Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Narady prezydenckie w 2014 roku

Narada nr 37 z dnia 04 września 2014

NARADA nr  37_2014

PREZYDENTA MIASTA Z ZASTĘPCAMI,

SEKRETARZEM MIASTA ORAZ SKARBNIKIEM MIASTA

w dniu 04 września 2014 r.

 

Przyjęcie stanowisk Prezydenta Miasta:

 

1.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie likwidacji części rodzinnego ogrodu działkowego im. „Botaniczne”, przy ul. Niemierzyńskiej oraz kontynuacji budowy ogrodu zamiennego, na Wyspie Puckiej

 

2.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie likwidacji ogrodów działkowych, bez tytułu prawnego.

 

3.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie likwidacji części rodzinnych ogrodów działkowych im. „1000 lecia PP”, przy ul. Ks. Warcisława I oraz kontynuacji budowy ogrodu zamiennego, na Wyspie Puckiej

 

4.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie likwidacji rodzinnego ogrodu działkowego im. ‘Górki Ustowskie”, przy ul. Południowej

wnosi: p. Mariusz Kądziołka – Zastępca Prezydenta Miasta

prezentuje: p. Krzysztof Gajewski – Dyrektor WGN

decyzje: przekazano do dalszej analizy

 

Sprawy różne

 

1.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie rozpoczęcia działań, dotyczących modernizacji obiektu wraz z wybudowaniem hali, przy al. Wojska Polskiego 127

wnosi: p. Krzysztof Soska, Zastępca Prezydenta Miasta  

prezentuje: p. Krzysztof Soska, p. Piotr Mync - Zastępca Prezydenta Miasta, p. Waldemar Gil - Dyrektor MOSRiR

decyzje:  stanowisko przyjęto

 

2.Informacja dotycząca Porządku Sesji RM

wnosi: p. Piotr Wachowicz, Dyrektor BPM  

prezentuje: p. Piotr Wachowicz, Dyrektor BPM  

decyzje:  informację przyjęto

 

Stanowiska dot. zmiany porządku obrad sesji RM, w dniu 8 września 2014 r.

 

1.Projekt uchwały zmieniającyuchwałę, w sprawie wprowadzenia zakazu spożywania napojów alkoholowych w niektórych miejscach, na terenie Gminy Miasta Szczecin 

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

2.Projekt uchwały zmieniającyuchwałę, w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Szczecin oraz miejsc, w których sprzedaż napojów alkoholowych jest zakazana 

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

3.Autopoprawka do projektu uchwały nr 239/14  w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Płonia – Przyszłości” 

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

4.Projekt uchwały, w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa – skrzyżowanie Wkrzańska”
w Szczecinie

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

5.Wniosek o  zdjęcie z porządku obrad RM i zamknięcie inicjatywy uchwałodawczej dla  projektu uchwały Rady Miasta Szczecin  nr 230, w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży, należącego do Gminy Miasto Szczecin ½ udziału w nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Reduty Ordona 9, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 2

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

6.Projekt uchwały, w sprawie utworzenia na terenie Gminy Miasto Szczecin stałych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

7.Projekt uchwały, w sprawie utworzenia obwodów głosowania w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej i areszcie śledczym. 

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM


udostępnił: bpm, wytworzono: 2016/08/30, odpowiedzialny/a: Kinga Owczarek, wprowadził/a: Kinga Owczarek, dnia: 2016/08/30 11:12:27
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kinga Owczarek 2016/08/30 11:12:27 modyfikacja wartości
Kinga Owczarek 2016/08/30 10:22:55 nowa pozycja