Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2014 r.

Zarządzenie nr 263/14 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2014 rok

Data podpisania: 2014/06/24

Data wejścia w życie: 2014/06/24


ZARZĄDZENIE NR 263/14
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 24 czerwca 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2014 rok

    Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646) oraz § 8 Uchwały Nr XLII/1224/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2014 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 579/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2014 rok (z późniejszymi zmianami: Zarządzenie Nr 22/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 stycznia 2014 r., Zarządzenie Nr 41/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 stycznia 2014 r., Zarządzenie Nr 50/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 3 lutego 2014 r., Zarządzenie Nr 79/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 lutego 2014 r., Zarządzenie Nr 80/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 lutego 2014 r., Zarządzenie Nr 115/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 marca 2014 r., Zarządzenie Nr 129/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 marca 2014 r., Zarządzenie Nr 143/14 z dnia 31 marca 2014 r., Zarządzenie Nr 148/14 z dnia 03 kwietnia 2014 r., Zarządzenie Nr 173/14 z dnia 18 kwietnia 2014 r., Zarządzenie Nr 186/14 z dnia 28 kwietnia 2014 r., Zarządzenie Nr 187/14 z dnia 29 kwietnia 2014 r., Zarządzenie Nr 189/14 z dnia 30 kwietnia 2014 r., Zarządzenie Nr 208/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 20 maja 2014 r., Zarządzenie Nr 223/14 z dnia 29 maja 2014 r., Zarządzenie Nr 224/14 z dnia 29 maja 2014 r.) wprowadzam zmiany w:
1) załączniku Nr 1 - Zestawienie zbiorcze dochodów na 2014 rok według klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
2) załączniku Nr 4 - Zestawienie zbiorcze wydatków na 2014 rok według klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia,
3) załączniku Nr 3 - Układ wykonawczy dochody według klasyfikacji budżetowej i źródeł na 2014 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia,
4) załączniku Nr 6 - Układ wykonawczy wydatki według klasyfikacji budżetowej i zadań na 2014 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia,

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom Wydziałów/Biur wymienionych w załączniku Nr 3 i Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


                                                                                                             Prezydent Miasta
                                                                                                                Piotr Krzystek
 


Załączniki:

udostępnił: Wydział Zarządzania Finansami Miasta, wytworzono: 2014/06/24, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Bogumiła Spiczko, dnia: 2014/07/01 15:22:16
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Bogumiła Spiczko 2014/07/01 15:22:16 nowa pozycja