Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2014 r.

Zarządzenie nr 491/14 w sprawie ustalenia opłat za dzierżawę nieruchomości w celu umieszczenia reklam

Data podpisania: 2014/12/19

Data wejścia w życie: 2015/01/01


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 23 ust. 1 pkt 7 a, w związku z art. 4 pkt 9 b¹ oraz art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518, poz. 659, poz. 805, poz. 906) oraz § 13 ust. 2 Zarządzenia Nr 573/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie udostępniania nieruchomości w celu umieszczenia reklam i oznaczeń przedsiębiorcy zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Odstępuje się w 2015 r. od stosowania waloryzacji opłat za dzierżawę nieruchomości Gminy Miasto Szczecin i Skarbu Państwa w celu umieszczania reklam.
2. Wysokość opłat obowiązujących w 2015 r., określa Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 573/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie udostępniania nieruchomości w celu umieszczenia reklam i oznaczeń przedsiębiorcy.

§ 2. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecin ds. komunalnych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek
 


Załączniki:

udostępnił: Wydział Gospodarki Nieruchomościami, wytworzono: 2014/12/30, odpowiedzialny/a: Krzysztof Gajewski, wprowadził/a: Dorota Rutkowska, dnia: 2014/12/30 12:14:49
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dorota Rutkowska 2014/12/30 12:14:49 modyfikacja wartości
Dorota Rutkowska 2014/12/30 11:37:03 modyfikacja wartości
Dorota Rutkowska 2014/12/30 11:26:44 nowa pozycja