Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2014 r.

Zarządzenie nr 149/14 uchylajace Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Data podpisania: 2014/04/03

Data wejścia w życie: 2014/04/03


Traci moc zarządzenie Nr 135/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Dostawę krzeseł drewnianych do budynku Trafostacji Sztuki Szczecin przy ul. Św. Ducha 4 w Szczecinie".


udostępnił: Biuro ds. Zamówień Publicznych, wytworzono: 2014/04/09, odpowiedzialny/a: Iwona Miller-Rutkowska, wprowadził/a: Mirella Wołłejszo, dnia: 2014/04/09 14:19:28
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Mirella Wołłejszo 2014/04/09 14:19:28 nowa pozycja