Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2014 r.

Zarządzenie nr 287/14 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2014 rok

Data podpisania: 2014/07/01

Data wejścia w życie: 2014/07/01


ZARZĄDZENIE NR 287/14
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 1 lipca 2014 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2014 rok


    Na podstawie art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 579/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2014 rok (z późniejszymi zmianami: Zarządzenie Nr 22/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 stycznia 2014 r., Zarządzenie Nr 41/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 stycznia 2014 r., Zarządzenie Nr 50/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 3 lutego 2014 r., Zarządzenie Nr 79/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 lutego 2014 r., Zarządzenie Nr 80/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 lutego 2014 r., Zarządzenie Nr 115/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 marca 2014 r., Zarządzenie Nr 129/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 marca 2014 r., Zarządzenie Nr 143/14 z dnia 31 marca 2014 r., Zarządzenie Nr 148/14 z dnia 03 kwietnia 2014 r., Zarządzenie Nr 173/14 z dnia 18 kwietnia 2014 r., Zarządzenie Nr 186/14 z dnia 28 kwietnia 2014 r., Zarządzenie Nr 187/14 z dnia 29 kwietnia 2014 r., Zarządzenie Nr 189/14 z dnia 30 kwietnia 2014 r., Zarządzenie Nr 208/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 20 maja 2014 r., Zarządzenie Nr 223/14 z dnia 29 maja 2014 r., Zarządzenie Nr 224/14 z dnia 29 maja 2014 r.,Zarządzenie Nr 263/14 z dnia 24 czerwca 2014 r., Zarządzenie Nr 281/14 z dnia 30 czerwca 2014 r., Zarządzenie Nr 282/14 z dnia 30 czerwca 2014 r.) wprowadzam zmiany:
1) w załączniku Nr 3 - Układ wykonawczy Dochody według klasyfikacji budżetowej i źródeł na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
2) w załączniku Nr 6 - Układ wykonawczy Wydatki według klasyfikacji budżetowej i zadań na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom Wydziałów wymienionych w załącznikach Nr 1 i Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


                                                                                          Prezydent Miasta
                                                                                             Piotr Krzystek
 


Załączniki:

udostępnił: Wydział Zarządzania Finansami Miasta, wytworzono: 2014/07/09, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Bogumiła Spiczko, dnia: 2014/07/09 14:45:52
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Bogumiła Spiczko 2014/07/09 14:45:52 nowa pozycja