Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2014 r.

Zarządzenie nr 385/14 w sprawie przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Szczecin i określenia okręgów wyborczych

Data podpisania: 2014/11/24

Data wejścia w życie: 2014/11/24


ZARZĄDZENIE NR 385/14
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 26 września 2014 r.

 

w sprawie przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Szczecin i określenia okręgów wyborczych

Na podstawie § 30 ust. 2 i § 31 ust. 1 Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Szczecin, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr L/1054/02 Rady Miasta Szczecina z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Szczecin i nadania jej statutu, zmienionej Uchwałą Nr LXI/1143/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 12 września 2006 r., Uchwałą Nr XLIII/1264/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 lipca 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2014 r. poz. 3338) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zarządzam przeprowadzenie wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Szczecin na dzień 23 października 2014 r.

§ 2. Wykaz okręgów wyborczych do Młodzieżowej Rady Miasta Szczecin stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

§ 3. 1. Kalendarz wyborczy do przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Szczecin stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Wzór zgłoszenia kandydata do Młodzieżowej Rady Miasta Szczecin stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

3. Wzór karty do głosowania na kandydata do Młodzieżowej Rady Miasta Szczecin stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

4. Wzór protokołu z wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Szczecin stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Biura Rady Miasta Urzędu Miasta Szczecin.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Prezydent Miasta

Piotr Krzystek

 


 


udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2014/11/24, odpowiedzialny/a: Anna Bartczak, wprowadził/a: Anna Woźniak, dnia: 2014/11/24 14:39:51
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Woźniak 2014/11/24 14:39:51 nowa pozycja