Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2014 r.

Zarządzenie nr 143/14 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustaleniaukładu wykonawczego budżetu Miasta na 2014 rok

Data podpisania: 2014/03/31

Data wejścia w życie: 2014/03/31


ZARZĄDZENIE NR 143/14
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 31 marca 2014 r.

w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustaleniaukładu wykonawczego budżetu Miasta na 2014 rok

    Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646) oraz § 17 Uchwały Nr XXXV/1065/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2014 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam zmiany w zakresie wydatków na 2014 rok według klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. W Zarządzeniu Nr 579/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2014 rok (z późniejszymi zmianami: Zarządzenie Nr 22/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 stycznia 2014 r., Zarządzenie Nr 41/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 stycznia 2014 r., Zarządzenie Nr 50/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 3 lutego 2014 r., Zarządzenie Nr 115/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 marca 2014 r., Zarządzenie Nr 129/14 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 24 marca 2014 r.) wprowadzam zmiany w załączniku Nr 6 - Układ wykonawczy Wydatki według klasyfikacji budżetowej i zadań na rok 2014, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do
niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom Wydziałów/Biur wymienionych w załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


                                                                                                       wz. Prezydenta Miasta
                                                                                                   Zastępca Prezydenta Miasta
                                                                                                          Krzysztof Soska


Załączniki:

udostępnił: Wydział Zarządzania Finansami Miasta, wytworzono: 2014/03/31, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Bogumiła Spiczko, dnia: 2014/04/04 14:18:30
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Bogumiła Spiczko 2014/04/04 14:18:30 nowa pozycja