Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2014 r.

Zarządzenie nr 259/14 zmieniające w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Data podpisania: 2014/06/24

Data wejścia w życie: 2014/06/24


ZARZĄDZENIE NR 259/14
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 24 czerwca 2014 r.


zmieniające w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

    Na podstawie art. 9g ust. 2 w związku z art. 91d pkt. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191) zarządzam, co następuje:


§ 1. W składach Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego, stanowiących załączniki Nr 4, Nr 5 i Nr 6 do zarządzenia Nr 255/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego dotychczasowe pkt 1 otrzymują brzmienie:
„1) Anna Korchut -Urząd Miasta Szczecin – przedstawiciel organu prowadzącego”


§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Prezydent Miasta

Piotr Krzystek

 


udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2014/06/26, odpowiedzialny/a: Beata Misiak, wprowadził/a: Małgorzata Cis, dnia: 2014/06/26 13:29:52
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Cis 2014/06/26 13:29:52 nowa pozycja