Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Narady prezydenckie w 2014 roku

Narada nr 49 z dnia 11 grudnia 2014

NARADA budżetowa nr  49_2014

PREZYDENTA MIASTA Z ZASTĘPCAMI,

SEKRETARZEM MIASTA ORAZ SKARBNIKIEM MIASTA

w dniu 11grudnia 2014 r.

 

Przyjęcie stanowisk Prezydenta Miasta, w sprawach projektów uchwał do porządku obrad sesji RM:

 

1.zmiany uchwały w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok,

2.zmian w  budżecie na 2014 r.,

3.zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2014 rok i lata następne,

4.zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,

5.zmiany uchwały w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji” w jednostkę budżetową pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji” oraz przyjęcia statutu „Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji” oraz w sprawie uaktualnienia adresów obiektów komunalnych stanowiących bazę Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji,

6.odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa

decyzja: Wprowadzono do porządku obrad najbliższej sesji RM


udostępnił: bpm, wytworzono: 2016/08/30, odpowiedzialny/a: Kinga Owczarek, wprowadził/a: Kinga Owczarek, dnia: 2016/08/30 11:32:45
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kinga Owczarek 2016/08/30 11:32:45 nowa pozycja