Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Narady prezydenckie w 2014 roku

Narada nr 3 z dnia 23 stycznia 2014

NARADA 03/2014

PREZYDENTA MIASTA Z ZASTĘPCAMI, SEKRETARZEM MIASTA

ORAZ SKARBNIKIEM MIASTA

23 stycznia 2014 r.

 

Decyzje/rekomendacje/uzgodnienia:

 

1.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie podziału przedmiotu zamówienia na 3 części w postępowaniu na „Ubezpieczenie mienia Gminy Miasto Szczecin – placówek  oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych w okresie od 01.07.2014r. do 30.06.2017 r.”

wnosi: Ryszard Słoka, Sekretarz Miasta

prezentuje: p. Beata Śmiecińska, Dyrektor BNW

Prezydent Miasta zaakceptował wniosek.

 

2.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie zaakceptowania treści deklaracji woli podjęcia współpracy między Miastem Szczecin, Komisją Krajową NSZZ „Solidarność” oraz Instytutem Pamięci Narodowej, mającej na celu zachowanie w pamięci obecnych i przyszłych pokoleń znaczenia świetlicy, w budynku znajdującym się na terenie dawnej stoczni im. Adolfa Warskiego  w Szczecinie, jako jednego z tych historycznych miejsc, w których dokonywały się zmiany oblicza współczesnej Polski i Europy

wnosi: p. Krzysztof Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. Agata Stankiewicz, Dyrektor WK

Prezydenta zaakceptował  wniosek

 

3.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie wydzierżawienia Spółce LIMONE dodatkowej powierzchni gruntu 102,68 m ², w celu rozbudowy obiektu posadowionego na ternie Jasnych Błoni, przy ul. Piotra Skargi 15, w Szczecinie

wnosi: p. Mariusz Kądziołka, Zastępca PM

prezentuje: p. Andrzej Sumisławski, Dyrektor ZUK

Zdjęto z porządku obrad na prośbę wnioskodawcy – skierowano do decyzji w ramach kompetencji zastępcy Prezydenta

 

4.Projekt uchwały Rady Miasta Szczecin, w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o., z siedzibą w Szczecinie.

wnosi: p. Mariusz Kądziołka, Zastępca PM

prezentuje: p. Mariusz Kądziołka, Zastępca PM

Wprowadzono do porządku obrad sesji 20 lutego 2014r.

 

Informacje/sprawy różne:

 

1.Informacja, w sprawie możliwości pozyskania środków przez Gminę Miasto Szczecin, w ramach konkursu Program priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme. Część 1). Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej.

wnosi: p. Stanisław Lipiński, Skarbnik Miasta

prezentuje: p. Iwona Bobrek, Dyrektor WZFM

Prezydent przyjął informację

 

2.Raport projektów z wykorzystania środków unijnych

wnosi: p. Stanisław Lipiński, Skarbnik Miasta

prezentuje: p. Iwona Bobrek, Dyrektor WZFM

Prezydent przyjął informację.

 

3.Informacja/ Harmonogram Narad Prezydenta Miasta Szczecin

wnosi: p. Piotr Wachowicz, Dyrektor BPM

prezentuje: p. Piotr Wachowicz, Dyrektor BPM

Prezydent przyjął informację

 

4.Informacja, w sprawie wyceny kosztów remontu budynku, który ma zostać przeznaczony na siedzibę SM

wnosi: p. Ryszard Słoka, Sekretarz Miasta

prezentuje: p. Leon Gajewski, Komendant SM

Skierowano do dalszych analiz

 

5.Informacja, w sprawie planu wymiany/ zakupu taboru samochodowego SM, w okresie do 2020 rok

wnosi: p. Ryszard Słoka, Sekretarz Miasta

prezentuje: p. Leon Gajewski, Komendant SM

Prezydent przyjął informację.

 

6.Informacja na temat systemu gospodarki odpadami komunalnymi

wnosi: p. Mariusz Kądziołka, Zastępca PM

prezentuje: p. Paweł Adamczyk, Zastępca dyrektora WGKiOś

Prezydent przyjął informację.

 

7.Informacja dot. ochrona elewacji budynków przed graffiti

wnosi: p. Ryszard Słoka, Sekretarz Miasta

prezentuje: p. Leon Gajewski, Komendant SM

Prezydent przyjął informację.

                                           

8.Informacja w sprawie realizowanych i planowanych inwestycji miejskich tj. .Nowokresowa – Warcisława, .Plac Zwycięstwa, Pętla Turkusowa, Trasa Północna, dofinansowanie zakupu pojazdów z WFOś,

wnosi/prezentuje: Zastępcy PM p. B. Jaroszewicz, p. M. Kądziołka – zas

Prezydent przyjął informację.


udostępnił: BPM, wytworzono: 2015/02/27, odpowiedzialny/a: Kinga Owczarek, wprowadził/a: Kinga Owczarek, dnia: 2015/02/27 09:22:00
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kinga Owczarek 2015/02/27 09:22:00 nowa pozycja