pod obiekt restauracyjno- kawiarniany

wnosi: p. Mariusz Kądziołka, Zastępca Prezydenta Miasta 

prezentuje: p. Andrzej Grabiec, Dyrektor WGKiOś

decyzja: Prezydent Miasta zaakceptował Wariant II przedstawionego we wniosku stanowiska, tj. ponowienie próby kolejnego przetargu ma dzierżawę gruntu.  

 

2.Projekt uchwały, w sprawie wysokości opłaty związanej z pobytem w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień

wnosi: p. Krzysztof Soska, Zastępca Prezydenta Miasta

prezentuje: p. Małgorzata Olejnik, Dyrektor WSS

decyzja: wprowadzono  do porządku obrad sesji 10 lutego 2014r.

 

3.Zatwierdzenie wniosków o zakończenie inicjatywy uchwałodawczej dla projektów uchwał:

a.nr 354/13  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty, naliczanej od ceny sprzedaży nieruchomości, położonych w Szczecinie, przy ul. 5 Lipca,

decyzja: Prezydent Miasta zatwierdził wniosek pozytywnie.

b.nr 8/14 zbycia gminnej zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Kolumba 71, 72 na działkach nr 11/9, 11/10 z obrębu 1047,

decyzja: Prezydent Miasta zatwierdził wniosek pozytywnie.

c.nr 29/14 w sprawie przyznania najemcy pierwszeństwa w nabyciu lokalu użytkowego przy Alei Wyzwolenia 7/U7,

decyzja: Prezydent Miasta zatwierdził wniosek pozytywnie.

d.nr 31/14 w sprawie przyznania najemcy pierwszeństwa w nabyciu lokalu użytkowego przy Alei Wyzwolenia 7/U6.

wnosi:  p. Mariusz Kądziołka, Zastępca Prezydenta Miasta

prezentuje: p. Grzegorz Jankowski, Zastępca Dyrektora WGN

decyzja: Prezydent Miasta zatwierdził wniosek pozytywnie.

 

Sprawy różne:

 

1.Informacja, w sprawie monitoringu spłat zadłużenia „Turzyn” Sp. z o.o.

wnosi:  p. Stanisław Lipiński, Skarbnik Miasta

prezentuje: p. Stanisław Lipiński, Skarbnik Miasta

decyzja: informacja została przyjęta

 

2.Informacja, w sprawie stanowiska Rady Rodziców SP 7 dot. rejonizacji

wnosi:  p. Piotr Krzystek, Prezydent Miasta

prezentuje: p. Krzysztof Soska, Zastępca Prezydenta Miasta

decyzja: informacja została przyjęta

 

3.Informacja, w sprawie stanu przygotowania dokumentacji przetargowej na dokończenie inwestycji Arkona – zgodnie z harmonogramem 07 02 2014

wnosi:  p. Piotr Krzystek, Prezydent Miasta

wnosi:  p. Mariusz Kądziołka, Zastępca Prezydenta Miasta/ WGKiOś/ZUK

decyzja: informacja została przyjęta

 

4.Informacja, w sprawie uzgodnień z PUM, w zakresie współpracy przy realizacji projektu Szczecińskie Centrum Seniora oraz parkingowca, przy ul. Rybackiej 

wnosi/prezentuje : p. Piotr Krzystek Prezydent Miasta

decyzja: Informacja została przyjęta

 

5.Informacja, w sprawie uzgodnień, dot. wyboru rozstrzygnięcia konkursu na zagospodarowanie bulwarów – pawilony

wnosi:  p. Piotr Wachowicz, Dyrektor BPM

wnosi:  p. Mariusz Kądziołka, Zastępca Prezydenta Miasta/ WGKiOś/BS

decyzja: Informacja została przyjęta

 

6.Informacja, w sprawie terminu oraz programu otwarcia Hali Widowiskowo-Sportowej

wnosi:  p. Piotr Wachowicz, Dyrektor BPM

prezentuje: p. Krzysztof Soska, Zastępca Prezydenta Miasta + p. Bogdan Jaroszewicz, Zastępca PM / p. Leszek Siwecki, Doradca PM

decyzja: Informacja została przyjęta

 

7.Informacja, w sprawie zadań w realizacji,  w ramach monitoringu: raport za styczeń 2014

wnosi:  p. Piotr Wachowicz, Dyrektor BPM

prezentuje: p. Piotr Wachowicz, Dyrektor BPM

decyzja: Informacja została przyjęta

 

8.Opinie dot. projekty uchwał przygotowane z inicjatywy Komisji ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej

a.Nr 42/14 zmieniająca uchwałę, w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania

decyzja: skierowano do ponownej analizy, w zakresie innych rozwiązań

b.Nr 43/14, w sprawie kierunków działania Prezydenta Miasta, jako Zgromadzenia Wspólników Spółki z o.o. Nieruchomości i Opłaty Lokalne

decyzja: uchwała wykracza poza kompetencje RM.


udostępnił: bpm, wytworzono: 2016/08/30, odpowiedzialny/a: Kinga Owczarek, wprowadził/a: Kinga Owczarek, dnia: 2016/08/30 10:32:42
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kinga Owczarek 2016/08/30 10:32:42 modyfikacja wartości
Kinga Owczarek 2016/08/30 09:26:00 nowa pozycja