Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Narady prezydenckie w 2014 roku

Narada nr 1 z dnia 03 stycznia 2014

NARADA 01/2014

PREZYDENTA MIASTA Z ZASTĘPCAMI,

SEKRETARZEM MIASTA ORAZ SKARBNIKIEM MIASTA

3 stycznia 2014

 

Decyzje/rekomendacje/uzgodnienia:

 

Przyjęcie stanowisk Prezydenta Miasta, w sprawach projektów uchwał do porządku obrad sesji RM w dniu 20 stycznia 2014r.:

1.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych,

wnosi:  Zastępca Prezydenta Miasta Pan Mariusz Kądziołka

prezentuje: Zastępca Dyrektora WGN Pani Małgorzata Waszak

decyzja:  wprowadzono do porządku obrad

 

2.Projekt uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu garażu

wnosi:  Zastępca Prezydenta Miasta Pan Mariusz Kądziołka

prezentuje: Zastępca Dyrektora WGN Pani Małgorzata Waszak

decyzja:  wprowadzono do porządku obrad

 

3.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od pierwszych opłat, naliczanych z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste udziałów w nieruchomości, położonej  w Szczecinie przy ul. Emilii Plater

wnosi:  Zastępca Prezydenta Miasta Pan Mariusz Kądziołka

prezentuje: Dyrektor WGN Pan Grzegorz Jankowski 

decyzja:  wprowadzono do porządku obrad

 

4.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty, naliczanej z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości, położonej w Szczecinie przy ul. Hipolita Cegielskiego

wnosi:  Zastępca Prezydenta Miasta Pan Mariusz Kądziołka

prezentuje: Dyrektor WGN Pan Grzegorz Jankowski 

decyzja:  wprowadzono do porządku obrad

 

5.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty, naliczanej z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości, położonej w Szczecinie przy ul. Niemierzyńskiej

wnosi:  Zastępca Prezydenta Miasta Pan Mariusz Kądziołka

prezentuje: Dyrektor WGN Pan Grzegorz Jankowski 

decyzja:  wprowadzono do porządku obrad

 

6.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty, naliczanej z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości, położonej w Szczecinie przy ul. Teofila Lenartowicza

wnosi:  Zastępca Prezydenta Miasta Pan Mariusz Kądziołka

prezentuje: Dyrektor WGN Pan Grzegorz Jankowski

decyzja:  wprowadzono do porządku obrad

 

7.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty, naliczanej z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości, położonej w Szczecinie przy ul. Jana Żupańskiego

wnosi:  Zastępca Prezydenta Miasta Pan Mariusz Kądziołka

prezentuje: Dyrektor WGN Pan Grzegorz Jankowski 

decyzja:  wprowadzono do porządku obrad

 

8.Projekt uchwały w sprawie zbycia gminnej zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Kolumba 71, 72 na działkach nr 11/9, 11/10 z obrębu 1047

wnosi:  Zastępca Prezydenta Miasta Pan Mariusz Kądziołka

prezentuje: Dyrektor WGN Pan Grzegorz Jankowski 

decyzja:  wprowadzono do porządku obrad

 

9.Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek za dzierżawę nabrzeży oraz za użytkowanie infrastruktury portowej

wnosi:  Zastępca Prezydenta Miasta Pan Mariusz Kądziołka

prezentuje: Dyrektor WGKiOŚ Pan Andrzej Grabiec

decyzja:  wprowadzono do porządku obrad

 

10.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie w Szczecinie pomnika upamiętniającego węgierską rewolucję i walkę o wolność w 1956 roku

wnosi:  Zastępca Prezydenta Miasta Pan Piotr Mync

prezentuje: Dyrektor BMKZ Pani Małgorzata Gwiazdowska 

decyzja:  wprowadzono do porządku obrad

W zakresie projektów wymienionych w pkt. od 11 do 29 ustalono, że proces zmian w planie będzie etapowany; projekty, które w wyniku analizy zostaną wytypowane do dalszego procedowania, zostaną przekazane do BPM. Kolejne etapy będą przygotowywane i kierowane pod obrady kolegium sukcesywnie, z uwzględnieniem opinii WSS.

11.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto–Staromłyńska 21-26” w Szczecinie

wnosi:  Zastępca Prezydenta Miasta Pan Piotr Mync

prezentuje: Dyrektor BPPM Pani Anna Nawacka-Górzeńska

 

12.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stołczyn-Nad Odrą 28” w Szczecinie

wnosi:  Zastępca Prezydenta Miasta Pan Piotr Mync

prezentuje: Dyrektor BPPM Pani Anna Nawacka-Górzeńska

 

13.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto-Henryka Pobożnego14” w Szczecinie

wnosi:  Zastępca Prezydenta Miasta Pan Piotr Mync

prezentuje: Dyrektor BPPM Pani Anna Nawacka-Górzeńska

 

14.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zdroje-Batalionów Chłopskich 86” w Szczecinie

wnosi:  Zastępca Prezydenta Miasta Pan Piotr Mync

prezentuje: Dyrektor BPPM Pani Anna Nawacka-Górzeńska

 

15.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbie-Gryfińska 2” w Szczecinie

wnosi:  Zastępca Prezydenta Miasta Pan Piotr Mync

prezentuje: Dyrektor BPPM Pani Anna Nawacka-Górzeńska

 

16.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbie-Gierczak 32E” w Szczecinie

wnosi:  Zastępca Prezydenta Miasta Pan Piotr Mync

prezentuje: Dyrektor BPPM Pani Anna Nawacka-Górzeńska

 

17.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Podjuchy-Krzemienna 42B” w Szczecinie

wnosi:  Zastępca Prezydenta Miasta Pan Piotr Mync

prezentuje: Dyrektor BPPM Pani Anna Nawacka-Górzeńska

 

18.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Słoneczne-Łubinowa 15” w Szczecinie

wnosi:  Zastępca Prezydenta Miasta Pan Piotr Mync

prezentuje: Dyrektor BPPM Pani Anna Nawacka-Górzeńska

 

19.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Niebuszewo–Łucznicza 64” w Szczecinie

wnosi:  Zastępca Prezydenta Miasta Pan Piotr Mync

prezentuje: Dyrektor BPPM Pani Anna Nawacka-Górzeńska

 

20.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Słoneczne-Napierskiego 6C” w Szczecinie

wnosi:  Zastępca Prezydenta Miasta Pan Piotr Mync

prezentuje: Dyrektor BPPM Pani Anna Nawacka-Górzeńska

 

21.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Skolwin- Stołczyńska 161” w Szczecinie

wnosi:  Zastępca Prezydenta Miasta Pan Piotr Mync

prezentuje: Dyrektor BPPM Pani Anna Nawacka-Górzeńska

 

22.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Golęcino-Gocław-Strzałowska 25” w Szczecinie

wnosi:  Zastępca Prezydenta Miasta Pan Piotr Mync

prezentuje: Dyrektor BPPM Pani Anna Nawacka-Górzeńska

 

23.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Majowe-Iwaszkiewicza 89” w Szczecinie

wnosi:  Zastępca Prezydenta Miasta Pan Piotr Mync

prezentuje: Dyrektor BPPM Pani Anna Nawacka-Górzeńska

 

24.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Świerczewo-Ku Słońcu 24” w Szczecinie

wnosi:  Zastępca Prezydenta Miasta Pan Piotr Mync

prezentuje: Dyrektor BPPM Pani Anna Nawacka-Górzeńska

 

25.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pomorzany-Powstańców Wielkopolskich 66-68” w Szczecinie

wnosi:  Zastępca Prezydenta Miasta Pan Piotr Mync

prezentuje: Dyrektor BPPM Pani Anna Nawacka-Górzeńska

 

26.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście Północ – Wojska Polskiego 72” w Szczecinie

wnosi:  Zastępca Prezydenta Miasta Pan Piotr Mync

prezentuje: Dyrektor BPPM Pani Anna Nawacka-Górzeńska

 

27.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście Północ – Wojska Polskiego101” w Szczecinie

wnosi:  Zastępca Prezydenta Miasta Pan Piotr Mync

prezentuje: Dyrektor BPPM Pani Anna Nawacka-Górzeńska

 

28.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Turzyn - Bohaterów Warszawy 27” w Szczecinie

wnosi:  Zastępca Prezydenta Miasta Pan Piotr Mync

prezentuje: Dyrektor BPPM Pani Anna Nawacka-Górzeńska

 

29.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto – Starzyńskiego 2” w Szczecinie

wnosi:  Zastępca Prezydenta Miasta Pan Piotr Mync

prezentuje: Dyrektor BPPM Pani Anna Nawacka-Górzeńska

 

30.Projekt uchwały w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry przy al. Wojska Polskiego 75 w Szczecinie(Casino Games Sp. z o.o.)

wnosi: Sekretarz  Miasta Pan Ryszard Słoka

prezentuje: Zastępca Dyrektora BOI Pani Anna Jaśkowiak

decyzja:  wprowadzono do porządku obrad

 

31.Projekt uchwały w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry przy al. Wojska Polskiego 75 w Szczecinie (FORTUNA Sp. z o.o.)

wnosi: Sekretarz  Miasta Pan Ryszard Słoka

prezentuje: Zastępca Dyrektora BOI Pani Anna Jaśkowiak

decyzja:  wprowadzono do porządku obrad

 

32.informacja w sprawie wniosku klubu radnych SLD dot. projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie cen i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przesz GMS oraz określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów

prezentuje: Dyrektor WGKiOŚ Pan Andrzej Grabiec

decyzja:  przyjęto informację

 

33.projekt uchwały nr 342/13 w sprawie Programu ochrony środowiska miasta Szczecin na lata 2013-2016 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2017-2020

uwaga: projekt odesłany do projektodawcy na wniosek Komisji ds. Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Mienia ze względu na zbyt krótki czas dany komisji do  zapoznania się z dokumentem

decyzja:  przyjęto informację

 

Informacje/sprawy różne:

 

1.Informacja w sprawie przebudowy dworca PKP - stan zaawansowania prac.
wnosi: p. Piotr Mync, Zastępca Prezydenta Miasta 

prezentuje: p. Michał Przepiera/Łukasz Marcinkiewicz BS

Prezydent przyjął informację.

 

2.Podsumowania i analiza pilotażowego wdrożenia popołudniowych godzin pracy BOI, w okresie październik – listopad 2013 

wnosi: p. Ryszard Słoka Sekretarza Miasta 

prezentuje: p. Lidia Matlak BOI

Prezydent przyjął informację.

 

3.Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych jednostek zależnych miasta za rok 2013

wnosi/prezentuje: p. Stanisław Lipiński Skarbnik Miasta

Prezydent przyjął informację.

 

4.Informacja w sprawie możliwość zlokalizowania na ternie miasta masztów, umożliwiających ekspozycję flag miejskich i państwowych przy okazji świąt lokalnych oraz państwowych 

wnosi/prezentuje:  Zastępca Prezydenta Miasta Pan Piotr Mync

Prezydent przyjął informację.


udostępnił: BPM, wytworzono: 2015/02/27, odpowiedzialny/a: Kinga Owczarek, wprowadził/a: Kinga Owczarek, dnia: 2015/02/27 09:17:41
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kinga Owczarek 2015/02/27 09:17:41 nowa pozycja