Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2014 r.

Zarządzenie nr 275/14 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Teatralnego Kana w Szczecinie za rok 2013.

Data podpisania: 2014/06/27

Data wejścia w życie: 2014/06/27


Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r. poz. 330, poz. 613) oraz § 8 ust. 4 Statutu Ośrodka Teatralnego Kana w Szczecinie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr I/N/14/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Teatralnemu Kana w Szczecinie (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego z 2013 r. poz. 1671), zarządzam, co następuje:


§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury pod nazwą: Ośrodek Teatralny Kana w Szczecinie za rok 2013.
§ 2. Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek


udostępnił: WK, wytworzono: 2014/07/10, odpowiedzialny/a: Agata Stankiewicz, wprowadził/a: Małgorzata Andryszewska, dnia: 2014/07/10 10:04:21
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Andryszewska 2014/07/10 10:04:21 nowa pozycja