Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2014 r.

Zarządzenie nr 426/14 w sprawie zmiany budżetu Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2014 rok

Data podpisania: 2014/11/04

Data wejścia w życie: 2014/11/04


ZARZĄDZENIE NR 426/14
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 4 listopada 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2014 rok

    Na podstawie art.257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz.885, poz.938, poz.1646, z 2014 r. poz.379, poz.911, poz.1146) zarządzam, co następuje:

§ 1.
Zwiększam dochody i wydatki budżetu Miasta na 2014 rok o kwotę 1.642.980 zł, ztego:
1) zwiększam dochody i wydatki na zadania własne o kwotę 1.504.325 zł,
2) zwiększam dochody i wydatki na zadania zlecone z mocy ustaw o kwotę 113.505 zł,
3) na zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego o kwotę 25.150 zł
- zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. W Zarządzeniu Nr 579/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2014 rok (zm. Zarządzenie Nr 22/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 stycznia 2014 r., Zarządzenie Nr 41/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 stycznia 2014 r., Zarządzenie Nr 50/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 03 lutego 2014 r., Zarządzenie Nr 79/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 lutego 2014 r., Zarządzenie Nr 80/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 lutego 2014 r., Zarządzenie Nr 115/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 marca 2014 r., Zarządzenie Nr 129/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 marca 2014 r., Zarządzenie Nr 143/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 marca 2014 r., Zarządzenie Nr 148/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 03 kwietnia 2014 r., Zarządzenie Nr 173/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 kwietnia 2014 r., Zarządzenie Nr 186/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 kwietnia 2014 r., Zarządzenie Nr 187/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 kwietnia 2014 r., Zarządzenie Nr 189/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 kwietnia 2014 r., Zarządzenie Nr 208/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 20 maja 2014 r., Zarządzenie Nr 223/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 maja 2014 r., Zarządzenie Nr 224/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 maja 2014 r., Zarządzenie Nr 263/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 czerwca 2014 r., Zarządzenie Nr 281/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 czerwca 2014 r., Zarządzenie Nr 282/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 czerwca 2014 r., Zarządzenie Nr 287/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 01 lipca 2014 r., Zarządzenie Nr 301/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 10 lipca 2014 r., Zarządzenie Nr 320/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 lipca 2014 r.,
Zarządzenie Nr 321/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 lipca 2014 r., Zarządzenie Nr 331/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 lipca 2014 r., Zarządzenie Nr 351/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 sierpnia 2014 r., Zarządzenie Nr 354/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 sierpnia 2014 r.,Zarządzenie Nr 357/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 sierpnia 2014 r., Zarządzenie Nr 358/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 sierpnia 2014 r., Zarządzenie Nr 379/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 września 2014 r., Zarządzenie Nr 386/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 września 2014 r., Zarządzenie Nr 387/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 września 2014 r., Zarządzenie Nr 400/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 10 października 2014 r., Zarządzenie Nr 401/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 13 października 2014 r., Zarządzenie Nr 407/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 20 października 2014 r., Zarządzenie Nr 417/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 października 2014, Zarządzenie Nr 421/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 października 2014 r.,
Zarządzenie Nr 423/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 października 2014 r.) wprowadzam zmiany w:
1) załączniku Nr 3 - Układ wykonawczy Dochody według klasyfikacji budżetowej i źródeł na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia,
2) załączniku Nr 6 - Układ wykonawczy Wydatki według klasyfikacji budżetowej i zadań na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom Wydziałów wymienionych w załącznikach Nr 3 i Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                       wz. Prezydenta Miasta
                                                                                                                    Zastępca Prezydenta Miasta
                                                                                                                               Piotr Mync


Załączniki:

udostępnił: Wydział Zarządzania Finansami Miasta, wytworzono: 2014/11/13, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Bogumiła Spiczko, dnia: 2014/11/13 11:16:53
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Bogumiła Spiczko 2014/11/13 11:16:53 modyfikacja wartości
Bogumiła Spiczko 2014/11/13 11:16:33 nowa pozycja