Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2014 r.

Zarządzenie nr 338/14 Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin uchylające Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Data podpisania: 2014/08/06

Data wejścia w życie: 2014/08/06


Traci moc Zarządzenie Nr 319/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniu p.n.: Wykonanie pali pod fundamentami budynków B2 i B3 w Porcie Jachtowym w Szczecinie – etap Ia – część lądowa – zamówienie uzupełniające”.


udostępnił: Biuro ds Zamówień Publicznych, wytworzono: 2014/08/11, odpowiedzialny/a: Bartłomiej Miluch, wprowadził/a: Elżbieta Sęk, dnia: 2014/08/11 14:35:32
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Elżbieta Sęk 2014/08/11 14:35:32 nowa pozycja