Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Narady prezydenckie w 2014 roku

Narada nr 24 z dnia 11 czerwca 2014

NARADA nr  24_2014

PREZYDENTA MIASTA Z ZASTĘPCAMI,

SEKRETARZEM MIASTA ORAZ SKARBNIKIEM MIASTA

w dniu 11 czerwca 2014 r.

 

Przyjęcie stanowisk Prezydenta Miasta, w sprawach projektów uchwał do porządku obrad sesji RM, w dniu 23 06 2014 r.

 

1.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie opinii dot. korekty granic Natura 2000 na terenie Miasta Szczecin

wnosi: p. Mariusz Kądziołka, Zastępca Prezydenta Miasta  

prezentuje: p. Andrzej Grabiec, Dyrektor WGKiOś

decyzja: Prezydent Miasta zaakceptował Wariant I przedstawionego   stanowiska – wniosek skierowano pod obrady sesji RM, 23 06 2014 r.

 

Stanowiska Prezydenta Miasta, w sprawie:

 

1.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie nieruchomości położnej, przy ul. Mariackiej 4, 4a, dla której Sąd Rejonowy Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi KW nr SZ1S/00131786/2

wnosi: p. Mariusz Kądziołka, Zastępca Prezydenta Miasta  

prezentuje: p. Krzysztof Gajewski, Dyrektor WGN

decyzja: Prezydent Miasta zaakceptował Wariant I przedstawionego stanowiska.

 

2.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 118/2, z Obr. 4045, położonej w Szczecinie, przy ul. Młodzieży Polskiej 26 b

wnosi: p. Mariusz Kądziołka, Zastępca Prezydenta Miasta  

prezentuje: p. Małgorzata Waszak, Zastępca Dyrektora WGN

decyzja: Przekazano do dalszych analiz

 

3.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia na okres trzydziestu lat, zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 91 z obrębu 4079- Dąbie, położonej przy ul. Lucjana Rydla 5, dla Spółki Cywilnej Marzena Kiedel- Małgorzata Kurpiowska, z przeznaczeniem na działalność związaną z prowadzeniem usług oświaty (Zespół Szkół Prywatnych „Słoneczne”, Szkoła Podstawowa    i Gimnazjum)

wnosi: p. Mariusz Kądziołka, Zastępca Prezydenta Miasta  

prezentuje: p. Krzysztof Gajewski, Dyrektor WGN

decyzja: Prezydent Miasta zaakceptował Wariant I przedstawionego   stanowiska.

 

4.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia na okres trzydziestu lat, nieruchomości gruntowej zabudowanej, przy ul. Niedziałkowskiego 25, w Szczecinie, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności związanej z prowadzeniem szkoły medycznej oraz wszelkiej działalności, umożliwiającej słuchaczom szkoły medycznej praktyczna naukę zawodu.

wnosi: p. Mariusz Kądziołka, Zastępca Prezydenta Miasta  

prezentuje: p. Krzysztof Gajewski, Dyrektor WGN

decyzja: Prezydent Miasta zaakceptował Wariant I przedstawionego stanowiska.

 

5.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie wydzielenia zadań w sferze utrzymania czystości, porządku i gospodarowania odpadami komunalnymi

wnosi: p. Ryszard Słoka, Sekretarz Miasta  

prezentuje: p. Ryszard Słoka, Sekretarz Miasta

decyzja: Prezydent Miasta zaakceptował rozwiązanie kierunkowe, zgodnie z wnioskiem

 

6.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie wdrożenia w Urzędzie Miasta Szczecin elementu systemu obsługi interesantów Contact Center

wnosi: p. Ryszard Słoka, Sekretarz Miasta  

prezentuje: p. Ryszard Słoka, Sekretarz Miasta

decyzja: Prezydent Miasta zaakceptował proponowane we Wniosku   stanowisko.

 

Różne

 

1.Obwodnica Śródmiejska – koncepcja / projekt / plan realizacji

wnosi/prezentuje: p. Bogdan Jaroszewicz, Zastępca Prezydenta Miasta/ WIM

decyzja: Przekazano do dalszych analiz

 

2.Autostrada Poznańska – stan przygotowań

wnosi/prezentuje: p. Bogdan Jaroszewicz, Zastępca Prezydenta Miasta/ WIM

decyzja: Przekazano do dalszych analiz

 

3.Wykaz projektów w toku lub zrealizowanych do aplikowania o dofinansowanie / refundację

wnosi/prezentuje: p. Stanisław Lipiński, Skarbnik Miasta/ WZFM

decyzja: Informację przyjęto

 

4.Koncepcja przebudowy kortów przy al. Wojska Polskiego

wnosi: p. Piotr Mync, Zastępca Prezydenta Miasta  

prezentuje: p. Wiesława Rabińska, Dyrektor WUiAB

uzgodnienia: Przekazano do dalszych analiz


udostępnił: bpm, wytworzono: 2016/08/30, odpowiedzialny/a: Kinga Owczarek, wprowadził/a: Kinga Owczarek, dnia: 2016/08/30 10:58:10
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kinga Owczarek 2016/08/30 10:58:10 modyfikacja wartości
Kinga Owczarek 2016/08/30 10:01:49 nowa pozycja