Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2014 r.

Zarządzenie nr 130/14 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu Szczecin ustawami na 2014 rok

Data podpisania: 2014/03/24

Data wejścia w życie: 2014/03/24


ZARZĄDZENIE NR 130/14
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 24 marca 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu Szczecin ustawami na 2014 rok

    Na podstawie art. 148, pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz.1646) zarządzam, co następuje:

§ 1.
W Zarządzeniu Nr 533/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu Szczecin ustawami na 2014 rok:
1) załącznik Nr 1 - Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu Szczecin na 2014 rok odrębnymi ustawami - dotacje, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
2) załącznik Nr 2 - Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu Szczecin na 2014 rok odrębnymi ustawami - wydatki, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia,
3) załącznik Nr 3 - Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu Szczecin na 2014 rok odrębnymi ustawami - dochody budżetu państwa, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


                                                                                                 Prezydent Miasta
                                                                                                   Piotr Krzystek


Załączniki:

udostępnił: Wydział Zarządzania Finansami Miasta, wytworzono: 2014/04/04, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Bogumiła Spiczko, dnia: 2014/04/04 14:20:06
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Bogumiła Spiczko 2014/04/04 14:20:06 modyfikacja wartości
Bogumiła Spiczko 2014/04/04 14:11:42 nowa pozycja