Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Narady prezydenckie w 2014 roku

Narada nr 17 z dnia 24 kwietnia 2014

NARADA nr  17_2014

PREZYDENTA MIASTA Z ZASTĘPCAMI,

SEKRETARZEM MIASTA ORAZ SKARBNIKIEM MIASTA

w dniu 24 kwietnia 2014 r.

 

Stanowisko Prezydenta Miasta w sprawach:

 

1.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia na okres dziesięciu lat nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, położonej przy al. Wyzwolenia 44a, w Szczecinie (w ramach kontynuacji)

wnosi: p. Mariusz Kądziołka, Zastępca Prezydenta Miasta  

prezentuje: p. Krzysztof Gajewski, Dyrektor WGN

decyzja: Przekazano do dalszych analiz

 

2.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie zwolnienia Stowarzyszenia Publiczna Szkoła Podstawowa na Głębokim z obowiązku wnoszenia opłat za dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Szczecinie, przy ul. Jaworowej     41, 43, stanowiącej działkę z obrębu 2005 Szczecin Pogodno 5.

wnosi: p. Mariusz Kądziołka, Zastępca Prezydenta Miasta  

prezentuje: p. Krzysztof Gajewski, Dyrektor WGN

decyzja: Przekazano do dalszych analiz

 

3.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie, w rejonie ulic Partyzantów, Kaszubskiej, placu Brama Portowa oraz alei Niepodległości 60, stanowiących działki nr 2/12, 4/8, 4/9 i 4/11, z obrębu 1040, których użytkownikiem wieczystym jest Posejdon Development Spółka z o.o.

wnosi: p. Mariusz Kądziołka, Zastępca Prezydenta Miasta  

prezentuje: p. Krzysztof Gajewski, Dyrektor WGN

decyzja: Przekazano do dalszych analiz

 

4.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie ustalenia podmiotu zarządzającego nabywanym w drodze darowizny prawem użytkowania wieczystego  nieruchomości stanowiącej dz. Nr 8/48 z Obrębu 3020 wraz z własnością znajdujących się na tej działce budynków z przeznaczeniem na cele związane z upamiętnieniem Porozumienia Szczecińskiego oraz wskazania źródeł finansowania przedsięwzięcia.

wnosi: p. Piotr Mync, Zastępca Prezydenta Miasta  

prezentuje: p. Michał Przepiera, Dyrektor BS

decyzja: Stanowisko przyjęte

 

5.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie lokalizacji dalb cumowniczych dla statków wycieczkowych

wnosi: p. Piotr Mync, Zastępca Prezydenta Miasta  

prezentuje: p. Michał Przepiera, Dyrektor BS

decyzja: Przyjęto stanowisko Wariant II

 

6.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie realizacji zadania pn.: Park „Dąbie” strefa przedsiębiorczości dla małych i średnich firm

wnosi: p. Piotr Mync, Zastępca Prezydenta Miasta  

prezentuje: p. Ewa Kordus, Zastępca Dyrektora WOiB  

decyzja: Przyjęto Wariant I przedstawionego stanowiska.

 

7.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie odstąpienia od remontu kamienicy przy ul. Malczewskiego 34 (front + 2 oficyny) i rozpoczęcie procedury zbycia nieruchomości

wnosi: p. Mariusz Kądziołka, Zastępca Prezydenta Miasta  

prezentuje: p. Krzysztof Gajewski, Dyrektor WGN

decyzja: Przyjęto stanowisko

 

Omówienie projektów uchwał:

 

1.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie wyrażenia zgody na zdjęcie z porządku Sesji Rady Miasta, w dniu 28 kwietnia 2014 r., projektu uchwały nr 97, na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty, naliczanej z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości, położonej w Szczecinie, przy ul. Xawerego Dunikowskiego

wnosi: p. Mariusz Kądziołka, Zastępca Prezydenta Miasta  

prezentuje: p. Krzysztof Gajewski, Dyrektor WGN

decyzja: Zdjęto z porządku obrad sesji RM

 

2.Informacja, w sprawie projektów uchwał: „Śródmieście Północ – Odzieżowa 2” oraz „Warszewo 4”.

wnosi: p. Piotr Mync, Zastępca Prezydenta Miasta  

prezentuje: p. Anna Nawacka - Górzeńska, Dyrektor BPPM

decyzja: Powyższe pozostają w porządku obrad sesji RM

 

Inne:

 

1.Informacja, w sprawie egzekucji należności z tytułu pobytu w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień w Szczecinie, w okresie od dnia 17 01 2014 r. do dnia 31 12 2013 r.

wnosi: p. Krzysztof Soska, Zastępca Prezydenta Miasta

prezentuje: p. Małgorzata Olejnik, Dyrektor WSS

decyzja: Informację przyjęto

 

2.Ruch uliczny na ul. Jagiellońskiej – stan realizacji: zmiany planowane są na przełomie kwietnia i maja 2014.

wnosi: p. Mariusz Kądziołka, Zastępca Prezydenta Miasta  

prezentuje: p. Michał Przepiera, Dyrektor BS

decyzja: Informację przyjęto

 

3.Analiza, w okresie do 2020 r., liczby osób wymagających konkretnego rodzaju opieki nad osobami starszymi i potrzebującymi, oraz przewidywania demograficzne w tym zakresie. rozważyć możliwość zabezpieczenia opieki poprzez inne formy niż zbiorowe placówki, np. mieszkania chronione (STBS/ deweloperzy). – sala 274

wnosi: p. Krzysztof Soska, Zastępca Prezydenta Miasta

prezentuje: p. Małgorzata Olejnik, Dyrektor WSS oraz p. prof. Barbara Kromolnicka, Dziekan US

decyzje: przekazano do dalszych analiz

 

4.Przedstawienie informacji dot. uzgodnień z Urzędem Marszałkowskim, w sprawie inwestycji unijnych

wnosi: p. Bogdan Jaroszewicz, Zastępca Prezydenta Miasta

prezentuje: p. Bogdan Jaroszewicz, Zastępca Prezydenta Miasta

uzgodnienia: Informację przyjęto


udostępnił: bpm, wytworzono: 2016/08/30, odpowiedzialny/a: Kinga Owczarek, wprowadził/a: Kinga Owczarek, dnia: 2016/08/30 10:52:46
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kinga Owczarek 2016/08/30 10:52:46 modyfikacja wartości
Kinga Owczarek 2016/08/30 09:49:54 nowa pozycja