Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Narady prezydenckie w 2014 roku

Narada nr 9 z dnia 03 marca 2014

NARADA nr  09_2014

PREZYDENTA MIASTA Z ZASTĘPCAMI,

SEKRETARZEM MIASTA ORAZ SKARBNIKIEM MIASTA

w dniu 03  marca 2014 r.

 

1.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie nowej lokalizacji schroniska dla zwierząt, przy ul. Arkońskiej oraz zmiany lokalizacji obecnego wybiegu dla psów, na teren położony przy ul. Harcerzy

wnosi: p. Piotr Mync, Zastępca Prezydenta Miasta 

prezentuje: p. Piotr Mync, Zastępca Prezydenta Miasta 

decyzje: Prezydent Miasta zaakceptował przedstawione we wniosku stanowisko.

 

2.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie tablicy aktora Heinricha George znajdującej się na szklaku „Niezwykli szczecinianie i ich kamienice”

wnosi: p. Piotr Wachowicz, Dyrektor BPM

prezentuje: p. Piotr Landowski, Dyrektor BKSiM

decyzje: Rozpatrzono negatywnie – zgodnie z Wariantem II przedstawionego wniosku.

 

3.Informacja w sprawie raportu z realizacji inwestycji prowadzonych przez Gminę Miasta Szczecin, w 2013 roku

wnosi: p. Bogdan Jaroszewicz, Zastępca Prezydenta Miasta 

prezentuje: p. Elżbieta Ostatek, Dyrektor WIM

decyzje: Przyjęto informację

 

4.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie przyjęcia przed SKO nowej wysokości opłaty rocznej, za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie, przy ul. Koksowej 1,3, stanowiącej działki nr 9/14 i 9/15 z obrębu ewidencyjnego Śródmieście 52, oraz zaliczenia nakładów poniesionych przez użytkownika wieczystego ww. nieruchomości, na budowę poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej, na poczet różnicy między opłatą dotychczasową  a zaktualizowaną

wnosi: p. Mariusz Kądziołka, Zastępca Prezydenta Miasta 

prezentuje: p. Krzysztof Gajewski, Dyrektor WGN

decyzje: Prezydent Miasta zaakceptował Wariant I przedstawionego we  wniosku stanowiska.

 

5.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie likwidacji pojazdów nabytych przez GMS w drodze orzeczenia ich przepadku, których wartość oszacowania jest niższa, niż 4870 zł. brutto (tj. łączna kwota możliwa do uzyskania w wyniku przekazania pojazdu, do stacji demontażu i dotacji NFOŚi GW.

wnosi: p. Mariusz Kądziołka, Zastępca Prezydenta Miasta 

prezentuje: p. Andrzej Grabiec, Dyrektor WGKiOś

decyzje: Prezydent Miasta zaakceptował przedstawione we wniosku stanowisko.

 

Sprawy różne

 

1.Informacja dot. dofinansowania budowy hali widowiskowo – sportowej, ze środków Funduszów Rozwoju Kultury Fizycznej

wnosi: p. Krzysztof Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. Piotr Dykiert, Dyrektor WS

decyzje: Informację przyjęto

 

2.Informacja, w sprawie planowanej organizacji Dni Skandynawskich w Szczecinie

wnosi: p. Piotr Wachowicz, Dyrektor BPM

prezentuje: p. Patrycjusz Ceran, Kierownik Referatu ds. Współpracy Międzynarodowej BPM

decyzje: Informację przyjęto

               

3.Omówienie pisma Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku, dot. projektu „S.O.S na przeżycie”.

wnosi: p. Piotr Krzystek, Prezydent Miasta

prezentuje: p. Krzysztof Soska, Zastępca PM/ p. Małgorzata Olejnik, Dyrektor WSS

decyzje: Przekazano do dalszej analizy


udostępnił: bpm, wytworzono: 2016/08/30, odpowiedzialny/a: Kinga Owczarek, wprowadził/a: Kinga Owczarek, dnia: 2016/08/30 10:41:00
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kinga Owczarek 2016/08/30 10:41:00 modyfikacja wartości
Kinga Owczarek 2016/08/30 10:39:39 modyfikacja wartości
Kinga Owczarek 2016/08/30 09:34:32 nowa pozycja