Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2014 r.

Zarządzenie nr 205/14 w sprawie powołania Kapituły honorowego tytuły "Ambasador Szczecina"

Data podpisania: 2014/05/20

Data wejścia w życie: 2014/05/20


ZARZĄDZENIE NR 205/14
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 20 maja 2014 r.

w sprawie powołania Kapituły honorowego tytułu "Ambasador Szczecina".


Na podstawie § 7 ust. 1 Regulaminu nadawania honorowego tytułu „Ambasador Szczecina”, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 239/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie honorowego tytułu „Ambasador Szczecina”, zarządzam co następuje :


§ 1. Powołuję Kapitułę honorowego tytułu „Ambasador Szczecina” w składzie:
Przewodniczący:
1) Krzysztof Soska – Zastępca Prezydenta Miasta ds. społecznych,
Członkowie:
2) Marian Jurczyk – Prezydent Miasta Szczecin w latach 2000 – 2001 i 2002 – 2006,
3) Edmund Runowicz – Prezydent Miasta Szczecin w latach 2001 – 2002,
4) Marek Koćmiel – Prezydent Miasta Szczecin w latach 2000 – 2001,
5) Bartłomiej Sochański – Prezydent Miasta Szczecin w latach 1994 – 1998,
6) Władysław Lisewski – Prezydent Miasta Szczecin w latach 1991 – 1994,
7) Jan Czesław Bielecki – Prezydent Miasta Szczecin w latach 1990 – 1991,
8) Ryszard Rotkiewicz – Prezydent Miasta Szczecin w latach 1984 – 1990,
9) Jan Stopyra – Prezydent Miasta Szczecin w latach 1972 – 1984,
10) Tomasz Kowalczyk – Prezes Zarządu Redaktor Naczelny Kuriera Szczecińskiego Sp. z o.o.,
11) Paula Skalnicka-Kirpsza – Redaktor Naczelny Gazety Wyborczej O/Szczecin,
12) Krzysztof Nałęcz – Redaktor Naczelny Głosu Szczecińskiego,
13) Adam Rudawski – Prezes Zarządu, Redaktor Naczelny Polskiego Radia Szczecin S.A.,
14) Maria Bartczak – Dyrektor Redaktor Naczelny Telewizji Polskiej S.A. O/Szczecin,
15) Prof. dr hab. inż. Edward Włodarczyk – Przewodniczący Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Województwa Zachodniopomorskiego,
16) Mirosław Gawęda – Przedstawiciel Prezydenckiej Rady Kultury,
17) Michał Kaczmarczyk – Zastępca Dyrektora Biura Prezydenta Miasta Urzędu Miasta Szczecin,
18) Piotr Dykiert – Dyrektor Wydziału Sportu Urzędu Miasta Szczecin,
19) Agata Stankiewicz – Dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta Szczecin,
20) Andrzej Smoliński – Zastępca Dyrektora Biura Komunikacji Społecznej i Marketingowej Urzędu Miasta Szczecin,
21) Krzysztof Kamiński – Dyrektor Muzyczny Zespołu Pieśni i Tańca "Szczecinianie", laureata honorowego tytułu „Ambasador Szczecina” 2013,
23) Marek Kamiński – Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej jako osoba reprezentująca jacht "Dar Szczecina", laureata honorowego tytułu „Ambasador Szczecina” 2013,
24) Monika Wiśniewska – laureatka konkursu na członka Kapituły „Zostań członkiem Kapituły honorowego tytułu Ambasador Szczecina”,
25) Patryk Szymański – laureat konkursu na członka Kapituły „Zostań członkiem Kapituły honorowego tytułu Ambasador Szczecina”,
26) Paweł Waldon – laureat konkursu na członka Kapituły „Zostań członkiem Kapituły honorowego tytułu Ambasador Szczecina”.
§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr 232/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie powołania Kapituły honorowego tytułu „Ambasador Szczecina”.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Załączniki:

udostępnił: Biuro Prezydenta Miasta, wytworzono: 2014/05/23, odpowiedzialny/a: Piotr Wachowicz, wprowadził/a: Sylwia Liwska, dnia: 2014/05/23 09:49:51
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Sylwia Liwska 2014/05/23 09:49:51 modyfikacja wartości
Sylwia Liwska 2014/05/23 09:21:11 nowa pozycja