Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2014 r.

Zarządzenie nr 386/14 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2014 rok

Data podpisania: 2014/09/29

Data wejścia w życie: 2014/09/29


ZARZĄDZENIE NR 386/14
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 29 września 2014 r.


w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2014 rok

    Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) oraz
§ 17 Uchwały Nr XXXV/1065/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2014 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam zmiany w zakresie wydatków na 2014 rok według klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. W Zarządzeniu Nr 579/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2014 rok (z późniejszymi zmianami: Zarządzenie Nr 22/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 stycznia 2014 r., Zarządzenie Nr 41/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 stycznia 2014 r., Zarządzenie Nr 50/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 3 lutego 2014 r., Zarządzenie Nr 79/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 lutego 2014 r., Zarządzenie Nr 80/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 lutego 2014 r., Zarządzenie Nr 115/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 marca 2014 r., Zarządzenie Nr 129/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 marca 2014 r., Zarządzenie Nr 143/14 z dnia 31 marca 2014 r., Zarządzenie Nr 148/14 z dnia 03 kwietnia 2014 r., Zarządzenie Nr 173/14 z dnia 18 kwietnia 2014 r., Zarządzenie Nr 186/14 z dnia 28 kwietnia 2014 r., Zarządzenie Nr 187/14 z dnia 29 kwietnia 2014 r., Zarządzenie Nr 189/14 z dnia 30 kwietnia 2014 r., Zarządzenie Nr 208/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 20 maja 2014 r., Zarządzenie Nr 223/14 z dnia 29 maja 2014 r., Zarządzenie Nr 224/14 z dnia 29 maja 2014 r.,Zarządzenie Nr 263/14 z dnia 24 czerwca 2014 r., Zarządzenie Nr 281/14 z dnia 30 czerwca 2014 r., Zarządzenie Nr 282/14 z dnia 30 czerwca 2014 r., Zarządzenie Nr 287/14 z dnia 1 lipca 2014 r., Zarządzenie Nr 301/14 z dnia 10 lipca 2014 r., Zarządzenie Nr 320/14 z dnia 23 lipca 2014 r., Zarządzenie Nr 321/14 z dnia 23 lipca 2014 r., Zarządzenie Nr 331/14 z dnia 31 lipca 2014 r., Zarządzenie Nr 351/14 z dnia 25 sierpnia 2014 r., Zarządzenie Nr 354/14 z dnia 28 sierpnia 2014 r., Zarządzenie Nr 357/14 z dnia 29 sierpnia 2014 r., Zarządzenie Nr 358/14 z dnia 29 sierpnia 2014 r., Zarządzenie Nr 379/14 z dnia 17 września 2014 r.) wprowadzam zmiany w załączniku Nr 6 - Układ wykonawczy Wydatki według klasyfikacji budżetowej i zadań na rok 2014, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom Wydziałów/Biur wymienionych w załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                 wz. Prezydenta Miasta
                                                                                             Zastępca Prezydenta Miasta
                                                                                                          Piotr Mync
:


Załączniki:

udostępnił: Wydział Zarządzania Finansami Miasta, wytworzono: 2014/10/02, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Bogumiła Spiczko, dnia: 2014/10/02 14:24:40
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Bogumiła Spiczko 2014/10/02 14:24:40 nowa pozycja