Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2014 r.

Zarządzenie nr 372/14 w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej do zaopiniowania wniosków o przyznanie nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Data podpisania: 2014/09/11

Data wejścia w życie: 2014/09/11


ZARZĄDZENIE NR 372/14
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 11 września 2014 r.


w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej do zaopiniowania wniosków o przyznanie nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej

    Na podstawie § 17 ust. 5 Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw stanowiącego załącznik do Uchwały Nr II/N/848/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw zarządzam, co następuje:


§ 1. Powołuję Komisję Kwalifikacyjną do zaopiniowania wniosków o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta Szczecin z okazji Dnia Edukacji Narodowej w następującym składzie:

Przewodnicząca
1) Grażyna Stempińska - Wydział Oświaty
Członkowie
2) Andronika Maciejewska-Wyryszuk - Wydział Oświaty
3) Kinga Grudzińska - Wydział Oświaty
4) Aneta Serdyńska - Wydział Oświaty
5) Małgorzata Cis - Wydział Oświaty
6) Bożena Tworek - Wydział Oświaty
7) Wioletta Zmorzyńska - Wydział Oświaty
8) Maria Świerczek - Związek Nauczycielstwa Polskiego
9) Mirosława Mazurczak - NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania
10) Jolanta Sylwanowicz - KNSZZ Solidarność ۥ80
11) Beata Ptak - ZZ „Solidarność Ludzi Pracy”
12) Barbara Stępień - NSZZ „Solidarność”-80
13) Maria Doroszko - ZZ Pracowników Oświaty Niebędących Nauczycielami.


§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Oświaty.


§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 


udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2014/09/12, odpowiedzialny/a: Beata Misiak, wprowadził/a: Małgorzata Cis, dnia: 2014/09/12 14:05:06
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Cis 2014/09/12 14:05:06 modyfikacja wartości
Małgorzata Cis 2014/09/12 14:04:14 nowa pozycja