Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2014 r.

Zarządzenie nr 413/14 zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miasta Szczecin, Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego i Prezydenta Miasta Szczecin

Data podpisania: 2014/10/23

Data wejścia w życie: 2014/10/23


ZARZĄDZENIE NR 413/14
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 23 października 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miasta Szczecin, Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego i Prezydenta Miasta Szczecin

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, zmiany: Dz. U. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777,Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281; Dz. U z 2012 r., poz. 849, 951, 1529, Dz. U. z 2014 r. poz. 179, 180, 1072), zarządzam co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 374/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 września 2014 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miasta Szczecin, Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego i Prezydenta Miasta Szczecin wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 po punkcie 23 dodaje się punkty 24 - 30 w brzmieniu:
„24) ogrodzenie zbiornika rezerwy wody gaśniczej (basen przeciwpożarowy) przy ul. Budziszyńskiej 32 a,
25) ogrodzenie zbiornika rezerwy wody gaśniczej ( basen przeciwpożarowy) przy ul.Szpitalnej 10,
26) ogrodzenie zbiornika rezerwy wody gaśniczej ( basen przeciwpożarowy) przy ul. Żółkiewskiego 19a,
27) ogrodzenie zbiornika rezerwy wody gaśniczej ( basen przeciwpożarowy) przy Alei Wojska Polskiego 167,
28) ogrodzenie zbiornika rezerwy wody gaśniczej ( basen przeciwpożarowy) przy ul. Kadłubka 39,
29) ogrodzenie zbiornika rezerwy wody gaśniczej (basen przeciwpożarowy) przy ul. Widzewskiej 12,
30) ogrodzenie zbiornika rezerwy wody gaśniczej ( basen przeciwpożarowy) przy ul. Modrej 11.”;

2) w § 2 po punkcie 13 dodaje się punkty 14 - 27 w brzmieniu:
„14) fragment ogrodzenia, od ul. Bałtyckiej, Zespołu Szkół Nr 13,
15) fragment ogrodzenia Przedszkola Publicznego nr 11 na Osiedlu Kasztanowym,
16) fragment ogrodzenia,od ul. Portowej, Zespołu Szkół Nr 2,
17) fragment ogrodzenia,od ul. Rydla, Centrum Kształcenia Sportowego,
18) fragment ogrodzenia, od ul. Okulickiego, Liceum Ogólnokształcącego Nr IV,
19) fragment ogrodzenia, od al. Piastów, Liceum Ogólnokształcącego Nr 1,
20) fragment ogrodzenia , od ul. Rayskiego, Centrum Kształcenia Sportowego,
21) fragment ogrodzenia, od ul. Santockiej, Zespołu Szkół Łączności,
22) fragment ogrodzenia, od ul. Witkiewicza, Gimnazjum Nr 18,
23) fragment ogrodzenia, od ul. Reduty Ordona, Szkoły Podstawowej Nr 48,
24) fragment ogrodzenia, od ul. Emilii Plater, Zespołu Szkół Elektryczno -. Elektronicznych,
25) fragment ogrodzenia, od ul. Złotowskiej, Szkoły Podstawowej Nr 7,
26) fragment ogrodzenia, od ul. Obotryckiej , Gimnazjum Nr 5,
27) fragment ogrodzenia, od ul. Pokoju, Specjalnego Ośrodka Szkolono - Wychowawczego Nr 4.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz rozplakatowanie na terenie miasta Szczecin.

Prezydent Miasta
Piotr Krzystek


Załączniki:

udostępnił: nowe zarządzenie, wytworzono: 2015/01/20, odpowiedzialny/a: dyrektor Biura, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2015/01/20 14:31:52
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2015/01/20 14:31:52 nowa pozycja