Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Narady prezydenckie w 2014 roku

Narada nr 20 z dnia 16 maja 2014

NARADA nr  20_2014

PREZYDENTA MIASTA Z ZASTĘPCAMI,

SEKRETARZEM MIASTA ORAZ SKARBNIKIEM MIASTA

w dniu16 maja 2014 r.

 

Wnioski dot. projektów uchwal sesji RM 26 05 2014

 

Wnioski o zakończenie inicjatywy uchwałodawczej dla projektów uchwał:

 

1.nr 97/14 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty, naliczanej z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości, położonej w Szczecinie, przy ul. Xawerego Dunikowskiego,

wnosi: Zastępca Prezydenta Miasta - Mariusz Kądziołka

referuje: Dyrektor WGN - Krzysztof Gajewski

decyzja: akceptacja Prezydenta Miasta

 

2.nr 122/14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Niebuszewo 2" w Szczecinie.

wnosi: Zastępca Prezydenta Miasta - Piotr Mync

referuje: Zastępca Dyrektora BPPM – Krzysztof Michalski

decyzja: akceptacja Prezydenta Miasta

 

Wniosek o poszerzenie porządku obrad sesji Rady Miasta Szczecin w dniu 26 maja br.

 

1.Nowy projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Niebuszewo 2" w Szczecinie.

wnosi: Zastępca Prezydenta Miasta - Piotr Mync

referuje: Dyrektor BPPM - Anna Nawacka - Górzeńska

decyzja: zaakceptowano, skierowano na sesję RM

 

Stanowiska Prezydenta Miasta w sprawach:

 

1.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie, w rejonie ulic Partyzantów, Kaszubskiej, placu Brama Portowa oraz alei Niepodległości 60, stanowiących działki nr 2/12, 4/8, 4/9 i 4/11, z obrębu 1040, których użytkownikiem wieczystym jest Posejdon Development Spółka z o.o.

wnosi: p. Mariusz Kądziołka, Zastępca Prezydenta Miasta  

prezentuje: p. Krzysztof Gajewski, Dyrektor WGN

decyzja: Przekazano do dalszych analiz

 

2.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie wniosku Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A, z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Ludowej 13, o wyrażenie zgody, na przeniesie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Szczecinie, przy ul. Przestrzennej, w skład której wchodzą działki nr 14/2 z Obr. 4304, o powierzchni 1,2451 ha i dz. O nr 14/3, z Obr. 4304, o powierzchni 3,5538 ha, w zamian za zaległości podatkowe wobec Gminy Miasto Szczecin, w trybie art. 66 ustawy Ordynacja podatkowa

wnosi: p. Mariusz Kądziołka, Zastępca Prezydenta Miasta  

prezentuje: p. Maria Latkowska, Zastępca Dyrektora WGN

decyzja: Prezydent Miasta zaakceptował Wariant II przedstawionego stanowiska.

 

3.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie zmian w strefach opłat za dzierżawę gruntów dzierżawionych, pod targowiska

wnosi: p. Mariusz Kądziołka, Zastępca Prezydenta Miasta  

prezentuje: p. Andrzej Grabiec, Dyrektor WGKiOś

decyzja: Przekazano do dalszych analiz

 

4.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie zwolnienia Stowarzyszenia Publiczna Szkoła Podstawowa na Głębokim z obowiązku wnoszenia opłat za dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Szczecinie, przy ul. Jaworowej 41, 43, stanowiącej działkę z obrębu 2005 Szczecin Pogodno 5.

wnosi: p. Mariusz Kądziołka, Zastępca Prezydenta Miasta  

prezentuje: p. Krzysztof Gajewski, Dyrektor WGN

decyzja: Przekazano do dalszych analiz

 

5.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie zwiększenia liczby etatów w Szczecińskim Centrum Świadczeń, ze względu na wprowadzenie instytucji odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej oraz przyznawania i wypłaty, przez SCŚ zryczałtowanego dodatku energetycznego, jako zadania z zakresu administracji rządowej

wnosi: p. Krzysztof Soska, Zastępca Prezydenta Miasta  

prezentuje: p. Jacek Kudelski, Dyrektor WSS

decyzja:  Wniosek został rozpatrzony pozytywnie

 

6.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie zagospodarowania nieruchomości, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej przy ul. Dąbskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka nr 37/7, o pow. 0,8447 ha, Obr. 4153.

wnosi: p. Mariusz Kądziołka, Zastępca Prezydenta Miasta  

prezentuje: p. Krzysztof Gajewski, Dyrektor WGN

decyzja: Prezydent Miasta zaakceptował Wariant I przedstawionego stanowiska.

 

Sprawy różne

 

1.Centrum Żeglarskie:

wnosi: p. Bogdan Jaroszewicz, Zastępca PM

prezentuje: p. Elżbieta Ostatek, Dyrektor WIM

decyzja: Informacja została przyjęta

 

2.Informacja nt stanu wdrożenia zmian w ruchu ulicznym na ul. Jagiellońskiej

wnosi: p. Mariusz Kądziołka, Zastępca Prezydenta Miasta  

prezentuje: p. Michał Przepiera, Dyrektor BS / Piotr Landowski BKSiM

decyzja: Informacja została przyjęta

 

3.Aleja Kwiatowa 

wnosi: p. Mariusz Kądziołka, Zastępca Prezydenta Miasta  

prezentuje: p. Andrzej Grabiec, Zastępca Dyrektora WGKiOś

decyzja: Informacja została przyjęta

 

4.Informacja, w sprawie możliwość lokalizacji nowego obiektu żłobka w centrum miasta w oparciu o zasób lokalowy GMS

wnosi: p. Mariusz Kądziołka, Zastępca Prezydenta Miasta  

prezentuje: Mariusz Kądziołka, Zastępca Prezydenta Miasta / WGN

decyzja: Informacja została przyjęta

 

5.Informacja, w sprawie:

1.Pomocy publicznej, przy ustalaniu opłaty za nabycie prawa własności nieruchomości w formie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, w prawo własności nieruchomości i sprzedaży, na rzecz użytkownika wieczystego;

2. etapu postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym, zainicjowanego wnioskiem Rady Miasta szczecin, w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, w prawo własności.

wnosi: p. Mariusz Kądziołka, Zastępca Prezydenta Miasta  

prezentuje: p. Grzegorz Jankowski, Zastępca Dyrektor WGN

decyzja: Informację przyjęto.

 

3.SP 59:

wnosi: p. Bogdan Jaroszewicz, Zastępca PM

prezentuje: p. Elżbieta Ostatek, Dyrektor WIM

decyzja: Przekazano do dalszych analiz


udostępnił: bpm, wytworzono: 2016/08/30, odpowiedzialny/a: Kinga Owczarek, wprowadził/a: Kinga Owczarek, dnia: 2016/08/30 10:55:51
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kinga Owczarek 2016/08/30 10:55:51 modyfikacja wartości
Kinga Owczarek 2016/08/30 09:55:42 nowa pozycja