Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2014 r.

Zarządzenie nr 428/14 zmieniające zarządzenie w sprawie dokonania przesunięć środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania dotyczące rehabilitacji społecznej i zawodowej na rok 2014 

Data podpisania: 2014/11/05

Data wejścia w życie: 2014/11/05


Na podstawie § 2 Uchwały Nr XXXIX/1165/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2014 zarządzam, co następuje:

 

§ 1. W Zarządzeniu Nr 209/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 20 maja 2014 r.w sprawie dokonania przesunięć środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania dotyczące rehabilitacji społecznej i zawodowej na rok 2014, (zm. Zarządzenie Nr 236/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 czerwca 2014 r., Zarządzenie Nr 337/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 4 sierpnia 2014 r. oraz Zarządzenie Nr 375/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 września 2014 r.) załącznik dotyczący przeniesienia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na wymienione zadania na rok 2014 otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie i Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie.

§ 3. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecin do spraw społecznych.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki:

udostępnił: WSS, wytworzono: 2014/11/07, odpowiedzialny/a: Beata Andruszkiewicz, wprowadził/a: Beata Andruszkiewicz, dnia: 2014/11/07 09:54:52
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Andruszkiewicz 2014/11/07 09:54:52 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2014/11/07 09:54:42 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2014/11/07 09:53:42 nowa pozycja