Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2014 r.

Zarządzenie nr 192/14 w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych w Gminie Miasto Szczecin dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25 maja 2014 r.

Data podpisania: 2014/05/05

Data wejścia w życie: 2014/05/05


Na podstawie art. 182 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21,poz. 112., Dz. U Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281; Dz.U z 2012 r., poz. 849, poz. 951, poz.. 1529, z 2014 r. poz. 179, poz. 180); zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję składy osobowe obwodowych komisji wyborczych w Gminie Miasto Szczecin dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25 maja 2014 r. według załącznika stanowiącego integralną część niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 


udostępnił: BRM, wytworzono: 2014/05/12, odpowiedzialny/a: Anna Bartczak, wprowadził/a: Marta Wikieł, dnia: 2014/05/12 12:57:46
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Wikieł 2014/05/12 12:57:46 nowa pozycja