Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Narady prezydenckie w 2014 roku

Narada nr 34 z dnia 13 sierpnia 2014

NARADA nr  34_2014

PREZYDENTA MIASTA Z ZASTĘPCAMI,

SEKRETARZEM MIASTA ORAZ SKARBNIKIEM MIASTA

w dniu 13 sierpnia 2014 r.

 

Sprawy różne

 

1.Informacja w sprawie sporu dot. realizacji inwestycji Aleja Kwiatowa:

Wnosi/prezentuje p. Bogdan Jaroszewicz – Zastępca Prezydenta Miasta

 

2.Zasady funkcjonowania parkingu Filharmonii Szczecińskiej,

Wnosi/prezentuje: p. Krzysztof Soska – Zastępca Prezydenta

 

3.Informacja w sprawie Strzelnicy Szczecińskiego Towarzystwa Strzeleckiego – w kontekście protestu mieszkańców

Wnosi/prezentuje: p. Mariusz Kądziołka – Zastępca Prezydenta Miasta

 

4.Informacja/ Rekomendacja, dot. Inwestycji „Doprowadzenia niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa, przeznaczonych pod funkcje przemysłowo – składowe”

Wnosi/prezentuje: p. Bogdan Jaroszewicz – Zastępca Prezydenta Miasta

 

5.Informacja w sprawie rozszerzenia zakresu działań dla zadania pn: „Osiedle Warszewo”, w latach 2014-2015.

wnosi: p. Bogdan Jaroszewicz, Zastępca Prezydenta Miasta

prezentuje: p. Elżbieta Ostatek, Dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich

 

Przyjęcie stanowisk Prezydenta Miasta, w sprawach projektów uchwał do porządku obrad sesji RM w dniu 8 września 2014 r.

 

1.Projekt uchwały, w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży, należącego do Gminy Miasto Szczecin ½ udziału w nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Reduty Ordona 9, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 2 

wnosi:  Zastępca Prezydenta Miasta Pan Mariusz Kądziołka

prezentuje: Dyrektor WGN Pan  Krzysztof Gajewski

decyzja: Prezydent Miasta wyraził zgodę na wprowadzenie Uchwały do porządku obrad Sesji Rady Miasta

 

2.Projekt uchwały, w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, garażu przy ul. Zamiejskiej 10

wnosi:  Zastępca Prezydenta Miasta Pan Mariusz Kądziołka

prezentuje: Dyrektor WGN Pan  Krzysztof Gajewski

decyzja: Prezydent Miasta wyraził zgodę na wprowadzenie Uchwały do porządku obrad Sesji Rady Miasta

 

3.Projekt uchwały, w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego ograniczonego, nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej przy ul. Somosierry, stanowiącej działki nr: 58/1 i 59/1 z obrębu 2075, o łącznej powierzchni 0,0927 ha 

wnosi:  Zastępca Prezydenta Miasta Pan Mariusz Kądziołka

prezentuje: Dyrektor WGN Pan  Krzysztof Gajewski

decyzja: Prezydent Miasta wyraził zgodę na wprowadzenie Uchwały do porządku obrad Sesji Rady Miasta

 

4.Projekt uchwały, w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Szczecinie, przy ulicy Kalenickiej, działki nr 48/4 i 48/26, z obrębu 4084 

wnosi:  Zastępca Prezydenta Miasta Pan Mariusz Kądziołka

prezentuje: Dyrektor WGN Pan  Krzysztof Gajewski

decyzja: Prezydent Miasta wyraził zgodę na wprowadzenie Uchwały do porządku obrad Sesji Rady Miasta

 

5.Projekt uchwały, w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto, nieruchomości gruntowej sprzedawanej w trybie bezprzetargowym, na podstawie art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami 

wnosi:  Zastępca Prezydenta Miasta Pan Mariusz Kądziołka

prezentuje: Dyrektor WGN Pan  Krzysztof Gajewski

decyzja: Prezydent Miasta wyraził zgodę na wprowadzenie Uchwały do porządku obrad Sesji Rady Miasta

 

6.Projekt uchwały, w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 38/96 z obrębu 3011, położonej w Szczecinie, w rejonie ulicy Kolonistów

wnosi:  Zastępca Prezydenta Miasta Pan Mariusz Kądziołka

prezentuje: Dyrektor WGN Pan  Krzysztof Gajewski

decyzja: Prezydent Miasta wyraził zgodę na wprowadzenie Uchwały do porządku obrad Sesji Rady Miasta

 

7.Projekt uchwały, w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w rejonie ul. Konarowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 9/30, o pow. 0,0241 ha, obręb 3094

wnosi:  Zastępca Prezydenta Miasta Pan Mariusz Kądziołka

prezentuje: Dyrektor WGN Pan  Krzysztof Gajewski 

decyzja: Prezydent Miasta wyraził zgodę na wprowadzenie Uchwały do porządku obrad Sesji Rady Miasta

 

8.Projekt uchwały, w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Gminą Gryfino

wnosi:  Zastępca Prezydenta Miasta Pan Mariusz Kądziołka

prezentuje: Dyrektor WGKiOŚ Pan Andrzej Grabiec

decyzja: Prezydent Miasta wyraził zgodę na wprowadzenie Uchwały do porządku obrad Sesji Rady Miasta

 

10.Projekt uchwały, w sprawie zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej

wnosi:  Zastępca Prezydenta Miasta Pan Mariusz Kądziołka

prezentuje: Dyrektor WGKiOŚ Pan Andrzej Grabiec

uwaga: brak kontrasygnaty Skarbnika – ubytek 130 tys., w trakcie dyskusji skarbnik zaakceptował  wniosek WGKiOŚ

decyzja: Prezydent Miasta wyraził zgodę na wprowadzenie Uchwały do porządku obrad Sesji Rady Miasta

 

11.Projekt uchwały, w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Płonia – Przyszłości”, w Szczecinie

wnosi:  Zastępca Prezydenta Miasta Pan Piotr Mync

prezentuje: Dyrektor BPPM Pani  Anna Nawacka-Górzeńska

decyzja: Prezydent Miasta wyraził zgodę na wprowadzenie Uchwały do porządku obrad Sesji Rady Miasta

 

12.Projekt uchwały, w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Międzyodrze Wyspa Grodzka – Łasztownia 2” w Szczecinie, pod nazwą „Międzyodrze Wyspa Grodzka – Łasztownia 3”

wnosi:  Zastępca Prezydenta Miasta Pan Piotr Mync

prezentuje: Dyrektor BPPM Pani  Anna Nawacka-Górzeńska

decyzja: Prezydent Miasta wyraził zgodę na wprowadzenie Uchwały do porządku obrad Sesji Rady Miasta

 

13.Projekt uchwały, w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Międzyodrze – Kępa Parnicka – Wyspa Zielona” w Szczecinie, pod nazwą „Międzyodrze – Kępa Parnicka – Wyspa Zielona 2”

wnosi:  Zastępca Prezydenta Miasta Pan Piotr Mync

prezentuje: Dyrektor BPPM Pani  Anna Nawacka-Górzeńska

decyzja: Prezydent Miasta wyraził zgodę na wprowadzenie Uchwały do porządku obrad Sesji Rady Miasta

 

14.Projekt uchwały, w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  „Zawadzkiego – Klonowica 7” w Szczecinie

wnosi:  Zastępca Prezydenta Miasta Pan Piotr Mync

prezentuje: Dyrektor BPPM Pani  Anna Nawacka-Górzeńska

decyzja: Prezydent Miasta wyraził zgodę na wprowadzenie Uchwały do porządku obrad Sesji Rady Miasta

 

15.Projekt uchwały, w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbie - Wrzesińska” w Szczecinie

wnosi:  Zastępca Prezydenta Miasta Pan Piotr Mync

prezentuje: Dyrektor BPPM Pani  Anna Nawacka-Górzeńska

decyzja: Prezydent Miasta wyraził zgodę na wprowadzenie Uchwały do porządku obrad Sesji Rady Miasta

 

16.Projekt uchwały, w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bolinko – Rynkowa 3” w Szczecinie

wnosi:  Zastępca Prezydenta Miasta Pan Piotr Mync

prezentuje: Dyrektor BPPM Pani  Anna Nawacka-Górzeńska

decyzja: Prezydent Miasta wyraził zgodę na wprowadzenie Uchwały do porządku obrad Sesji Rady Miasta

 

17.Projekt uchwały, w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 7 w Szczecinie, ul. Złotowska 86

wnosi:  Zastępca Prezydenta Miasta Pan Krzysztof Soska

prezentuje: Dyrektor WOŚ Pani Beata Misiak 

decyzja: Prezydent Miasta wyraził zgodę na wprowadzenie Uchwały do porządku obrad Sesji Rady Miasta

 

18.Projekt uchwały, w sprawie przystąpienia Gmin ze Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego, do programu SZCZECIN PRZYJAZNY RODZINIE, w części dotyczącej „Szczecińskiej Karty Rodzinnej”

wnosi:  Zastępca Prezydenta Miasta Pan Krzysztof Soska

prezentuje: Dyrektor WSS Pani Małgorzata Olejnik

decyzja: Prezydent Miasta wyraził zgodę na wprowadzenie Uchwały do porządku obrad Sesji Rady Miasta

 

19.Projekt uchwały zmieniającej uchwałę, w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok" 

wnosi:  Zastępca Prezydenta Miasta Pan Krzysztof Soska

prezentuje: Dyrektor WSS Pani Małgorzata Olejnik

decyzja: Prezydent Miasta wyraził zgodę na wprowadzenie Uchwały do porządku obrad Sesji Rady Miasta

 

20.Projekt uchwały, w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP „Warszewo- Dzierżonia” w Szczecinie 

wnosi:  Zastępca Prezydenta Miasta Pan Piotr Mync

prezentuje: Dyrektor BS Pan  Michał Przepiera

decyzja: Prezydent Miasta wyraził zgodę na wprowadzenie Uchwały do porządku obrad Sesji Rady Miasta

 

21.Projekt uchwały, w sprawie pozbawienia kategorii drogi publicznej odcinka ul. Kaszubskiej, z jednoczesnym wyłączeniem jej z użytkowania (dz. Nr 3/8 z Obr. 1040)

wnosi:  Zastępca Prezydenta Miasta Pan Mariusz Kądziołka

prezentuje: Dyrektor WGKiOś Pan  Andrzej Grabiec

decyzja: Prezydent Miasta wyraził zgodę na wprowadzenie Uchwały do porządku obrad Sesji Rady Miasta

 

22.Projekt uchwały w spawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.   

wnosi:  Zastępca Prezydenta Miasta Pan Piotr Mync

prezentuje: Dyrektor BS Pan Michał Przepiera

decyzja: Prezydent Miasta wyraził zgodę na wprowadzenie Uchwały do porządku obrad Sesji Rady Miasta

 

Stanowiska Prezydenta Miasta, w sprawie:

 

1.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie zwiększenia poziomu refinansowania na realizację „Remontu pomieszczeń na I piętrze budynku ZSRG- SCP, przy ul. Kolumba 88/89, w szczecinie”, w ramach Społecznych Inicjatyw Lokalnych dla Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarczego- Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości

wnosi: p. Bogdan Jaroszewicz, Zastępca Prezydenta Miasta  

prezentuje: p. Elżbieta Ostatek, Dyrektor WIM

decyzje: Prezydent zaakceptował przedstawione we Wniosku stanowisko.

 

2.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie wyboru operatora Portu Jachtowego oraz koordynacji działań „miękkich”, po zakończeniu projektu pn. „Baza turystyki żeglarskiej – Port Jachtowy Szczecin i ZeRUM Ueckermünde- na transgranicznym szlaku wodnym”.

wnosi: p. Stanisław Lipiński, Skarbnik Miasta  

prezentuje: p. Iwona Bobrek, Dyrektor WZFM

decyzje: Przekazano do dalszych analiz

 

3.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie zwiększenia budżetu, w ramach środków własnych WSS, Powiatowego Zespołu ds. Orzekania  o Niepełnosprawności w Szczecinie, o kwotę 150 000 zł. – dofinansowanie do zadania zleconego 100% z Budżetu Państwa

wnosi: p. Krzysztof Soska, Zastępca Prezydenta Miasta  

prezentuje: p. Małgorzata Olejnik, Dyrektor WSS

decyzje: Przekazano do dalszych analiz

 

4.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie rozpoczęcia działań, dotyczących modernizacji obiektu wraz z wybudowaniem hali, przy al. Wojska Polskiego 127

 wnosi: p. Krzysztof Soska, Zastępca Prezydenta Miasta  

prezentuje: p. Krzysztof Soska, p. Piotr Mync - Zastępcy Prezydenta Miasta  

decyzje: Prezydent zaakceptował przedstawione we Wniosku stanowisko.

 

5.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie projektu stanowiska Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego do Kontraktu terytorialnego.

wnosi: p. Piotr Mync, Zastępca Prezydenta Miasta  

prezentuje: p. Michał Przepiera, Dyrektor BS

decyzje: Stanowisko zaakceptowane z uwagami dot. uzupełnienia listy inwestycji

 

Sprawy różne

 

1.Informacja, w sprawie uruchomienia nowej linii autobusowej 86.

wnosi: p. Mariusz Kądziołka, Zastępca Prezydenta Miasta  

prezentuje: p. Radosław Tumielewicz, Dyrektor ZDiTM

 

2.Informacja, w sprawie postępowania, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na „Budowa przystanku tramwajowego na Placu Zwycięstwa w Szczecinie – inwestycja w trybie zaprojektuj i wybuduj”

wnosi: p. Bogdan Jaroszewicz, Zastępca PM  

prezentuje: p. Elżbieta Ostatek, Dyrektor WIM

 

3.Informacja dot. wyroku NSA, w sprawie Willi Grüneberga

wnosi: p. Bogdan Jaroszewicz, Zastępca Prezydenta Miasta  

prezentuje: p. Elżbieta Ostatek, Dyrektor WIM

 

4.Informacja w sprawie rozmów z organizacjami związkowymi dot. regulacji płacowych

wnosi: p. Stanisław Lipiński, Skarbnik Miasta  

prezentuje: p. Stanisław Lipiński, Skarbnik Miasta / p. Piotr Mync, p. Krzysztof Soska, Zastępcy PM
 

5.Informacja w sprawie "Masztu Maciejewicza"

wnosi: p. Piotr Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. Piotr Mync, Zastępca PM

 

6.Informacja w sprawie organizacji ruchu przy hali sportowo-widowiskowej

wnosi: p. Krzysztof Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. Krzysztof Soska, Zastępca PM

 

7.Informacja w sprawie wystąpienia Przewodniczącego Komisji ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa pana Piotra Kęsika w sprawie dróg wewnętrznych na osiedlu Lisie Pole.

wnosi:p. Piotr Mync – Zastępca Prezydenta Miasta

prezentuje:Andrzej Grabiec – Dyrektor WGKiOŚ


udostępnił: bpm, wytworzono: 2016/08/30, odpowiedzialny/a: Kinga Owczarek, wprowadził/a: Kinga Owczarek, dnia: 2016/08/30 11:09:49
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kinga Owczarek 2016/08/30 11:09:49 modyfikacja wartości
Kinga Owczarek 2016/08/30 11:07:32 modyfikacja wartości
Kinga Owczarek 2016/08/30 10:18:06 nowa pozycja