Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2014 r.

Zarządzenie nr 499/14 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Gminy MIasto Szczecin

Data podpisania: 2014/12/22

Data wejścia w życie: 2014/12/22


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przekazuje się nieodpłatnie składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin na rzecz jednostki podlegającej Gminie Miasto Szczecin pn. Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie,
              wykazane w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przekazanie składników majątkowych, o których mowa w § 1 nastąpi w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz Dyrektorowi Obsługi Urzędu – Urzędu Miasta Szczecin.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki:

udostępnił: WGKIOS, wytworzono: 2014/12/31, odpowiedzialny/a: Andrzej Grabiec, wprowadził/a: Paulina Kowalczyk, dnia: 2014/12/31 07:36:54
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Paulina Kowalczyk 2014/12/31 07:36:54 nowa pozycja