Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2014 r.

Zarządzenie nr 251/14 w sprawie przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia dot. zakupu energii elektrycznej na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin

Data podpisania: 2014/06/13

Data wejścia w życie: 2014/06/13


ZARZĄDZENIE NR 251/14

PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

z dnia 13 czerwca 2014 r.

 

w sprawie przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia dot. zakupu energii elektrycznej na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin

Na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907, z 2013 r., poz. 984, poz. 1047, poz. 1473, z 2014 r., poz. 423)

zarządzam co następuje :

§ 1. Wyznaczam Miejską Jednostkę Obsługi Gospodarczej w Szczecinie do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia dot. zakupu energii elektrycznej na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin.

§ 2. Postępowaniem objęte będą jednostki organizacyjne Gminy Miasto Szczecin dla punktów poboru energii wyszczególnionych w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek


Załączniki:

udostępnił: Biuro Obsługi Urzędu, wytworzono: 2014/06/27, odpowiedzialny/a: Agnieszka Jerzykowska, wprowadził/a: Elżbieta Stolarz, dnia: 2014/06/27 14:38:23
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Elżbieta Stolarz 2014/06/27 14:38:23 nowa pozycja