Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Narady prezydenckie w 2014 roku

Narada nr 32 z dnia 25 lipca 2014

NARADA nr  32_2014

PREZYDENTA MIASTA Z ZASTĘPCAMI,

SEKRETARZEM MIASTA ORAZ SKARBNIKIEM MIASTA

w dniu25 lipca 2014 r.

 

Informacje:

 

1.Informacja/Rekomendacja dot. Inwestycji „Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo – składowe” – analiza wysokości cen przyjętych przez rzeczoznawcę

decyzje: przekazano do dalszej analizy

 

2.Rekomendacja dot. przebudowy placu Żołnierza – omówienie projektów

decyzje: Informację przyjęto

 

3.Informacja, w sprawie zwiększenia zakresu projektu Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza – pismo z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju

decyzje: Informację przyjęto

 

4.Informacja, w sprawie Syntos / Inwestycja Port Szczecin - informacja nt. dostępności poszczególnych mediów (woda zasilająca, para, gaz ziemny, energia elektryczna, infrastruktura drogowa, potrzeba palowania, itp.

decyzje: przekazano do dalszej analizy

 

5.Rozbudowa budynku przy SP 59 – informacja w sprawie w związku z brakiem porozumienia z Wykonawcą decyzje: przekazano do dalszej analizy

 

6.Informacja w sprawie Strzelnicy Szczecińskiego Towarzystwa Strzeleckiego – w kontekście protestu mieszkańców

decyzje: Informację przyjęto

 

7.Rekomendacja dot. dalszego postępowania w sprawie Alei Kwiatowej

decyzje: przekazano do dalszej analizy

 

8.Informacja na temat zasad funkcjonowania oraz wysokości opłat parkingu Filharmonii Szczecińskiej z uwzględnieniem zabezpieczenia ogólnodostępnych miejsc parkingowych dla mieszkańców (np. poziom I dostępny dla wszystkich, poziom II wyłączony)

decyzje: przekazano do dalszej analizy

 

9.Informacja na temat stanu prac związanych z reorganizacją w ciągu ul. Jagiellońskiej oraz nt. nowej organizacji ruchu

decyzje: przekazano do dalszej analizy

 

10.Informacja dot. inwentaryzacji stanu własnościowego lamp ulicznych zlokalizowanych na terenach miejskich. decyzje: przekazano do dalszej analizy

 

11.Informacja dot. stanu realizacji inwestycji przebudowa ul. Potulickiej

decyzje: Informację przyjęto


udostępnił: bpm, wytworzono: 2016/08/30, odpowiedzialny/a: Kinga Owczarek, wprowadził/a: Kinga Owczarek, dnia: 2016/08/30 11:00:52
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kinga Owczarek 2016/08/30 11:00:52 modyfikacja wartości
Kinga Owczarek 2016/08/30 10:13:53 nowa pozycja