Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Narady prezydenckie w 2014 roku

Narada nr 38 z dnia 16 września 2014

NARADA nr  38_2014

PREZYDENTA MIASTA Z ZASTĘPCAMI,

SEKRETARZEM MIASTA ORAZ SKARBNIKIEM MIASTA

w dniu 16 września 2014 r.

 

Przyjęcie stanowisk Prezydenta Miasta, w sprawach porządku obrad sesji RM w dniu 13 października 2014 r.

 

1.Projekt uchwały, w sprawie ustalenia na rok 2015 opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg, na parkingach strzeżonych oraz kosztów związanych z wydaniem dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

wnosi:  Zastępca Prezydenta Miasta Pan Mariusz Kądziołka

prezentuje: Dyrektor WUCiP Pan Paweł Adamczyk

decyzja: wprowadzono do porządku obrad

 

2.Projekt uchwały, w sprawie „Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok”

wnosi:  Zastępca Prezydenta Miasta Pan Krzysztof Soska

prezentuje: Dyrektor BOP Pan Paweł Szczyrski

decyzja: wprowadzono do porządku obrad

 

3.Projekt uchwały, w sprawie w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2014 rok 

wnosi:  Skarbnik Miasta Pan Stanisław Lipiński

prezentuje: Dyrektor WZFM Iwona Bobrek

decyzja: wprowadzono do porządku obrad

 

Przyjęcie stanowisk Prezydenta Miasta:

 

1.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie obsługi komunikacji Osiedla Załom – Kasztanowe – postulat mieszkańców osiedla

wnosi: p. Mariusz Kądziołka – Zastępca Prezydenta Miasta

prezentuje: p. Michał Przepiera – Dyrektor BS

decyzja: Prezydent zaakceptował Wariant I przedstawionego stanowiska.

                         

2.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie zmiany granicy administracyjnej między Powiatem Goleniowskim a Gminą Miasto Szczecin

wnosi: p. Mariusz Kądziołka – Zastępca Prezydenta Miasta

prezentuje: p. Michał Przepiera – Dyrektor BS

decyzja: Prezydent zaakceptował Wariant I przedstawionego stanowiska.

 

3.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie zmiany zagospodarowania nieruchomości gruntowej, położnej u zbiegu ulic Okulickiego i Kwiatowej, stanowiącej część działki nr 39/2, z obrębu 2097 -Pogodno

wnosi: p. Mariusz Kądziołka – Zastępca Prezydenta Miasta

prezentuje: p. Marcin Posadzy– Dyrektor ZBiLK

decyzja: Prezydent zaakceptował Wariant I przedstawionego stanowiska.

 

4.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie zagospodarowania oraz formy zbycia nieruchomości gruntowej zabudowanej, położnej w szczecinie, przy ul. Dębogórskiej 31, 32, 33, stanowiącej działkę nr ewid. 20/1 oraz działki 20/2, z obrębu 3031

wnosi: p. Mariusz Kądziołka – Zastępca Prezydenta Miasta

prezentuje: p. Maria Latkowska– Zastępca Dyrektora WGN

decyzja: Prezydent zaakceptował Wariant II przedstawionego stanowiska.

 

Sprawy różne:

 

1.Informacja w sprawie programu KAWKA

wnosi: p. Piotr Krzystek – Prezydent Miasta

prezentuje: p. Mariusz Kądziołka – Zastępca Prezydenta Miasta / ZDiTM

decyzja:  Informację przyjęto.

 

2.Przedstawienie informacji na temat inwestycji strategicznych oraz informacji z wizytacji inwestycji GMS

wnosi: p. Piotr Krzystek, Prezydent Miasta

prezentuje: p. Bogdan Jaroszewicz, Zastępca Prezydenta Miasta

decyzja:  Przekazano do dalszych analiz


udostępnił: bpm, wytworzono: 2016/08/30, odpowiedzialny/a: Kinga Owczarek, wprowadził/a: Kinga Owczarek, dnia: 2016/08/30 11:12:50
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kinga Owczarek 2016/08/30 11:12:50 modyfikacja wartości
Kinga Owczarek 2016/08/30 10:25:50 nowa pozycja