Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2014 r.

Zarządzenie nr 374/14 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miasta Szczecin, Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego i Prezydenta Miasta Szczecin

Data podpisania: 2014/09/12

Data wejścia w życie: 2014/09/12


Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, zmiany: Dz. U. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777,Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281; Dz. U z 2012 r., poz. 849, 951, 1529, Dz. U. z 2014 r. poz. 179, 180, 1072),  zarządzam co następuje:

§ 1. Wyznaczam na terenie miasta Szczecin następujące miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych:  

1) słup ogłoszeniowy przy ul. Bohaterów Warszawy (w pobliżu ul. Ku Słońcu),  

2) słup ogłoszeniowy przy ul. Bohaterów Warszawy ( w pobliżu ul. 5 - go Lipca),  

3) słup ogłoszeniowy przy ul. Brodzińskiego,  

4) słup ogłoszeniowy przy ul. Bolesława Śmiałego (w pobliżu ul. 5 Lipca),  

5) słup ogłoszeniowy przy ul. Elizy Orzeszkowej (w pobliżu ul. Kołłątaja),  

6) słup ogłoszeniowy przy ul. Elizy Orzeszkowej ( przy Dworcu PKP Niebuszewo),  

7) słup ogłoszeniowy przy ul. Emilii Plater,  

8) słup ogłoszeniowy przy ul. Henryka Pobożnego ( w pobliżu ul. Szczerbcowej),  

9) słup ogłoszeniowy przy ul. Karłowicza,  

10) słup ogłoszeniowy przy ul. Kopernika ( w pobliżu Pl. Dziecka),  

11) słup ogłoszeniowy przy ul. Królowej Korony Polskiej,  

12) słup ogłoszeniowy przy ul.Mazurska ( przy Komendzie Policji),  

13) słup ogłoszeniowy przy ul. Makuszyńskiego ( w pobliżu ul. Lelewela),  

14) słup ogłoszeniowy przy ul. Mickiewicza (w pobliżu ul Pocztowej ),  

15) słup ogłoszeniowy przy ul. Niemierzyńskiej (przy wiadukcie),  

16) słup ogłoszeniowy przy ul. Ostrawickiej ( w pobliżu Wojska Polskiego ),  

17) słup ogłoszeniowy przy ul. Potulickiej (w pobliżu ul. Narutowicza),  

18) słup ogłoszeniowy przy ul. Swarożyca ( w pobliżu ul. Parkowej),  

19) słup ogłoszeniowy przy ul. Św. Józefa ( przy Szpitalu na Pomorzanach)  

20) słup ogłoszeniowy przy ul. Tarczyńskiego,  

21) słup ogłoszeniowy przy ul. Wielkopolskiej (w pobliżu al. Jana Pawła II - przy warzywniaku),  

22) słup ogłoszeniowy przy ul. Metalowej (w pobliżu Kruszcowej),  

23) słup ogłoszeniowy przy ul. Portowej ( przy Zespole Szkół).  

§ 2. Wyznacza się na terenie miasta Szczecin następujące miejsca przeznaczone wyłączenie na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych.  

1) słup ogłoszeniowy na pl. Mickiewicza,  

2) słup ogłoszeniowy na pl. Orła Białego,  

3) słup ogłoszeniowy na Placu Solidarności,  

4) słup ogłoszeniowy Park Andersa,  

5) słup ogłoszeniowy Plac Lotników (Al. Jana Pawła II),  

6) słup ogłoszeniowy Plac Grunwaldzki,  

7) słup ogłoszeniowy przy ul. Sikorskiego,  

8) słup ogłoszeniowy przy ul. Bandurskiego,  

9) słup ogłoszeniowy na pl. Acermanna,  

10) słup ogłoszeniowy przy Amfiteatrze ( Park Kasprowicza),  

11) słup ogłoszeniowy przy ul. Staszica ( Rondo Giedrojcia),  

12) słup ogłoszeniowy przy ul. Admiralskiej ( Wały Chrobrego),  

13) słup ogłoszeniowy przy ul. Wyszyńskiego.  

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

§ 4. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz rozplakatowanie na terenie miasta Szczecin.


udostępnił: BRM, wytworzono: 2014/09/18, odpowiedzialny/a: Anna Bartczak, wprowadził/a: Marta Wikieł, dnia: 2014/09/18 09:55:53
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Wikieł 2014/09/18 09:55:53 nowa pozycja